Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
10.01.2023 20:29 - Археологическо изследване и проучване на Варна от античността до възраждането
Автор: barin Категория: История   
Прочетен: 5247 Коментари: 17 Гласове:
44

Последна промяна: 10.01.2023 20:35

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
                    Одесос е античното име на моя град Варна. Прес годините са правени много изследвания и проучвания на Одесос. Много археолози са работили в тази насока.За изясняване на археологическата ситуация са заложени два квадрата. Разположени са съответно: един в южната част на парцела – в едно от помещенията на съществуващата сграда и един в северната част – на двора на сграда на улица "Драгоман", близо до Кукления театър:
image
              
Първият квадрат № 1 е с размери 2.7/2.6 м. В дълбочина, под пода на съвременното помещение, се проследява насип от тъмнокафява пръст, в който се откриват единични керамични фрагменти от късната античност, османския период и началото на ХХ в. На около 1.10 м под нивото на фундиране на съвременната сграда, се откри хоросанова подложка/основа на под от късноантична сграда (обр. 3). В хоросановата подложка се откриват голямо количество фрагментирани плочи от мраморна подова настилка и по-големи фрагменти от късноантични тухли и битова керамика. Хоросанът е бял, с редки примеси от натрошена строителна керамика и е с дебелина – 8/10 см. Площта на хоросановия под е с по-големи размери от тези на съвременното помещение, в което е проучен и продължава извън него.

 

Установихме две перфорации на хоросановия пласт от по-късни боклучни/септични ями, от османския период. Първата от тях се ситуира в източната част на квадрата и попада изцяло в него. Тя е с диаметър 1.60 м, а втората – в западната и е разкрита само частично. Източната яма беше избрана, като подходяща за оформяне на сондаж №1 в квадратa, чрез който да се проследят стратиграфските натрупвания в дълбочина, без да се налага демонтирането на хоросановата структура (обр. 4). След изчерпването на пълнежа на ямата, който съдържа керамика от периода  XVII – XVIII в., се достигна до пласт от сивокафява пръст с наличието на въгленчета и значително количество фрагментирана късноантична строителна и битова керамика. Сондажът (под нивото на античния хоросанов под) е с дълбочина от 2 м. В дълбочина има наличие на единични фрагменти римска керамика.

 

      Вторият квадрат е с неправилна форма (според ситуацията на пространството) и приблизителни размери 2.7/2 м. При проучването му бяха документирани основи от следосвобожденски градежи – зидани канали от началото на ХХ в., и по-ранен глинен водопровод положен върху тънка подложка от бял хоросан (обр. 5). Със същия хоросан са измазани и връзките между отделните тръби. Водопровода е прекъснат при прокарването на разкритите по-късни зидани канали. Глинения водопровод се отнася към края на османския период или след освобождението. Проследената му дължина е 1.60 м, като са разкрити изцяло четири тръби с дължина от по 30 см, (без муфите) и диаметър 20 см. Под следосвобожденските градежи се установи наличието на две септични/боклучни ями от османския период, които са компрометирали сектора почти до нивото на стерила. В ямите се съдържат значително количество покривна и битова керамика от периода XVII – XVIII в.   
                 Едни от най-често срещаните съдове са амфорите( на снимката по-долу). Малко информация за тях: 
              1. Амфори:

 

 image

"Като най-раннeн може да се отдели фрагмент от хераклейска амфора (кат. № 1) произхождаща от запълването на траншея от стена на лека постройка засечена в сондаж № 2. Амфорите от този вид са едни от широко разпространените съдове за транспортиране на вино от Хераклея Понтийска, основно в черноморския ареал – в периода от I в. до първата пол. на III в. С известни промени във формата подобни амфори продължават да се срещат и в следващото столетие.

Фрагментът от този обект принадлежи  към вариант “С“ по класификацията на Д. Шелов, за т.нар. “Светлоглинени амфори с тясно гърло“, чието разпространение се отнася предимно, към II – началото на

III в.

Амфорите от  периода на късната античност са по-разнообразни и представят, както амфори от източното Средиземноморие – LRA 1, LRA 2, LRA 4, LRA 5/Class 46 така и амфори от понтийския ареал.   Към първия клас амфори се отнасят два фрагмента (кат № 2 и 3). Амфорите от този тип се причисляват, към подтипа на LRA 1 – B1, който е широко застъпен от последните десетилетия на V в. до втората пол. на VII в. В нашият случай датировката на двата фрагмента може да се постави около средата/втората половина на VI в.

 

Отново с два фрагмента от устия е застъпен следващия клас амфори – LRA 2, (кат. № 4 и 5). Първото устие намира близък паралел с подобни амфори от затворени комплекси от Нове, датирани около средата на VI в. Второто устие от този амфорен тип намира отново паралел в Нове5, от затворен комплекс, датиран във втората половина на VI в.

Късноантичните амфори от района на Палестина (кат. № 6 и 7) са представени от единични фрагменти от типовете LRA 4 и LRA 5. Нашите образци могат да се поставят най-общо в рамките на VI в.

В последната група на късноантичната тара попадат няколко фрагмента от амфори с широко разпространение в долнодунавския ареал, с понтийски  произход. В групата влизат амфори от типове – XI,

XVII и XIX по типологията на Г. Кузманов, Kassab Tezgцr – C Snp III-2 a, b и Opaiţ – B V,  представени отново с единични фрагменти".

2. Трапезни съдове 

 

- Паници

Най-ранните образци са от контекста на запълнената траншея от лека постройка. От него произхожда фрагмент от паница или поднос? (кат. № 11), с голям диаметър, с фестониран устиен ръб, плитки жлебове по горната повърхност на устието и хубав оранжев лак. Подобни съдове от Улпияна са отнесени, към  средата на III – IV в. Съдът намира сходства и с паници тип 4 за керамиката от римската вила при с. Кралев дол, датирани в рамките на IV в.

Червенолаковата трапезна керамика е представена от фрагмент от конична паница с добре изразен преход, към долната част на тялото (кат. № 12).  В Сингидунум, този тип купи са разпространени през втората половина на III в.

- Чинии

Като късен вариант на чиниите  може да се разглежда фрагмент от съд, с фестонирано устие и ниско пръстеновидно столче от тип , покрит с плътна зелена глазура отвътре и частично отвън (кат. № 19). Предвид датировката на типа в XVII – XVIII в. и по-скъсените пропорции на нашият съд, то неговата дата би могла да се постави, към края на периода или в XIX в.

Към тип II на чиниите от Варна се отнася и едно дъно от съд с ниско пръстеновидно столче и сграфито украса по дъното (кат. № 21). Украсата е стандартна – концентрични кръгове и свободно нанесени разтеглени спирали. Повърхността на съда отвътре е покрита с жълта, тревно зелена и кафява глазура. Отнасят се към XVII – XVIII в.

- Блюдо

По фрагменти от два съда е съхранена украса в сграфито техника. Първият от тях може да се разглежда, като вариант на блюда от тип III, за керамиката от Варна (кат. № 20). Датира се към XVIII в. Вътрешността на блюдото е  покрита със светлозелена, тревно зелена и кафява глазура на петна.

- Гърне

 

Единственото изключение от трапезните съдове е фрагмент от биконично гърне с кафява глазура положена отвътре и по външната му повърхност (кат. № 22). То намира сходство с гърнета от тип II, подтип 227, от османската керамика от Варна, датирани най-общо в периода XVII – XVIII в. Предвид ситуацията около откриването на гърнето в горните нива на сондаж № 2, като по-вероятна може да се приеме покъсната дата или дори първата половина на XIX в. 

3. Унгентарий:

 image

Към късноантичната керамика принадлежи и фрагмент от малък съд с вретеновидно тяло, покрито с плитки и широки почти хоризонтални бразди и ниско тясно краче на дъното (кат. № 16). Съдът е изработен от много фина розова глина с голямо съдържание на слюда. Формата на дъното, браздите и глината доближават нашия фрагмент до технологичните характеристики на унгентарий от Атинската Агора, отнесен към  първата половина на VI в.

Внимание заслужава факта, че сред керамиката от обекта напълно липсва антична кухненска керамика.

Втората голяма група битова керамика от проучванията се отнася, към Късното средновековие и периода на Възраждането. Тя включва най-вече трапезни съдове декорирани с помощта на сграфито техника и различни видове глазури. 
Информация за други натични съдове:
Блогът на barin :: Ритоните- изящни антични съдове. 
             4. Ритоните
 са ритуален съд със специални функции, използван при различни ритуали като например възлиянието. Ритоните са широко разпространени в Персия, а по-късно са пренесени сред народите на Балканите и Кавказ. Ритоните се правят от череп или рог на животно, глина или скъпоценни метали. Името ритон идва от древността. За много хора е познато покрай песните на дует Ритон от 80-те, 90-те години, че и по-късно и от вкусните шоколадови бонбони. 
               Ритоните са антични съдове, които представляват извит като фуния съд с отвор и завършващ отдолу с някакво митологично същество или герой. Всички са виждали ритони по изложенията в историческите музеи из цяла България. 
           Варна се свързва с три основни забележителности през годините: най-древното открито досега златно съкровище в човешката история, невероятната крепостна стена и култа към виното, Дионис, както и към тракийския бог Дарзалас, чийто образ е бил изсичан на антични монети от Одесос. 

            Във Варненския Халколитен некропол, открит през 1972 г. при изкопни работи са открити много ценни предмети. Златните находки са с тегло 6,5 кг. в общо 3000 предмета. Това количество многократно надхвърля всичкото злато, което е намерено от периода на каменно-медната епоха в целия свят. Затова и се нарича съкровище. В него концентрацията на злато е най-голяма. Златните накити са разделени на 28 типа. Чистотата е 23,5 карата – почти чисто. Добиването на такова злато е изисквало много време и търпение, както и познание на специфичните техники на рафиниране. Незначителна част от находките имат примес на сребро или мед, но това е естествено явление.
image

В близост до некропола са открити още 3 гроба, които не принадлежат към него и имат дори още по-стара датировка – от средния халколит или около 5000 г.пр.н.е. В един от тези гробове е намерена гривна от нанизани златни цилиндри. Находката е от същия народ, обитавал мястото, но от по-ранен период. Гривната всъщност е най-старата находка от всички, изложени в залата. Още за Варненския Халколитен некропол, за откриването на който през октомври 2022 г. отбелязаха 50-години четет тук:
 Блогът на barin :: Варненският халколитен некропол
            Наскоро при подмяна на настилката на бул. "Кнз Борис I" в пешеходната зона откриха амфори и части от улиците на античния Одесос. В другия край на главната улица имаше разкопки, до които преди двадесетина години се слизаше. При стороежите често излизат керамични съдове. Аз в края на 10-ти клас бях на ученическа бригада към Археологическия музей и копахме до градския открит басейн "Юлиян Русев".
            
 

 
Гласувай:
441. notfun - ...Съкровище, верно ) има ,с какво, да се гордеем..
10.01.2023 21:34
днес, ми попадна един много хубав материал за
Панг'юрското златно съкровище/ скоро, и Видео, дадох..
иска ми се, да го сложа и тук...това, е Световна слава за България..

хубава вечер,здарве и успехи,и тук да си пожелаем..)
цитирай
2. mt46 - Поздрав, Барин!
10.01.2023 21:42
"Одесос е град, създаден през 6 век пр.н.е. (около 570 г. пр.н.е.) от милетски колонисти, близо до съществувало от по-рано тракийско селище.

Днес това е съвременна Варна. При преселването си там заселниците от Мала Азия търсели удобно място за акостиране с по-малко ветрове.

В миналото историците търсели напразно истинското местоположение на древния град и мнозина от тях считали, че той е бил разположен в североизточната част на Черно море на територията на днешна Украйна. Затова и така бил наречен сегашният град Одеса. Впоследствие се изяснило, че старото селище е било именно в северозападната част на Варненския залив."
цитирай
3. monarh1991 - Здравей, Ванка!
10.01.2023 21:52
Има какво да се намери в хубавия ви град, за мен голяма част от написаното е новост.
цитирай
4. leonleonovpom2 - Здравей, Адаш!
11.01.2023 00:30
С Варна са свързани скъпи за мен спомени, за съжаление и един трагичен!
Няколко години поред участвах в международни конференции в Златните пясъци, по професията!
А, познавам се с Игор Лазаренко, беше зам Директор на въпросния музей !Симпатяга, един го беше подвел в публикация и ме беше наклепал? Та ходих лично при него, да изясним нещата! Е, съгласи се, че правият съм аз! На историческа тема беше материалът! Станахме приятели!
Питах го, украинец ли е? Усмихна се , но не отговори Не настоявах повече, фамилията го издава!
Много свестен човек!
Поздрави за постинга!

Лека нощ!
цитирай
5. barin - Здравей, Юлия. Съкровища имаме ...
11.01.2023 06:26
Здравей, Юлия. Съкровища имаме много В Историческия музей на Варна, който е обединен с Археологическия съм виждал дори и от места, за които преди не съм знаел.
Поздрави!
цитирай
6. barin - Здравей, Марине. За Варна приемат ...
11.01.2023 06:28
Здравей, Марине. За Варна приемат 572 г.пр. Хр. за най-вероятна за основаването. Чел съм защо в Украйна има Одеса, която по име прилича на Одесос. Не мога д си го обясня по друг начин, освен с грешката при откриването от археолозите.
Поздрави!
цитирай
7. barin - Здравей, Монак. Благодаря за ин...
11.01.2023 06:30
Здравей, Монак. Благодаря за интереса. За мен е добре, когато читателите научават нещо ново.
Поздрави!
цитирай
8. barin - Здравей, Адаш. Игор Лазаренко го ...
11.01.2023 06:33
Здравей, Адаш. Игор Лазаренко го зная като директор на Музея на Владислав Варненчик. От него имам документ за дарение. Когато садих с негово разрешение дърво в двора на парк-музея той ми издаде и подписа документ за дарение. Разбрах, че преди няколко години е починал.
Поздрави!
цитирай
9. leonleonovpom2 - Да не го бъркаш Директор беше също ...
11.01.2023 09:11
Да не го бъркаш Директор беше също руснак, не мога да се сетя за фамилията, той почина преди няколко години Лазаренко е млад, няма и 50 години!
Ще проверя!

П.П.- Бъркаш , Адаш! Директор, актуален е на РИМ- Варна Даже , току що гледах отчета му за миналия сезон, публикуван ноември месец, миналата година!
Плетньов ,ако не греша , е починал!

Хубав ден!
цитирай
10. gardener - Варна-Одеса
11.01.2023 09:22
Руската Одеса е нов и измислен от Ришельо (правнук на кардинала) французин, намерил подслон след Революцията в Русия. Руската Одеса се заражда в главата на "фаворитите" - ебачите на "Руските империатрици", които не са руски, а "цолерни" от немско, обикновено убиващи мъжете си с помощта на ебачите си, наричани по-късно фаворити. Според историята, Павел (един от убитите императори) е заповядал да разрушат Одеса, която е била населена с престъпници от онова време (1790-1820), но поради краткия си живот не успява да свърши това благо дело. Появява се Ришельо и като хитър французин и генерал-губернатор, успява да застрои този новосъздаден град-село, което по онова време е наброявало до 5 000 души, рибари, производители на пудра за перуки и друг подобен "бизнес". Всъщност - Варна е градът Одеса, а днешна Одеса е руски "новодел", направен с едничката цел затвърди идеята за трети Рим и да даде на мужиците право да лапнат Константинопол и разбира се земите на днешна България и целите Балкани.
цитирай
11. bezistena - Поздрави, Адаш, за просветителската ти мисия и благословение за Новата 2023!
11.01.2023 13:24
Ето автентичният документ на Кои е кръстен древният античен град Одесос!

ОДЕСОС=ДЕ ОСОС=Диана и Исус

Исус и Диана са Българските Всесилни и Всемогъщи Богове Творци и Демиурзи, Господари и Властелини на световете и Автори и Постановчици на транс епохалната експериментална екстремална риалити драматизация "Българите и човешката цивилизация" – Господ Бог Отец Исус и Великата Богиня Майка Диана, познати от последните им аватарни проявления преди 2000 години в Тракия пред Българите като Христос и Мария Магдалена, по – късно манипулирана като Богородица или Дева Мария (Богиня Диана Мария/Богиня Мадара), Родоначалниците на новоепохалната генерация на Арианите/Арии/Раи/Арийци от Българския жречески род Дуло, от който род са всички духовни водачи и лидери и интелектуалният творчески и прогресивен елит на всички народи и племена, както и изродените им реакционни управленчески и богаташки елити, от този род сме и всички тия феноменни Българи и крипто Българи със задължително начално ниво на IQ > 70 и следващите висши нива на IQ > 130 > 140..., които познаем Боговете ни и се познаем, че сме Тяхни генетични потомци с унаследени Техните характеристики – сиреч сме богове, все още с малка "б", с помощта на

Свещения шифър, който ви разкриваме чрез Тайната на Свещения Български език
http://bezistena/history/2013/05/24/tainata-na-sveshteniiat-bylgarski-ezik-chast-1.1113546

Никакви траки, азиатци и диви нашественически африкански данайски=юдейски=гръцки племена не са основавали и кръщавали града, нито са изграждали някаква древна култура и цивилизация на това место и по Черноморието!
Градът е основан и кръстен с това антично име от тези, които са познавали Боговете Демиурзи и са притежавали Техните Божествени характеристики и са кръщавали с античните имена всички градове и топоними по Техните имена!


АНТИЧНИ ИМЕНА на=АНТИТШНИ ИМЕНА на=на Ешуа и Мат Диана

А това сме само ние – феноменните Българи, единствените генетични потомци на Боговете Демиурзи и основатели на всички култури и цивилизации по света, култиваторите и цивилизаторите/очовечителите на стотиците нефеноменни безкултурни тракийски племена, с които нашите Предци като техни Духовни водачи и обгрижвачи са заселили целия свят и са оставили в тях Божествения си генетичен феноменен имплант за тяхното транс епохално очовечаване!

Безапелационни документи за това във всичките ни 1700 статии в блога ни.
цитирай
12. barin - Здравей, Адаш. Изглежда го бъркам с ...
11.01.2023 13:26
Здравей, Адаш. Изглежда го бъркам с друг с подобна фамилия. Документът ми е прибран и не мога да погледна.
Поздрави!
цитирай
13. barin - Здравей, gardener. Не знаех за с...
11.01.2023 13:28
Здравей, gardener. Не знаех за случая, за който пишеш. При всички случаи фонетично е близко звученето Одеса- Одесос. Благодаря за информацията.
Поздрави!
цитирай
14. barin - Здравей, Адаш. Няма как да изчета ...
11.01.2023 14:14
Здравей, Адаш. Няма как да изчета всичко от твоя блог, както и който и да е потребител, който пише редовно с години. Благодаря за информацията. Срещал съм я в твоя блог. Господ е в основата на всичко.
Поздрави!
цитирай
15. barin - Здравей, sorossadistfucking. ...
12.01.2023 06:00
Здравей, sorossadistfucking. Зная е Юлия отдавна, но само като потребител. Често посещава моя блог.
Поздрави!
цитирай
16. rosiela - БАРИН,
15.01.2023 10:24
много полезен и родолюбив постинг. Благодарско.
цитирай
17. barin - Благодаря, Роси. !
15.01.2023 11:30
Благодаря, Роси. !
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: barin
Категория: История
Прочетен: 3826579
Постинги: 423
Коментари: 5974
Гласове: 67654
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031