Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
14.05.2015 22:56 - Кирилицата
Автор: barin Категория: Регионални   
Прочетен: 2171 Коментари: 0 Гласове:
4

Последна промяна: 26.11.2015 18:11


         Нашата азбука е кирилицата. Какво знаем за нея? Тя не е славянска, а е българска азбука. Създадена е за удобство на българите, лесна и достъпна е. При кирилицата имаме съответствие между звук и буква. Нямаме една буква за звука" дж". При изговаряне на "йо"/ьо. пишем две букви. От тази гледна точка кирилицата е много добре пригодена към нашия език. Много често ние чуваме какви ли не небивалици за произхода на кирилицата. Много често тя бива наричана славянска... Но в старобългарската книжнина е запазен произходът на тази азбука, а тази "славянска" азбука, се използва от Таджики, Молдовци, Казахи, Узбеки, Киргизи, монголци и други народи...Дори наскоро Монголия откриха паметник на кирилицата. От друга страна чисто славянските народи: чехи, словаци, словенци, поляци и др. не използват кирилицата, а латиницата. Докато при латиницата виждаме много най-различни варианти на изписване на някои звуци, при кирилицата в България няма такова нещо. Дотук изтъкнах само някои предимства на кирилицата пред латиницата, но ако я сравним с арабската или китайската азбука то положителните черти ще станат много. Не мога да си представя колко е трудно на китайските первокласници да учат своята азбука и многото йероглифи. grec ou hйbreu
Йquivalent
cyrillique
image Азъ Az /a/ Α А
image Буки Bouki /b/   Б
image Веди Vedi /v/ Β В
image Глаголи Glagoli /g/ Γ Г
image Добро Dobro /d/ Δ Д
image Есть Est /ɛ/, /jɛ/ Ε Е
image Живете Jivete /ʓ/   Ж
image Зело Zelo /d͡ʑ/ Ζ Ѕ
image Земля Zemlia /z/ Ζ З
Ⰹ, Ⰺ image Иже Ije /i/ Η Й
image И, Ижеи I, Ijeп /i/ Ι І
image Гѥрв Gierv /ɟ/   Ћ, Ђ
image Како Kako /k/ Κ К
image Люди Lioudi /l/, /ʎ/ Λ Л
image Мыслете Myslete /m/ Μ М
image Наш Nach /n/, /ɲ/ Ν Н
image Он On /ɔ/ Ο О
image Покой Pokoп /p/ Π П
image Рцы Rtsy /r/, /rʲ/ Ρ Р
image Слово Slovo /s/ Σ С
image Твердо Tverdo /t/ Τ Т
image Ук Ouk /u/ ΟΥ У
image Ферт Fert /f/ Φ Ф
image Хер Kher /x/ Χ Х
image От Ot /o/ Ω Ѡ, Ѿ
image Цы Tsy /t͡ɕ/ ץ Ц
image Червь Tcherv /t͡ʆ/   Ч
image Ша Cha /ʆ/ ש Ш
image Шта Chta /ʆtʲ/   Щ
image Ер Er /ɘ̯/   Ъ
ⰟⰉ image Еры Ery /ɨ/   Ы
image Ерь Er’ /ɪ̯/   Ь
image Ять Iat’ /jж/, /ж/   Ѣ
image Ё Io /jɔ/    
image Ю Iou /ju/   Ю
image Юс малый Ious maly /ɛ̃/2   Ѧ
image Юс малый йотированный Ious maly оotirovanny /jɛ̃/   Ѩ
image Юс большой Ious bolchoп /ɔ̃/   Ѫ
image Юс большой йотированный Ious bolchoп пotirovanny /jɔ̃/   Ѭ
image Фита Fita /f/, /θ/ Θ Ѳ
image Ик Ik /v/, /i/, /y/ Υ Ѵ

              таблица 1- как изглежда кирилицата
        Киприян Български, митрополит на Киев и на цяла Русия, починал през 1406 г. и Григорий Цамблак, митрополит на Киев и Литва, починал през 1420, са предали кирилицата и българските религиозни писания на руснаците, допринасяйки по този начин за културния и държавен подем на Русия. В по-близко време, Папа Йоан-Павел II обяви братята Кирил и Методий за “покровители на Европа поради заслугите им за разпространението на християнската вяра и за развитието на християнството в Европа”. Те са създатели на глаголицата, а един от техните ученици- Климент Охридски създава по-опростен вариант на азбуката. В чест на своя учител я нарича" Кирилица". Заслугите на братята Кирил и Методий за създаването на българската азбука са огромни. Едно от най-големите достижения на цивилизацията, както вече съм писал е азбуката. И други, като отец Вулфила са създали азбука и са се   се опитвали да я наложат, но това не се е случило. За да се наложи в употреба една нова азбука е необходимо много време. Кирилицата, въпреки че взаимства част от буквите от гръцката азбука за българското население е нова азбука. Гръцката азбука е създадена около 800 г. пр. Хр. За налагането и утвърждаването на новата азбука трябва да се преведат книги, да се създадат учебници. В онези времена Гутенжберг не е открил още печатната машина и всичко се е писало на ръка при трудни условия. Създаването и прилагането на кирилицата е пряко свързано с приемането на християнството за официална и единствена религия от Българската държава. Но въвеждането на новата вяра трудно ще стане с чужда азбука и вероизповеданието да се извършва на чужд( гръцки) език. За християнството и покръстването на българите четете от предната тема. Аз мисля, че двете основни събития- създаването на кирилицата и приемането на християнската религия са пряко свързани. Замислени са от един човек с голямо влияние. Братята Кирил и Методий са отказали блестящи кариери и високи постове, за да се отдадат на написването на буквите. Кой може да е бил този човек на висок пост с голям авторитет и влияние? Сигурно е, че не виждам друга личност,освен българският владетел княз Борис I( 852-889 г.). Преди това той е водил 4 неуспешни войни и е съумял да запази цялостта на теритоприята на България, дфдори малко да я увеличи. При воденето на мирните  преговори се е проявил като далновиден и прозорлив политик и е мислил единствено за  държавата си. Той е прозрял необходимостта от създаване на собствена азбука за по-лесно приемане на новата християнска религия от народа. Константин философ е роден през 827 г. в Солун, а брат му Методий-през 815 г. Те са от български произход. Малко преди смъртта си Константин философ се оттегля в манастър и приема монашеското име Кирил, с което става известен. Той умира през 869 г. в Рим. Методий живее до 885 г.когата умира във Великоморавия. Заслугата им е не само в създаването на азбуката, но в опитът им да се наложи. Братята Кирил и Методий защитават пред папата сваята азбука по великолепен начин. Те успяват да оборят триезичната догма- християнствато да се проповядва само на латински, гръцки и иврит. Те са отлични оратори. По-късно нашите царе се борят за равнопоставеност освен на азбуката и на духовенството- българската църква да бъде издигната до патриаршия.

.

                  снимка 1- Кирил и Методий
      Днес на кирилица пишат около 400 млн души по света. В някои държави, като Босна, Хърватска, Румъния кирилицата се е ползвала, но е била заменена.Азербайджан и Сърбия ползват едновременно кирилицата с друга азбука. В старобългарския книжовен език са се използвали глаголицата и кирилицата. Кое наложило измислената вече от Кирил и Методий глаголица да бъде заменена с кирилицата? Трудността на изписване на буквите. Учениците на Кирил и Методий, които са били много, но в България са достигнали едва 7 са били много усърдни и старателни. Именно за тези 7  от всички ученици на Кирил и Методийсе е застъпил княз Борис I пред немския император. Осъьзнавайки необходимостта от създаване на нова българска азбука той е намерил най-подходящите хора за целта. Седемте ученици са св.св. Седмочислениоци: Климент, Наум, Ангеларий, Сава. Горазд, които заедно със своите учители Кирил и Методий стават седем. От тях за Сава и Горазд се знае малко, Ангеларий се разболява още през първата година от идването в България и умира. Остават само Климент и Наум, които основават двете книжовни школи- Охридската и Великопреславската. Впоследствие кирилицата търпи развития и промяна. На базата на старославянската литература, внесена в Русия предимно от България след завладяването на България от османците, от ХV век писмеността се развива в Русия като писменост на литургичния църковнославянския език с употреба и в административния, държавен език. След буквите Ѩ, Ѭ (отпаднали на руска почва още през ХІІ в.), отпада буквата Ѫ (която в руски звучи и се записва като „у“). Изчезват йотираните Ѥ и iA, а буквата Ѧ обозначава звукосъчетанието „я“ (даже когато този звук етимологично не произлиза от Ѧ). Първоначално буквите са били 35, скоро след написването( някъде към средата на X в.) остават 32, а след идването на комунистическото правителство - 30. Премахват се " ъ  " и е- двойно. Дали е взето правилно решение за това с зел опростяване на правописа е трудно да се даде еднозначна оценка. За другите държави, които я използват има малки разлики в буквите и словосъчетанията. Много малко книги и документи са запазени с надписи на глаголица. Тя е била в употреба едва 10-15 години. Зад създаването на кирилицата със сигурност стои княз Борис. При него имаме дълъг мирен период, който е добре дошъл за разгръщане на творчеството и способностите на учениците на Кирил и Методий. По църковния календар Св. св. Кирил и Методий се чества по нов стил на 11 май, но написването на азбуката е останало по стар стил- 24 май . През 855 г. е написана глаголицата, а кирилицата- малко след смъртта на Кирил,но преди смъртта на Методий. От византийски източници знаем, че Методий е бил жив по време на работа на Климент и Наум. Не случайно княз Борис се застъпва и настоява немския император да му изпрати точно тези ученици. Великоморавия изгонва учениците и те търсят убежище и възможност за изява в съседните държави.Добре е, че на българския престол е княз Борис и че след него управлява Симеон Велики( 891- 927 г.), за да се развие делотона Кирил и Методий. Друга предпоставка за развитие и налагане на кирилицата като азбука на българския народ е таланта на тяхните ученици, както и многото мисии, в които участват светите братя: Великоморавска, Хазарска, Арабска. Те са работили за разпространение на кирилицата из познатия ни свят. Признати са и от католиците от Ватикана,които трудно възприемат православните догми и светци( папа Йоан-ПавелI) през 1980 г. 
image
              картина 1- икона на Св. св. Кирил и Методий от Троянския манастир, рисувана от Захари Зограф
          Кратки сведения за живота на създателите на българската азбука: Св. Константин-Кирил Философ е по-малкият брат и още от ранна възраст показва удивителни способности и наклонности към философията и поезията, заради което е изпратен да учи в прочутата школа в Цариград – Магнаурската - където получавали образованието си царските деца и синовете на византийската аристокрация.
          По това време Магнаурската школа е най-престижното учебно заведение във Византия( а защо не и в света) и в нея се изучават разнообразни дисциплини в две степени: тривиум и квадривиум. Сред учителите на Константин-Кирил са Лъв - философ и граматик, един от най-учените мъже на Византия през ІХ в., както и Фотий - бъдещ патриарх. По време на следването си младият Константин-Кирил проявява големи дарования, които не остават незабелязани от цариградското правителство и Патриаршията. След завършването й той остава там като преподавател по философия и получава прозвището "философ". От този период е и първата значителна публична проява на Константин-Кирил - спорът му с патриарх Йоан VІІ Граматик, който е противник на почитането на иконите. В диспута между тях младият философ блясва със своето остроумие, красноречие и точни знания и оборва аргументирано своя противник. От житието му проличава, че в диспута с тях се разисква не само въпроса за Светата Троица, но и проблеми за войните, за данъците, за отношението към мира, за изкуствата. Със знанията и личността си мисионерът привлича вниманието на противниците и спечелва доверието им. Според житиеписец, Константин-Кирил ги "наддума по всички въпроси, така че те му се чудят, изпадат в удивление". От отговорите му, цитирани в житието, проличава високата му култура, способността му да обяснява въпросите достъпно и логично, с прости примери от живота. Демонстрира дар-слово и отлична подготовка в различни области от познанието. Така Константин-Кирил сломява противниците си сарацини и умело защитава авторитета на държавата, която го изпраща. Завършил успешно задачата си, Константин Философ се завръща в Цариград, а скоро след това отива при брат си Методий в манастира "Полихрон", където се отдава само на "беседа" с книгите. Съдбата обаче не оставя Константин-Кирил да прекара дните си в тишина, далеч от света. След няколко години той отново е принуден да тръгне на път. Неговото високо теологично образование, подкрепено с добро познаване на езиците арабски и иврит, го правят най-подходящият кандидат за първата държавна мисия при абасидския халиф Ал Мутауакил, с цел дискутиране принципите на Светата Троица и затягане на връзките между Абасидския халифат и Империята. Така през 860 г. братята са натоварени с нова мисия от византийския император Михаил III и патриарха на Константинопол, Фотий - един от професорите на Кирил в Магнаурската школа и негова пътеводна светлина в по-ранните години. Кирил и Методий заминават при хазарите с цел предотвратяване разпространението на юдеизма в Хазария, но не успяват. Хазарския хаганат е единствената държава, която приема юдеизма за държавна религия. След завръщането им в Константинопол, Кирил става преподавател по философия в Магнаурската школа, а Методий е назначен за игумен на манастира Полихрон. През 862 г. братята са поканени от княз Ростислав да популяризират християнството на славянски език във Великоморавия – мисия, на която всецяло се отдават и изпълняват с голяма страст до края на живота си. Но за най-значимо се счита делото на Константин-Кирил Философ и брат му Методий на създаване на първата азбука. Каква азбука измислят те и кога точно става това? Отговорът на този въпрос се усложнява от всеизвестния факт, че най-древните славянски надписи и книги са написани с две азбуки - глаголица и кирилица, които се различават силно по графическия образ на своите букви, поне на пръв поглед. Глаголицата не прилича на нито една от тогавашните европейски азбуки, докато при кирилицата голяма част от буквите са заети направо от гръцкия алфавит, а останалите са създадени в стила на заимстваните. Кирилицата пък се счита дело на ученика на братята - Климент Охридски. Господстващо е обаче разбирането сред учените, че още през 855 г. в манастира Полихрон Константин-Кирил и Методий започват подготовката по създаването на графична система, отразяваща точно особеностите на славянския език, който те познават – старобългарския - и това е глаголицата, като окончателно я завършват през 862-863 г. Глаголицата е ново писмо, непознато като цяло. Тя съдържа опита на народите, почерпен от Константин-Кирил от наблюдение на познатите му буквени системи, но начертанията на буквите са оригинални и подчинени на обща цел. Всички са оформени в стил, в който основните елементи са кръстът, триъгълникът и кръгчето. Има защо: кръстът е символ на християнството изобщо, триъгълникът е символ на Светата Троица, а кръгът отразява безкрайността, вечността на божеството.  Така глаголицата с тези три основни знака-символи се явява своеобразна възхвала на бога, който дарява всичко на хората. Глаголицата съдържа около 40 букви в зависимост от варианта. 24 от оригиналните 38 букви са изведени от графеми на средновековната курсивна гръцка азбука, като им е придаден декоративен облик. Предполага се, че буквите Ша, Ща и Ци са извлечени от еврейската азбука — фонемите, които тези букви представят не съществуват в гръцкия, но са доста разпространени във всички славянски езици.Гласувай:
4
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: barin
Категория: История
Прочетен: 2120645
Постинги: 368
Коментари: 4933
Гласове: 49526
Календар
«  Юни, 2021  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930