Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.08.2020 22:05 - Великите народни събрания в България
Автор: barin Категория: История   
Прочетен: 5287 Коментари: 32 Гласове:
59

Последна промяна: 22.08.2020 08:53

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
                     Под терминът Велико народно събрание се разбира народно събрание, избрано с дадена цел и задача и действащо за определено време. То се свиква, мкогато се налага да се вземат важни за държавата решение. За България са свиквани досега 7( седем) Ввелики народни събрания. Те са действали за определен кратък период, с изключение на последното, приело сегашната четвърта конституция на България.  Какво се е случило досега:
            Първото Велико народно събрание заседава само ден, непосредствено след приключването на работата на Учредителното събрание (10 февруари 1879 - 16 април 1879 г.). По предложение на епископ Климент (Васил Друмев) ВНС избира Александър І Батенберг за княз на България.
image

      Учредителното събрание във Велико Търново е свикано на основание член 4 на Берлинския договор. В него участват 229 депутати, от които 117 са избрани по звание (висши духовници и председатели на административни съвети и съдилища), 88 са избрани от народа, петима са представителите на учреждения и дружества, а 19 са назначени от императорския руски комисар княз Александър Дондуков-Корсаков. Значителна част от народните представители са с висше образование, получено в Русия и Западна Европа, мнозинството владеят френски език, а около половината и втори чужд език. Сред депутатите има активни участници в национално-освободителното движение, учители, прависти, духовници, публицисти, издатели, лекари, търговци, занаятчии, селяни. То е свикано при освобождението на България от Османско  владичество. 

                    Учредителното събрание изработва конституция, която остава в историята с наименованието „Търновска конституция“ и провъзгласява българската държава за конституционна монархия с еднокамарен парламент.
image
Сградата, в която се е състояло Първото Велико народно събрание
            Основният закон на държавата е подписан на 16 април 1879 година от всички народни представители. Член 85 на Търновската конституция гласи: „Представителството на Българското Княжество се заключава в Народното събрание, което бива: Обикновено и Велико“.
             На 17 април 1879 година - ден след приемането на конституцията -  Учредителното събрание започва да работи като Първо Велико народно събрание, което има една единствена задача - да избере държавен глава. Великото народно събрание се председателства от Екзарх Антим I, подпредседател е Тодор Икономов, а секретар - Георги Тишев. В рамките на един работен ден депутатите утвърждават предварително съгласуваната с Великите сили кандидатура на 22-годишния Александър Йозеф фон Батенберг за бългрски княз под името Александър I. Определени са 229 депутати в Парламента.
                         Второто Велико народно събрание суспедоира Търновската конституция. На събранието присъстват 307 народни представители. За председател е избран бившия екзарх Антим I (В някои източници за председател на II ВНС е посочен Тодор Икономов). При абсолютното мнозинство на Консервативната партия на монарха с акламации и без гласуване са дадени пълномощия да управлява еднолично чрез укази в продължение на 7 години. В този период Търновската конституция е премахната. Единственото заседание на парламента продължава около половин час, включително тронното слово и заключителното изказване на княз Александър. 
Трето Велико народно събрание:  Свикано е след абдикациявта на княз Александър Батенберг през септември 1886 г. във Велико Търново.  То продължава от октомври 1886 г. до август 1887 г. и основната му задача е да избере нов княз. В крайна сметка депутатите се спират на Фердинанд Сакскобурготски, който полага клетва пред събранието на 2 август 1887 г.
В броя си от 20 ноември 1886 г. английският седмичник The Graphic отразява събранието със серия гравюри на първа страница. Предстои изборът на княз на България. Предлагат на Валдемар Датски, но тпй отказва и после предлагат на Фердинанд Сакс Кобург Готски.  
            Четвъртото Велико народно събрание за България се свиква през 1893 г.  Целта на събранието е да промени членове 6, 38, 58, 59, 86, 114, 125, 126, 127, 139, 141, 144 и 161 от Търновската конституция. Сред по-важните промени са смяната на обръщението към монарха от „Светлост“ за княза и „Сиятелство“ за принца на „Царско височество“. Отделно е увеличен мандатът на обикновените народни събрания от 3 на 5 години, намален е броят на народните представители, от един на 10 000 души на един на 20 000 души, а при великите народни събрания – по двама на 10 000 души (1 на 5000). Създадени са и две министерства – на обществените сгради, пътищата и съобщенията, и на търговията и земеделието.
              Пето велико народно събрание: свикано е, за да се променят членове 6, 17, 19, 24, 35, 38, 55, 72, 73, 86, 121, 127, 161 и да се отмени член 76 от Търновската конституция. Сред по-важните промени е тази на член 17, чрез която се ограничават правомощията на Народното събрание за сметка на тези на царя. Обръщенията към монарха се променят от „княжески“, „княз“ на „царски“ и „цар“. Също така монархът започва да носи титлата „Негово величество цар на българите“, а престолонаследникът „Царско височество“. Сред другите промени са намаляване на мандата на Обикновеното народно събрание от 5 на 4 години, българският владетел трябва да изповядва източното православие с изключение на сегашния владетел, увеличава се броят на министерствата и други.При Петото Велико народно събрание броят на народните представители е бил 426.
image

            Шесто Велико народно събрание: Приема втората Конституция на Народна република България от 1947 г., известна още като Димитровска конституция, е приета на 4 декември 1947 г. от 6-то велико народно събрание. Тя е основен закон, уреждащ обществено-политическите и стопански отношения, държавното устройство и основните права и задължения на гражданите на Народна република България за периода 6 декември 1947 - 18 май 1971 г. Свикването на Велико Народно събрание, което да промени формата на държавно управление и да внесе промени в действащата Конституция на Българското княжество от 1879 г., известна и като Търновската конституция, е стратегическа задача, обявена с Програмата на Отечествения фронт от 1942 г. След 9 септември 1944 г. по външно- и вътрешнополитически причини се приема възстановяване пълноценното действие на Търновската конституция. Запазва се монархическият институт чрез регентски съвет. Промяната нма формата на упоравление от монархия към парламентарна република е станала с обикновено народно събрание, което е грешка на социалистическото управление. Поради това при завръщане на царя и учреждяване на НДСВ се заговори дали трябва да се признае решението през 1947 г. или не за републиката. 

image
          
                  Седмо Велико народно събрание: "Това Велико Народно събрание е повикано от историята, за да излее темелите на новата българска държава. То е призвано да изработи основният закон - Конституцията, която Конституция да бъде отправна точка към създаването на една нова, свободна, независима, демократична и правова българска държава. Приета на 12-ти юли 1991-ва година, Конституцията гарантира основните права на гражданите и определя организацията на държавната власт. Благодарение на Четвъртата Българска Конституция са създадени необходимите условия за интегриране на България в евроатлантическите структури".
                  Седмото Велико Народно събрание на 12 юли 1991 г. гласува Конституция на Република България. Тя се състои също от 169 члена, подредени в 10 глави, но и с преходни и заключителни разпоредби от 9 параграфа. Конституцията от юли 1991 г. постановява, че България е република с парламентарно управление и е демократична, социална и правова държава. Утвърдени са и принципите на разделение на властите, правата и свободите на гражданите, върховенството на Конституцията. Народното събрание, което се избира на 4 години в състав от 240 избираеми народни представители, осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол. За разлика от предшестващите основни закони, Конституцията от юли 1991 г. постановява, че Народното събрание е постоянно действащ орган. Заседанията му са открити, а законите и решенията, които приема, са задължителни за всички държавни органи, организациите и гражданите на Република България. Народните представители представляват не само своите избиратели, но и целия народ, като в действията си се ръководят от Конституцията и законите, в съответствие със своята съвест и убеждения. Конституцията предвижда освен обикновено Народно събрание и избор на Велико Народно събрание. То се свиква в определени случаи - приемане на нова Конституция или промяна във формата на държавно устройство и държавно управление, както и на съществени, изрично посочени разпоредби от действащата Конституция. Досега са избирани и действали 39 обикновени народни събрания и 7 Велики народни събрания (1879, 1881, 1886 - 1887, 1893, 1911, 1946 - 1949, 1990 - 1991 г.). В кратък период - след суспендирането на Търновската конституция по време на Режима на пълномощията (1881 - 1883 г.) като висша институция се предвижда държавен съвет. В началото на демократичните промени започнали след ноември 1989 г. и решенията на Националната кръгла маса, през април 1990 г. Народното събрание приема изменение на Конституцията от 1971 г. в сила до приемането на сега действащата Конституция.
                    Оттук следва, че Третата( Живкова) Конституция на Република България е невалидна, защото не е приета с Велико народно събрание. По това време такава беше ситуацията, че народното събрание нямаше глас, а действаше по поръчка и формално. 
                     Конституцията на България е разделена на глави, членове и алинеи. Промени в нея могат да се правят от обикновено народно събрание и влизат в сила след обнародване в Държавен вестник.
image

              
Извадки от Четвъртата действаща в момента Конституция на Република България: 
Чл.1. България е република с парламентарно управление.

(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.

(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.
Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
Чл. 8. Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна.

Чл. 19. (1) Икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива.

(2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

(3) Инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестранни граждани и юридически лица се закрилят от закона.

(4) Законът създава условия за коопериране и други форми на сдружаване на гражданите и юридическите лица за постигане на стопански и социален напредък.

Чл. 25. (1) Български гражданин е всеки, на когото поне единият родител е български гражданин или който е роден на територията на Република България, ако не придобива друго гражданство по произход. Българско гражданство може да се придобие и по натурализация.

(2) Лицата от български произход придобиват българско гражданство по облекчен ред.

(3) Български гражданин по рождение не може да бъде лишен от българско гражданство.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Гражданин на Република България не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.

(5) Български граждани, пребиваващи в чужбина, са под закрилата на Република България.

(6) Условията и редът за придобиване, запазване и загубване на българското гражданство се определят със закон.

Чл. 32. (1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.

(2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.


Чл. 33. (1) Жилището е неприкосновено. Без съгласието на обитателя му никой не може да влиза или да остава в него освен в случаите, изрично посочени в закона.

(2) Влизане или оставане в жилището без съгласие на неговия обитател или без разрешение на съдебната власт се допуска само за предотвратяване на непосредствено предстоящо или започнало престъпление, за залавяне на извършителя му, както и в случаите на крайна необходимост.

Чл. 43. (1) Гражданите имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания и манифестации.

(2) Редът за организиране и провеждане на събрания и манифестации се определя със закон.

(3) За събрания на закрито не се изисква разрешение.


Чл. 44. (1) Гражданите могат свободно да се сдружават.

(2) Забраняват се организации, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията, към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, към нарушаване на правата и свободите на гражданите, както и организации, които създават тайни или военизирани структури или се стремят да постигнат целите си чрез насилие.

(3) Законът определя организациите, които подлежат на регистрация, реда за тяхното прекратяване, както и взаимоотношенията им с държавата.

Чл. 53. (1) Всеки има право на образование.

(2) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.

(3) Основното и средното образование в държавните и общинските училища е безплатно. При определени от закона условия образованието във висшите държавни училища е безплатно.

(4) Висшите училища се ползват с академична автономия.

(5) Граждани и организации могат да създават училища при условия и по ред, определени със закон. Обучението в тях трябва да съответства на държавните изисквания.

(6) Държавата насърчава образованието, като създава и финансира училища, подпомага способни ученици и студенти, създава условия за професионално обучение и преквалификация. Тя упражнява контрол върху всички видове и степени училища.

Чл. 63. Народното събрание се състои от 240 народни представители.
Чл. 64. (1) Народното събрание се избира за срок от четири години.

Чл. 65. (1) За народен представител може да бъде избиран български гражданин, който няма друго гражданство, навършил е 21 години, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

(2) Кандидатите за народни представители, които заемат държавна служба, прекъсват изпълнението й след регистрацията си.
Чл. 71. Народните представители получават възнаграждение, чийто размер се определя от Народното събрание.

Чл. 77. (1) Председателят на Народното събрание:

1. представлява Народното събрание;

2. предлага проект за дневен ред на заседанията;

3. открива, ръководи и закрива заседанията на Народното събрание и осигурява реда при провеждането им;

4. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от Народното събрание актове;

5. обнародва решенията, декларациите и обръщенията, приети от Народното събрание;

6. организира международните връзки на Народното събрание.

Чл. 78. Народното събрание се свиква на заседания от председателя на Народното събрание:

1. по негова инициатива;

2. по искане на една пета от народните представители;

3. по искане на президента;

4. по искане на Министерския съвет.

Чл. 92. (1) Президентът е държавен глава. Той олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения.

(2) Президентът се подпомага в своята дейност от вицепрезидент.


Чл. 93. (1) Президентът се избира пряко от избирателите за срок от пет години по ред, определен със закон.

Чл. 98. Президентът на републиката:

1. насрочва избори за Народно събрание и органи на местно самоуправление и определя датата за произвеждане на национален референдум, когато за това има решение на Народното събрание;

2. отправя обръщения към народа и Народното събрание;

3. сключва международни договори в случаите, определени със закон;

4. обнародва законите;

5. утвърждава промени на границите и центровете на административно-териториалните единици по предложение на Министерския съвет;

6. назначава и освобождава от длъжност ръководителите на дипломатическите представителства и постоянните представители на Република България при международни организации по предложение на Министерския съвет и приема акредитивните и отзователните писма на чуждестранните дипломатически представители в страната;

7. назначава и освобождава от длъжност и други държавни служители, определени със закон;

8. награждава с ордени и медали;

9. дава и възстановява българско гражданство и освобождава и лишава от него;

10. предоставя убежище;

11. упражнява право на помилване;

12. опрощава несъбираеми държавни вземания;

13. наименува обекти с национално значение и населени места;

14. информира Народното събрание по основни въпроси в кръга на своите правомощия.

Чл. 100. (1) Президентът е върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България.

(2) Президентът назначава и освобождава висшия команден състав на Въоръжените сили и удостоява с висши военни звания по предложение на Министерския съвет.

(3) Президентът възглавява Консултативния съвет за национална сигурност, чийто статут се определя със закон.

(4) Президентът обявява обща или частична мобилизация по предложение на Министерския съвет в съответствие със закона.

(5) Президентът обявява положение на война при въоръжено нападение срещу страната или при необходимост от неотложно изпълнение на международни задължения, военно или друго извънредно положение, когато Народното събрание не заседава. В тези случаи то се свиква незабавно, за да се произнесе
Чл. 105. (1) Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите.

(2) Министерският съвет осигурява обществения ред и националната сигурност и осъществява общото ръководство на държавната администрация и на Въоръжените сили. по решението.

Чл. 112. (1) Министерският съвет може да поиска Народното събрание да му гласува доверие по цялостната политика, по програмата или по конкретен повод. Решението се приема с мнозинство повече от половината от присъстващите народни представители.

(2) Когато Министерският съвет не получи исканото доверие, министър-председателят подава оставката на правителството.

Чл. 117. (1) Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.

(2) Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.

 

(3) Съдебната власт има самостоятелен бюджет.

Чл. 135. (1) Територията на Република България се дели на общини и области. Териториалното деление и правомощията на столичната община и на другите големи градове се определят със закон.

(2) Други административно-териториални единици и органи на самоуправление в тях могат да бъдат създавани със закон.


Чл. 136. (1) Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи на местно самоуправление, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.

(2) Границите на общините се определят след допитване до населението.

(3) Общината е юридическо лице.

Чл. 142. Областта е административно-териториална единица за провеждане на регионална политика, за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси.


Чл. 143. (1) Управлението в областта се осъществява от областен управител, подпомаган от областна администрация.

(2) Областният управител се назначава от Министерския съвет.

(3) Областният управител осигурява провеждането на държавната политика, отговаря за защитата на националните интереси, на законността и на обществения ред и осъществява административен контрол.

Чл. 147. (1) Конституционният съд се състои от 12 съдии, една трета от които се избират от Народното събрание, една трета се назначават от президента, а една трета се избират на общо събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

(2) Мандатът на съдиите от Конституционния съд е 9 години. Те не могат да се избират повторно на тази длъжност. Съставът на Конституционния съд се обновява през три години от всяка квота по ред, определен със закон.

(3) За съдии в Конституционния съд се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, най-малко с петнадесетгодишен юридически стаж.

(4) Съдиите от Конституционния съд избират председател на съда с тайно гласуване за срок от три години.

(5) Положението на член на Конституционния съд е несъвместимо с представителен мандат, със заемане на държавна или обществена длъжност, с членство в политическа партия или синдикат и с упражняването на свободна, търговска или друга платена професионална дейност.

(6) Членовете на Конституционния съд се ползват с имунитета на народните представители.

Чл. 157. Великото народно събрание се състои от 400 народни представители, избрани по общия ред.


Чл. 158. Великото народно събрание:

1. приема нова Конституция;

2. решава въпроса за изменение територията на Република България и ратифицира международни договори, предвиждащи такива изменения;

3. решава въпросите за промени във формата на държавно устройство и на държавно управление;

4. решава въпросите за изменение на чл. 5, ал. 2 и 4 и на чл. 57, ал. 1 и 3 от Конституцията;

5. решава въпросите за изменение и допълнение на глава девета от Конституцията.


Чл. 159. (1) Правото на инициатива по предходния член имат най-малко една втора от народните представители и президентът.

(2) Проектът за нова Конституция или за изменение на действащата, както и за промени в територията на страната по чл. 158 се разглежда от Народното събрание не по-рано от два месеца и не по-късно от пет месеца след внасянето му.


Чл. 160. (1) Народното събрание решава да се произведат избори за Велико народно събрание с мнозинство две трети от общия брой на народните представители.

(2) Президентът насрочва избори за Велико народно събрание в тримесечен срок от решението на Народното събрание.

(3) С произвеждането на избори за Велико народно събрание пълномощията на Народното събрание се прекратяват.

Чл. 162. (1) Великото народно събрание решава само тези въпроси от Конституцията, за които е избрано.

(2) В неотложни случаи Великото народно събрание изпълнява функциите и на Народно събрание.

(3) Правомощията на Великото народно събрание се прекратяват, след като то се произнесе окончателно по въпросите, за които е избрано. В този случай президентът насрочва избори по реда, определен със закон.

Чл. 164. Гербът на Република България е изправен златен лъв на тъмночервено поле във формата на щит.

Чл. 165. На държавния печат е изобразен гербът на Република България.

Чл. 166. Знамето на Република България е трицветно: бяло, зелено и червено, поставени водоравно отгоре надолу.

Чл. 167. Редът, по който се полага държавният печат и се издига националното знаме, се определя със закон.

Чл. 168. Химн на Република България е песента "Мила Родино".

Чл. 169. Столица на Република България е град София.

                 Сегашната Конституция на Република България се състои от 169 члена. Четох мнения и коментари, че можело да са от порядъка на 50-60. Няма значение от колкио члена ще се състои Конституцията, стига да е направена добре и да действа. 

             Според Премиера Великото народно събрание е уникална възможност - не само да се рестартира демокрацията, но и това да се случи в режим на максимално политическо представителство. "Ще настояваме от всичките 400 народни представители в него 200 да бъдат избрани пропорционално, а останалите 200 да бъдат избрани мажоритарно", пояснява премиерът в изявление и обръщение до българския народ. 

"Време е за отговорност и решителност! Време е не само за смяна на политическата система, а за рестарт на държавата. Необходимостта от рестартиране на политическия модел не може повече да се отлага във времето! Единството, държавността и стабилността на страната за мен не са просто думи – те са основата, от която съм тръгвал за всяко свое решение", казва премиерът в своето обръщение на фона на продължаващите над месец протести в цялата страна с искането за оставките на правителството и главния прокурор Иван Гешев. 

 image

Какви са предложенията на ГЕРБ в конкретика:

• Броят на народните представители от 240 да бъде намален на 120;
 
• При Великото народно събрание броят на народните представители да бъде намален - от 400 на 280;
 
• Прекратяване на Висшия съдебен съвет и създаването на Съдебен съвет на съдиите и на Съдебен съвет на прокурорите. Двата съвета ще решават отделно кадровите въпроси, свързани със съдиите, от една страна и прокурорите и следователите, от друга. 

• В съответствие с препоръките на Европейската комисия за демокрация чрез право - така наречената Венецианска комисия, която е консултативен орган към Съвета на Европа, членовете на Съдебния съвет на съдиите да се избират седем от професионалната общност, тоест от самите съдии и шест от Народното събрание, избрани с мнозинство от две трети от народните представители, като членовете по право ще са председатели на Върховния касационен съд и Върховния административен съд.
 
• Мандатът на председателя на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на Главния прокурор предлагаме да бъде пет години;
 
• Да се ограничат  правомощията на министъра на правосъдието само до това да предлага проекти на бюджети на съответните органи и да управлява недвижимите имоти на съдебната власт;
 
• Към съветите на съдиите и прокурорите да се създадат отделни инспекторати, тоест да не е един инспекторат, както е в момента. Всеки от двата инспектората да се състои от главен инспектор и петима инспектори;

• Въвеждане на института на индивидуалната конституционна жалба;
 
• Главният прокурор на всеки шест месеца да бъде изслушван от Народното събрание и докладът му да бъде приеман. Докладът обхваща прилагането на закона за дейността на прокуратурата и разследващите органи;
 
• Народното събрание да може да изслушва Главния прокурор по въпроси, свързани с конкретни наказателни производства, след разрешение на наблюдаващия прокурор;

 

"Това са неща, които хората искат и очакват от години. Тези предложения ще увеличат ролята и доверието в политическото представителство, ще изчезнат депутатите-анонимници. Ще се укрепи независимостта на съдебната система, ще направи прокурорите и съдиите самоуправляващи се общности и може би най-важното, ще засили контрола над дейността на Главния прокурор", твърди Борисов в обръщението си.
                Остана накрая да си напиша моето мнение по някои въпроси, макар и да съзнавам, че не съм наясно в детайли с политиката. Аз съм историк и то любител без научни степени и титли.
                В някои европейски държави Националният празник е деня на Конституцията. Това са Дания и Норвегия, а Полша има два национални празника: Ден на Конституцията и на Независимостта. В България Конституцията не се мени, а споменатите Конституции на на почти два века, полската е по-нова. Подробности има в посочената моя тема:
Блогът на barin :: Кога да бъде националния празник на България?
            Практиката показва, че сегашната Конституция не е напълно ефективна. Има много вратички и възможности за измъкване, като добрите адвокати могат да спасят престъпниците от наказание. Ако се стигне до свикване на Осмо Велико народно събрание трябва нещата така да се огледат, че да не се наложи след 2-3 десетилетия да се измисля нова конституция. Иначе казано Конституцията не трябва да бъде съобразена със сега действащите лица. Нито Борисов, нито Радев са вечни. Конституцията е основния държавен закон и не може да се съобрази с една или друга личност. Това не е длъжностна характеристика, която се променя, според характеристиката на кандидата, който трябва да я заема в една организация. Мандатът на председателите на ВКС и ВАК защо трябва да са със 7-годишен мандат? Президентът и Министър-председателят са с 5-годишен. Главният прокурор е добре да докладва пред Народното събрание по два пъти годишно, но дали ще има ефект от това? По отношение на пропорционален и мажоритарен вот? Предложението за 50/50 е уместно, защото практиката показва, че при всички избори има спорове за това. Ако ее регламентирано в Конституцията няма да има. Колко трябва да са депутатите в обикновеното и Великото народни събрания? По-добре да прочетат в моята тема, защото и без това текстът стана прекалено дълъг:
Блогът на barin :: Колко да бъдат депутатите в българския парламент?
             СДамо една извадка за справка от темата:
               Гърция- 10 790 000 население, 300 членен парламент; 
                Дания- 5 707 000 население, 179 членен парламент;

                   Словакия- 5 420 000 население, 150 членен парламент;
                   Чехия- 10 551 000  население, 281 членен парламент;
                  Португалия- 10 340 000 население, 230 членен парламент;
                   Унгария- 9 830 000 население, 386 членен парламент;
                   Хърватия- 4 190 000 население, 160 членен парламент;
                   Сърбия-7 050 000 население, 250 членен парламент;
                  Финландия-5 480 000 население, 200 членен парламент;
                   Ирландия- 6 400 000 население, 226 членен парламент.
                   България- под 7 000 000 население, 240 членен парламент.

                Взети са държави с еднокамерен парламент, републики и със съизмеримо с нашето население. Може броят на депутатите да е нечетен, но и без това има много отсъствия и рядко се стига един глас да решава.
                Има предложения от Каракачанов, едно от които много ми допада- да не се признават еднополовите бракове.
              Според мен може още някои предложения да се разгледат и обсъдят:
                 Депутатите да се проверяват от служба ДАНС преди встъпване в длуъжност, става дума за имотното им състояние и парите в банките; за депутат да се назначава висшист със степен поне бакалавър; да бъде навършил 35 години; да има най-малко 10 г. стаж; да има чисто съдебно м инало поне за 10 г. назад;  народни представители, които не са се изказали поне два пъти в годината да се отстраняват; да се въведе ограничение за отсъствията; да не е толкова трудна процедурата по снемане на депутатския имунитет. Депутатски имунитет категорично трябва да има, все пак тези хора представляват народа и по някакъв начин трябва да са защитени.          

   Гласувай:
59
0Следващ постинг
Предишен постинг

1. dobrodan - Защото, приятелю, народът е казал:
22.08.2020 08:07
дума дупка не прави. Така и с Конституцията.
Като погледнеш - всичко е наред с нея.
Като се замислиш - нещо с България не е наред...
И в сегашната Конституция не са зле формулирани основните законови положения.
Проблемът е, че никой не се интересува кое е законно, кое не е.
Другарят Кумчо Вълчо знае кого да изяде. Знае, защото така са му наредили. Същите тия, дето трябва да лягат и стават с Конституцията и те го правят, но в един друг смисъл...
Браво за положения труд!
цитирай
2. barin - Здравей, Добродане. В България ...
22.08.2020 08:25
Здравей, Добродане. В България законите не се спазва. В другите държави няма подобни неща. Остава неясно защо нещата не вървят, дали Конституцията е добре обмислена или не?
Поздрави!
цитирай
3. leonleonovpom2 - Здравей, Адаш!
22.08.2020 18:02
С постинга ми припомняш нещо,с което родът ни се гордее !Прадядо ми е участвал в две от Великите Народни Събрания Има запазена снимка от Четвъртото, в кабинет за народните представители, в публикувана книга, в която е отделено място и за него!

Поздравления за постинга, за акуратно поднесената информация!
цитирай
4. barin - Здравей, Адаш. Повод за гордост ...
22.08.2020 18:39
Здравей, Адаш. Повод за гордост имаш. В темата нарочно, както обикновено не взех крайни позиции. Мисля, че написаното е реално с оглед на обстановката в страната. Подбрах само някои членове от Конституцията, които подлежат на обсъждане и потенциална промяна, ако се стигне до там.
Поздрави!
цитирай
5. kirk - Много неща явно не са ти ясни
22.08.2020 22:46
Много неща явно не са ти ясни - самият термин или фраза "еднокамерен парламент" е алогичен и/или оксиморон! Що се отнася до Великото Народно събрание като институция, то то има белезите на двукамерен парламент по начина на съставяне на депутатите и всички ония мишки, които искат да го затрият явно или прикрито искат да ликвидират именно тази негова широка представителност, тоест - да игнорират малцинства, соц. групи, общности... Участвах през 1990 г. в работната група към СДС, която изработваше новата конституция до момента в който научихме, че зад гърба ни в Парламента е внесена договорирана с БКП-то съвсем различна версия!!! В нея, тоест в сегашната конституция има алогични текстове, несъответстващи с реалността, както и откровено противоречащи си един на друг параграфи. От Хартата за защита правата на човека е взето напр. правото на свободно сдружаване, но в противоречие с това право е внесен текст, дискриминиращ нац. малцинства и забрана за регистрирането на партии на етническа и религиозна основа. Ж. Желев ни излъга в очите, обещавайки, че ще възстанови арменските партии и някои еврейски като Цион. Сега те функционират като "клубчета по интереси"! Да не говорим, че отнетата им собственост не е върната!!! Кого ощети наличието на този нацистки текст в конституцията освен македонците и арменците??? Всички други си направиха партии, а "българските" партии се оказват неетнически, нито пък Христиандемократичната е религиозна наллли??? Ама, я проверете колко международни съдебни дела е загубила България вследствие на тази тъпа забрана, продиктувана от животинския ужас и парализиращ страх на бесепарите от турците!!! Всъщност горките турци ги яхнаха кадесарите и досега им плащат шарко-парко, задето се отказаха да съдят България! Плащат ама нищо не достига до редовия член на ДПС! А, вие сте овце и блеете: Събуди се овца, управлява те мафия!!!
цитирай
6. barin - Здравей, Киркоре. Аз съм наясно с ...
23.08.2020 07:33
Здравей, Киркоре. Аз съм наясно с двукамарни парламен. Има го в Италия, Румъния и други държави. Наследен е от Римскатта империя. Учил съм право във Военната академия, защото моята специалност не беше военна-: Основи и управление на административните и правните процеси и дейности". Нямам нищо против етническите партии, стига да не са насочени срещу България и да водят антибългарски кампании. За договорките през 1990 г. не зная, може и да е имало такива. Вижда се, че управлението на България от началото на века не върви на добре и трябва някаква промяна, дали изцяло нова конституция или само промени ще решат управляващите. Аз не съм политик, а и в темата не бх предвидил да пиша какво означава еднокамарен и двукамарен парламен.
Поздрави
цитирай
7. nedovolen - Нещата биха могли да се опростят, не ...
23.08.2020 10:53
Нещата биха могли да се опростят, не опростачат.
Търновската конституция е подходящ преходен модел до създаването на Нова Българска Конституция.
Ама доста вода ще изтече... И поколения...

Един всемандатен депутат земеделец никога не се бил изказвал. Веднъж вдигнал ръка. ПредседателЮ го поканил на трибуната. А,аз мога и от тук. Добре, бай Иване. Няма ли кой да затвори тоя джам, че ми духа.

Направено е проучване, 95% са доволни от положението в България. То било сред населението в Народното събрание.
:)))
цитирай
8. kirk - Вижда се с просто око колко неподготвени сте
23.08.2020 11:25
Вижда се с просто око колко неподготвени сте по темата, а си позволявате да имате мнение. Първо трябва да съберете познания и инфо, а после да се изказвате... Нямал нищо против етническите партии "стига да не насочени срещу България"... Еми, има ли по-тъпа позиция?! Проблемът е, че като ги забраниш, те стават спящи клетки, нелегални и с такова решение доказваш само колко си тъп!!! Друг е въпросът, че трите ни партии, които са функционирали там в БеГетото в устава си декларират, че нямат претенции за властта в тази държава. Четвъртата е била нацистка - няма да я обсъждам! Пита се в задачата - защо да не се даде право и свобода именно на най-крайната опозиция, за да се види, чуе и знае и тяхното становище?! Относно националните и етн. или донационални малцинства - потърси статистика колко цигански училища, културно-информационни центрове и домове бяха създадени и какво става в тях и защо няма гръцки, еврейски, арменски... При сътворяването на новата конституция, ако изобщо се стигне до това, просто си дайте сметка какво сте постигнали и направете поне едно смислено нещо - сложете край на възродителния процес и аграрфашизма... Забранете в нея идеологии и политики, а не волеизяви на остатъците от нац. малцинства. Не ти харесвали еднополовите бракове - щеше да е смешно, ако не е толкова жалко, патетично и архаично. Освести се, човече...! Докъде сте я докарали и докъде ще стигнете по тоя път?!
цитирай
9. barin - Здравей, Николай. Търновската ...
23.08.2020 12:26
Здравей, Николай. Търновската конституция е била добре направена и заимствана от белгийската. По-нататък имаме още три. Нещо трябва да се направи, за да се осъвременят законите.
Поздрави!
цитирай
10. barin - Аз мога да пиша по много неща, Кир...
23.08.2020 12:32
Аз мога да пиша по много неща, Киркоре Ако не съм по някой въпрос информиран има възможност да си попълнязнанията. Все пак ако има много потребители, недоволни от моите теми може някоя да бъде архивирана. Има такъв случай при мен. Аз няма какво да губят:нямам научна степен или титла, ме се боря за първи места в област" история"или за рейтинг. Ще изчакам тук какво ще се случи. Аз се дистанцирам от агофсшистите и казионните теории.
Поздрави!
цитирай
11. kirk - Добре, но избягвай категорични мнения
23.08.2020 15:28
Добре, но избягвай категорични мнения по проблеми, които първо не изискват категорични решения и второ - са крайно субективни. Цялото народонаселение на Бг-то преди години беше против гейпарадите и изобщо беше хомофобско, а сега ти обявяваш, че си против еднополовите бракове, но не знаеш дори защо, просто го пльокваш в темата, която иначе си развил добре, задълбочено.. Това е като лъжичка фекалии в каца с мед! По-добре да беше призовал за минимален образователен ценз на гласуващите или нещо от този сорт - логично, разумно..., а не това ми харесва - онова не ми харесва... Кажи нещо напр. по въпроса, че в България има признати и само две културно-исторически наследства и паметници - български и турски.. Това нормално ли е, според теб? Като историк дай ми един пример, когато бълг. археолози са открили гръцко съкровище, а???
цитирай
12. barin - В България избягват да говорят за ...
23.08.2020 15:45
В България избягват да говорят за гръцко културно наследство. По крайбрежието не е така-живял съм в Созопол, ходил съм често в Несебър и там дори тракийското е гръцко. При нумизматите е обраъно-тракийските монети са гръцки и не успях да ги убедя, че не е така. Все пак благодаря за забележката, защото обикновено не вземам крайни мнения в темите си. Не си спомням български археолози да са откривали гръцко съкровище. Мислих го гласуващите да имат основно образование, дори в една новинарска статия го писах, като коментар, но се нарушава правото на гражданите да могат да гласуват.
цитирай
13. bojo12345 - . barin, Търновската конституция е била модерна за онова време. Аз съм я чел и писах за законите
23.08.2020 16:45
при доказана вина на министри и по този закон има наистина осъдени и излежали приъдата си министри. Тази конституция се изучава от дннешните студенти по право, така че, няма да е трудно да се напише нова и модерна, със съвременно звучене българска конституция. Няма нужда от американския кабинет или другаде да ни помагат. Важно е какви цели и задачи ще бъдат постигнати. Но това не е належащо в момента. Когато земята гори под краката ти, не тичаш да се молиш в черквата.
Поздрави!
цитирай
14. barin - Здравей, Божо. Чел съм само част от ...
23.08.2020 17:15
Здравей, Божо. Чел съм само част от Търновската конституцията и съм чувал от по-големите ми роднини да казват, че за времето си е била много добре измислена. Като препрочетох сегашната забелязах, че има прекомерно много нови членове.
Поздрави!
цитирай
15. kirk - Като съчинявахме конституцията
23.08.2020 17:55
Като съчинявахме конституцията, вече не си спомням точно кой - може би Сашо Йорданов?! - каза един анекдот, перифразирайки друг по-стар: обявяваме война на САЩ и на втората минута подаваме в Посолството на САЩ нота, че се предаваме! Така няма да имаме нужда да съчинителстваме - получаваме щатската и ставаме поредния щат - 51-ия – след Аляска и Хаваите! Защо точно на втората минута - защото на третата ще ни ударят яко!!!
цитирай
16. zaw12929 - 30 ДЕМОКРАТИЧНИ ГОДИНИ ЗАКОНИТЕ НЕ СЕ СПАЗВАТ РАЖДАТ КОРУПЦИЯТА
23.08.2020 18:00
barin написа:
Здравей, Добродане. В България законите не се спазва. В другите държави няма подобни неща. Остава неясно защо нещата не вървят, дали Конституцията е добре обмислена или не?
Поздрави!

цитирай
17. inel379 - Благодаря за положения труд и резултата от него!
24.08.2020 15:15
Всяка държава има своя основен закон
и той гаранция е за справедливост и развитие.
Властта във всичките й проявления управлява нашия общ дом,
а всички хора в него живеят спазвайки реда,
за да има личен и обществен просперитет,
свобода и сигурност в съвместното ни общежитие.

Поздравления за теб!
цитирай
18. barin - Благодаря, Имел. Законите трябва ...
24.08.2020 15:17
Благодаря, Имел. Законите трябва да се спазват, иначе става анархия. Сега е времето да се реши трябва ли нова Конституция или не.
Поздрави!
цитирай
19. nkf - Настоящата конституция е добра, но ...
24.08.2020 15:50
Настоящата конституция е добра, но има някои съществени слабости, които в някаква степен обуславят както чисто институционалните проблеми, така и обществените в най-общ смисъл. Накратко ще обясня: проблемът е в глава шеста - съдебна власт. Проблемът се нарича ВСС. Мандатът на "тримата големи" няма абсолютно никакво значение - дали ще е 7 или 5 години, е нулев фактор. Въпросът, всъщност, е чисто популистки и е предназначен към най-нискоинтелигентната част от народонаселението. Премахването на ВНС, особено в настоящото състояние на нацията, е меко казано малоумно. Намаляването на броя на депутатите, освен, че е глупост, но е и опасно. Съществените промени - които биха имали голямо положително значение,- би трябвало да изглеждат така: Двукамарен парламент; закриване на Конституционният съд; премахване на ВСС и пряк избор на съдии; въвеждане на конституционни закони за регулация на най-важните обществени отношения; децентрализация; избираемост на областните управители; изваждане на прокуратурата от съдебната власт; закриване на следствието.
цитирай
20. barin - Здравей, Мартине. Добри предло...
24.08.2020 16:01
Здравей, Мартине. Добри предложения даваш. Аз не съм запознат добре с Конституционния съд. Трябва промяна за избора на съдиите. Премиерът предлага 6/7 съдии, съответно да се избират от професионалната общност и Народното събрание. Дали е добре пропуснах да коментирам. И аз мисля, че по-малко от 180 не трябва да са депутатите. Преди години помня, че имаше пак обсъждане Коло да са и затова написах посочената в текста тема. Благодаря за изказаното мнение.
Поздрави!
цитирай
21. rosiela - БАРИН,
24.08.2020 23:26
четох с огромен интерес,следват препрочитания. Благодаря за материала и отговорите на коментарите. Поздрави.
цитирай
22. barin - И аз благодаря за интереса, Роси. ...
25.08.2020 05:59
И аз благодаря за интереса, Роси. При тези дълги мои теми често четящите не стигат до края.
Поздрави
цитирай
23. mihala - Поздрав, barin,
30.08.2020 15:54
Според мен тази тема не трябва да се разводнява. Кой ли ще може да напише нова конституция, освен незапознат с нашите пристрастия. Не може да бъркаш в меда и да не си оближеш пръстите. Та тези, които пишат, ще гледат от собствената камбанария. Много ще ми е интересно, ако разните малцинства си направят собствени конституции и ги представят за общонационално обсъждане.Стигнахме до степен на самоопределение и дали живеем в една или друга страна не може да се счита за приоритет,та дадената страна да малтретира по-малобройните. Дали да има нации или земляни е въпрос. Благодаря за хубавата извадка. Не трябва да забравяме времената през които са писани и прилагани, а нашето не е нормално време.
цитирай
24. barin - Здравей, mihala., Темата е напи...
30.08.2020 16:55
Здравей, mihala., Темата е написана, за да се види необходимо ли е да се пише нова Конституция. Много зависи кой ще ръководи написването и как ще подходи. Преди написването на Търновската конструкция дипломатите са се запознали с тези на европейските държави. Времената са различни и сега предвид случилото се в България през последния век трябва сами да мислим по въпроса. Има необходимост от промени, предимно в съдебната власт, но не мога подробно да пиша за тях. Не съм юрист.
Поздрави!
цитирай
25. zarenkow - Конституцията е точно гръбнакът на ...
30.08.2020 19:34
Конституцията е точно гръбнакът на законите, кото не бива да са в конфликт с нея. Когато законите са само написани и не са валидни за цялото общество, те от закони се превръщат в средство за манипулиране. Бащата на юдейската цивилизация е казал , може би нак великата мисъл " Законът е всичко". Звучи тривиално, но мисленето се е появило именно благодартение на правилата създаващи обществата. Защо и как е станало е по друга тема, но без тях започва обратното броене към животните. Практиката убедително го доказва.
цитирай
26. barin - Здравей, zarenkow. Консиуцията е ...
30.08.2020 20:34
Здравей, zarenkow. Консиуцията е основния закон, по който се ръководи държавата. Тя трябва да се спазва и да е еднаква за всички. Не трябва да се допуска пренебрегване на някои правила, за някои да има чадър( закрила) и да се измъкват ненаказани. Това е проблем на България. При една добре направена и работеща конституция е необходимо само малко актуализиране на някои точки и всичко ще върви добре.
Поздрави!
цитирай
27. zarenkow - Проблемът не е в законите ,а в прилагането им.
31.08.2020 10:43
И сегашната конституция е добра , ако се спазва. Няма лоша конституция, когато се спазва, защото ако е лоша, то тя е лоша за всички и естествено бързо , единодушно ще я подобряват. Проблемът е в спазването на законите, което се поверява на елита. Елит не са специалисти, богати, или тези на върхът на вълната. Те са само формален елит. Елитът е продукт на приемственост и селекция в почтена конкуренция в законова среда. Мисията му е преданост към устоите на обществото, които устои се наричат закони. Ние нямаме елит, както не сме имали след Освобождението, но тогава дори неуките Българи са осъзнали този факт и са поканили представители на династия, която е по същество инкубатор на елити. Ситуацията е много отчайваща, защото основата на обществото се състои от три задължителни елемента , непротиворечива ценностна система-законодателство, елит и пълномощия за елита да изпълнява призванието си. Ние нямаме нито един от тези компоненти, а дори да имаме първите два, пълномощията могат да се постигнат само с разбиране и кръв. Отчайващо е, защото обратното броене за менталните качества е започнало отдавна. Освен всичко, във Великите технологии за създаване на общества - Религиите лъжата стои наред с убийството. В Заповедите няма градация, Те всички са равни, затова се казва ценностна СИСТЕМА, защото има система само в комплект от компонентите и, без които дори на един няма работеща система. И най съвършената машина блокира при липса на "обикновени" лагери и в този смисъл са равностойни на съвършенството на машината. Днес лъжата по основните информационни канали е основната информация. Това е масово убийство. Много може да се говори в този аспект , за съжаление. Бъди здрав.
цитирай
28. barin - Благодаря, zarenkow. Всички за...
31.08.2020 11:26
Благодаря, zarenkow. Всички закони трябва да се спазват. Ще видим как ще се развият нещата.
Поздрави!
цитирай
29. emi1ts - Поздрави Иво!
01.09.2020 08:13
Актуална тема днес.Прочетох с интерес избраното от теб ,което е доста полезно да се знае!Разгледах и коментарите- разнопосочни и също интересни.Според мен главния проблем днес е както споделят и други блогъри ,че не се спазват законите от тази конституция,която имаме.Това е основният проблем.От друга страна дори и да е необходимо да се усъвременят законите не мисля че има в момента подходящи хора,експерти достатъчно мъдри,далновидни,родолюбиви знаещи и с опит, които биха могли за направят това по най -добия начин. Поздрави!
цитирай
30. barin - Здравей, Еми. Мненията и на други ...
02.09.2020 09:29
Здравей, Еми. Мненията и на други места са общо взето подобни. Българите не спазват законите. При други държави съм чувал от мои приятели, че глобите са големи, особено за укриване на данъци.
Поздрави!
цитирай
31. drjosef - Здравей приятелю
12.09.2020 10:55
Малко се по-загубих,че имам един проблем с бъбреците,но това е друга тема :).Много готина тема,прочетох я от раз.Продължавай все така.
цитирай
32. barin - Здравей, drjosef. Сега се връщам от ...
13.09.2020 16:19
Здравей, drjosef. Сега се връщам от Тетевен и затова се забавих с отговора. Като съм извън Варна не влизам в блога. Ще пиша скоро още нещо. Набелязал съм какво. Ще има какво да четеш, щом ти харесва.
Поздрави!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: barin
Категория: История
Прочетен: 2058319
Постинги: 364
Коментари: 4810
Гласове: 48313
Календар
«  Май, 2021  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31