Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
13.05.2019 22:55 - Езиците от германската езикова група
Автор: barin Категория: История   
Прочетен: 13825 Коментари: 50 Гласове:
39


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
                     Езиците по света са различни, но лингвистите са ги сортирали в няколко езикови групи. Има такива, които не спадат към никоя езикова група и са отделни, но те са малко. В Европа основните езици са от романската, славянската  и германската езикови групи. Разглеждам само германската езикова група. Към нея спадат доста езици, разделени на три подгрупи:
  • западногермански езици – включват езици, като английски, немски, нидерландски, идиш, люксембургски, африканс, 
западнофризийски, сатерландски и севернофризийски;
  • източногермански езици (изчезнали) – готски (единственият източногермански език със значително количество писмени източници), бургундски и вандалски;
  • северногермански езици – континентални: шведски, датски и норвежки островни: фарьорски
 и исландски.
                  Втората група е представена от най-малко езици, като е имало такива, които са изчезнали. Впрочем и на готски, какъвто е бил през V-VI в. сега не се говори. Просто има повече намерени писмени източници на този изчезнал отдавна език. 
               Първата група е най-широко разпространена, поради факта, че Великобритания е имала най-много колонии по света и английския език е най-разпространения по света.  Почти всички бивши английски колонии, повечето от които членове на Британската икономическа общност говорят на английски. Като прибавим и Съединените американски щати числеността се увеличава.  
                  image
                  На картата се вижда къде из Европа се говори на езици от Германската езикова група. 
            Германските езици спадат към Индо-Европейското езиково семейство. Тази езикова група се характеризира със своите фонологични специфики. Различията във фонетичната система различават тези езици от останалите. Съществуват около 15 Германски езика. 500 милиона души по целия свят ги говорят като родни езици. Точният брой на индивидуалните езици е трудно да бъде определен. Често пъти е неясно дали съществуват отделни езици или само диалекти. Най-забележителният Германски език е английският. На него говорят над 350 милиона души по целия свят. След това идват немският и холандският. Германските езици са разделени в различни групи. Има Северно-германски, Западно-германски и Източно-германски езици. Северно-германските езици са скандинавските езици. Английският, немският и холандският са Западно-германски езици. Всички Източно-германски езици са изчезнали. Староанглийският, например, е принадлежал към тази група. Колонизацията разпространила германските езици по целия свят. В резултат на това, днес холандският се разбира в Карибския басейн и в Южна Африка. Всички германски езици произлизат от един общ корен. Но не е ясно дали са имали един общ прото-език. Освен това, съществуват само малък брой старо-германски текстове. За разлика от Романските езици, тук няма почти никакви писмени паметници. В резултат на това, изследването на Германските езици е по-трудно. Относително малко се знае също за културата на германските племена или Тевтонците. Народът на тевтонците не се обединил. И поради това не е имал обща идентичност. Следователно, науката трябва да разчита на други източници. Без гърците и римляните, тевтонците щяха да са ни почти непознати!

 

                    Сега отделно по-подробна информация за различните езици от Германската езикова група:
                     Фарьорският език се използва във Фарьорските острови (Дания). Те били заселени от норвежци, които в даден момент се оказали откъснати от Европа. Първите сведения за фарьорския език датират от началото на XVII в. Датският език е в основата на северногерманските езици.  Характерни особености на този германски език са – промяна на някои стари гласни в дифтонги, палатализация на k, g, sk. Граматиката му е същата като на исландския. Формите на глаголите са еднакви за всички спрежения в множествено число. 
                    Исландският език  се  говори от над 300 хил. души в Исландия. Той е индоевропейски език, принадлежащ към северногерманския или нордически клон на германските езици. Исторически исландският е бил най-западния от индоевропейските езици преди колонизацията на Америките. Исландски, фарьойски, норн и западен норвежки съставят западнонордическата група; датски, източно норвежки и шведски съставят източнонордическата група. Исландският език е най-близък до нордическия език и старият правопис се е запазил.  Нормално е, защото езикът не се развива и няма досег с другите подобни езици, докато порадим близост и съседство има много общи неща между немския и датския, нидерландския; норвежкия и датския, шведкия.  Спорните територии също способстват за навлизане на думи от едик език в друг и намаляване на различията между езиците на държавите.

               Повечето западноевропейски езици значително са намалили нивата на инфлексия, най-вече склонение на падежи. За разлика от тях, исландският запазва синтетична система от четири падежа, подобна, но значително по-консервативна и синтетична, на тази в немския език. Исландският се отличава с широк асортимент от неправилни склонения. Консерватизмът на исландския език и произтичащият му изоморфизъм със нордическия език (който еквивалентно бива наричан от лингвисти староисландски) означава, че съвременните исландци лесно могат да четат Едите, сагите и други класически нордически литературни творби, сътворени през X — XIII в.
                 Идиш не се срещат лингвистични компоненти, които да произхождат от частите от Германия, граничещи с Франция. Нито една дума от целия списък със специфично франко-мозелски произход, съставен от Й. А. Балас (Beitrдge zur Kеnntnis der Trierischen Volkssprache, 1903, 28ff.), не си е проправила път в речника на идиш. Дори и по-централните региони на западна Германия, около Франкфурт, не са допринесли за езика идиш... Що се касае за произхода на идиш, западна Германия може да бъде отписана... Може ли общоприетият възглед, според който германските евреи някога са имигрирали от Франция през Рейн, да е погрешен? Грешките в историята често се коригират от лингвистични проучвания. Конвенционалният възглед за някогашна имиграция на евреи ашкенази от Франция принадлежи към категорията исторически грешки, които очакват корекция. 

                  Нидерландският език принадлежи към групата на германските езици и се говори от около 21 милиона души, главно нидерландци и фламандци. Вариантът на нидерландския, говорен в Белгия, се нарича неофициално фламандскиВъпреки че по-често езикът е наричан холандски (производно от разпространеното неточно название „Холандия“ за съвременната държава Нидерландия, включваща провинции Северна Холандия и Южна Холандия), възприетото в България официалното име на езика е нидерландски. Нидерландският не се е развил в исторически план по същия начин, по който се е развил писменият високонемски, и се е оформил като независим език. Политическото разделение освен това е довело до отделен континуитет в езиковото развитие, включително и до различна динамика на външните езикови вличания (заемки) – в нидерландския език се наблюдават значително повече заети думи от френския, отколкото например в немския. Естествено нидерландският език се приема за отделен език.

Според традиционното, но междувременно рядко застъпвано схващане в историческата лингвистика, нидерландският и долнонемският се обединяват към обща група, която се отличава с това, че езиците нито са се променили според законите на второто звукоизместване, нито са взели участие в англофренските звукопромени. За долнофранския и долнонемския според този модел се приема, че имат един първоезик. Модерната лингвистика обаче отхвърля този модел, защото не е справедливо комплексна езикова действителност да се класифицира според звукопромените в нея. Въпреки това схващането все още намира застъпници извън научните среди. Днес теорията за общ долнонемски изходен език се приема за неправилна.
                Швѐдският езѝк  е северногермански език, говорен от около 10 млн. души основно в Швеция и отчасти във Финландия, особено по брега и на Оландските острови . Силно взаимо разбираем e с норвежки и датски. Заедно с други нордически германски езици, шведският произхожда от старонорвежки, общият език на германските племена, живеещи в Скандинавия през ерата на Викингите. Понастоящем това е най-разпространеният северногермански език по брой на говорящите.

               Книжовният шведски, който е използван от повечето шведи, е националният език на Швеция, който е еволюирал от централните шведски диалекти през 19 век и е установен като официален през началото на 20 век. Макар различните регионални диалекти, произхождащи от по-стари диалектни говори, все още да се използват, говорният и писмен език са унифицирани и стандартизирани. Някои диалекти се различават съществено от книжовния език в граматиката и речника, и не винаги са взаиморазбираеми с книжовния шведски език.
                 Норвежки език-През 1536 г. Норвегия престава да съществува като самостоятелно кралство и се превръща в провинция на Дания до 1814 г. Норвежкият държавен съвет е разпуснат, а норвежката църква губи своята независимост. Писменият норвежки език почти напълно е изместен от датския, в резултат на дейността на църквата и училищата. Периодът от 1536 г. до около 1870 г. е известен като датския период в развитието на писмения норвежки език. Норвежките диалекти обаче продължават естественото си развитие и през XVI в. вече са достигнали относително стабилното състояние, характерно за тях до днес. 


   През 1814 г. е разтрогнат продължилият 434 години съюз между Дания и Норвегия и е приета норвежката конституция. В следващите няколко десетилетия обаче продължава използването на датския като писмен език в Норвегия. Сред висшите слоеве на населението в градските центрове на Норвегия вече се е развил специфичен социолект, т. нар. всекидневен език на образованите (норв. det dannede dagligtale), чиято основа са датските текстове, четени на глас при празнични поводи, но съгласно фонетичните и прозодични особености на норвежкия диалект от съответната област на страната.  
   През 30-те години на XIX в. в норвежкото общество започват разгорещени спорове около създаването на норвежки писмен език, различен от датския. Очертават се две основни линии - привържениците на първата смятат, че новият писмен език трябва да се основава на датския писмен език, който постепенно да бъде адаптиран към норвежкия говорим език. Главният застъпник на тази линия е поетът Хенрик Вергелан (1807-1845), а негов основен опонент през 30-те години е историкът Петер Андреас Мунк (1810-1863), според когото в основата на новия писмен език трябва да залегне старонорвежкият и някои подбрани норвежки диалекти.  
   През 40-те години на XIX в. линията, поддържана от П. А. Мунк, е реализирана на практика от езиковеда Ивар Осен (1813-1896). В резултат на събрания от него диалектен материал през 1848 г. излиза граматика на норвежкия език, а през 1850 г. и речник - първото систематично научно описание на норвежките диалекти. Въз основа на събрания материал И. Осен се заема с унифицирането на различните диалектни форми с цел създаването на единна книжовна норма, опряна върху диалектите, която той впоследствие нарича лансмол (норв. landsmal, т. е. "национален език"). Осен обобщава тези първи опити за кодификация на лансмол в своята нова граматика "Norsk Grammatik" (1864) и в речника "Norsk Ordbog" (1873). 

   В средата на XIX в. езиковедът Кнут Кнутсен (1812-1895) дава нов тласък на идеите за постепенно адаптиране на датския писмен език към норвежкия говорим език. За разлика от И. Осен обаче, К. Кнутсен смята, че в основата на новия норвежки език трябва да залегне "неподправеният всекидневен език на образованата класа". 

   На 12 май 1885 г., в резултат на активното езиково планиране от предходните десетилетия, норвежкият парламент обявява лансмол за равностоен на датския писмен език в норвежкия обществен живот. През 1901 г., правописът на лансмол е нормативно установен. 

   Разтрогването на съюза с Дания (1814 г.) и обявяването на окончателната независимост на Норвегия от Швеция (1905 г.) очертават хронорамката на най-бурния период на утвърждаване на норвежката езикова идентичност. 

   Разтрогването на съюза с Швеция през 1905 г. бележи началото на нов етап в развитието на норвежкия писмен език с неговите две, вече официално признати писмени форми. Пръв Бьорнстерне Бьорнсон (1832-1910) назовава датско-норвежкия писмен език риксмол (норв. riksmal). Дотогава риксмол е наричан или dansk-norsk ("датско-норвежки"), или det almindelige bokmalet ("всеобщ книжовен език"). През 1907 г. е проведена и първата голяма правописна реформа, засягаща единствено риксмол. 

   През 1929 г., по решение на норвежкия парламент, лансмол е прекръстен на нюноршк (норв. nynorsk, букв. "нов норвежки език"), a риксмол е наречен букмол (норв. bokmal, букв. "книжовен език"). 

   Необходимо е да се подчертае, че независимо от турбулентния развой на писмената норвежка норма в последните векове, норвежките диалекти следват непрекъсната линия на еволюция още от обособяването на старонорвежкия език. 

   Днес Норвегия се отличава с диалектно многообразие, чието опазване е активна държавна политика. На диалектите се гледа като на културно богатство и отношението към тях е повече от положително. Журналистите в норвежките медии например имат пълната свобода да говорят на родния си диалект. Когато пишат обаче, избират букмол или нюноршк в зависимост от личните си предпочитания. Днес на букмол пишат около 80% от норвежците, а останалите ползват нюноршк. 
                    
                 Английският език  е западногермански език, възникнал в Англия, който в наши дни е основен език за голям брой страни по целия свят. Той е и един от официалните езици на Организацията на обединените нации от нейното основаване през 1945.

Английският език се разпространява от Англия в останалата част от Британските острови, а след това във владенията на Британската империя, като Съединените американски щати, Канада, Австралия, Нова Зеландия. В резултат на това днес английският е официален език в много страни, сред които Индия, Пакистан, Република Южна Африка, Нигерия, Филипините и други.

               От средата на 20 век той се превръща в най-широко преподавания и говорен език в света, като понякога е определян като съвременен межднароден език. Английският език е официален първи език за над 375 милиона души по света. Ако прибавим и всички за които английският е втори официален език бройката нараства до 750 милиона души. Ако към тях сметнем и всички хора по света, които владеят английски достатъчно добре за да водят разговор, то числото вече надхвърля един милиард.

image                   Африканс (по-рано известен като бурски език) спада към долногерманската група езици, като до началото на 20 век е бил смятан за диалект на нидерландския език. Смята се, че около 85 % от думите в африканс и нидерландския език съвпадат. Разпространен е основно сред бялото и цветнокожото население в страните в Южна Африка (предимно в Република Южна Африка и Намибия).

                 Люксембургски, наричан още Летцебургски език е един от трите официални езика във Великото херцогство Люксембург. Приет е за официален език от 1984 г., заедно с френския и немския език. Както в Швейцария и в тази малка държава се говори на три езика.  
                   Фризийските езици са група от германски езици тясно свързани един с друг, използвани от около 500 000 фризийци, които живеят по южното крайбрежие на Северно море в Нидерландия и Германия. Фризийските езици са най-близката жива езикова група на Английските езици. Двете групи оформят така наречената Англо-Фризийска група. Въпреки това обаче, съвременният английски език и фризийският не са взаимноразбираеми, нито пък са самите фризийски езици взаимноразбираеми поради независимите езикови иновации и чужди влияния.

                 Има три различни фризийски езици: Западнофризийски, който е и най-широкоговоримият от третите и е официален език в Нидерландската провинция Фризия, където се говори и на континенталната част и на два от Западнофризийските острови: Терсхелинг и Схийрмоникоох. В допълнение на това, езикът се говори в четири села във Уестерквартиър на съседната провинция Хронинген. Севернофризийският се говори в най-северната германска област Северна Фризия: в севернофризийската контитентална земя и на севернофризийските острови: Зюлт, Фьор, Амрум и Халиген. Езикът също се използва на островите Хелголанд и Дюне в Северно море. Третият фризисйки език – сатерландският фризийски, който е вариант на източнофризийският, се говори само в четири села в Сатерланд, което по ирония на съдбата се намира извън границите на провинция Източна Фризия, където, в допълнение на немския, се използва източнофризийският нисък немски, който не е фризийски език, а е вариант на ниския немски/ниския саксонски.
                В езиците от една езикоа група често се забелязва думите да се пишат по еднакъв или приблизителен начин, но да се изговарят различно. Зависи от фонетичните особености, а също и от нагласата на латинската азбука към конкретния език. В скандинавските езици и в немския език има букви, които се променят чрез поставяне на две точки или колелце над тях. В английския и нидерландския например няма.  В немския език има "шарфес с"- буква, която е специфична само за този език.  В английския език има думи, които се пишат еднакво, но се изговарят по различен начин, както и обратно- думи, написани по различен начин да имат еднакво произношение. В случая всичко оира до по-добро познаване на езика и по смисъл да се хване за коя дума става въпрос в текста. При исландския и фарьорския, които са остарели и не са се развили, както останалите скандинавски езици има букви извън латинската азбука, При нидерландскиянапример има дълги гласни букви, а във всички изброени езици има букви, които се употребяват само в чуждите думи и не са характерни за съответния правопис. Исторически езиците от германската  езикова група са се обособили, откакто има германци в Европа.
                    image
                   
                   Връзката между езиците от една езикова група е очевидна. Интересно, че ирландският език не спада към никоя подгрупа на германските езици, макар че често хората си мислят, че е близък до английския. Всъщност няма почти н ищо общо между английски и ирландски език, поне като съм гледал и стравнявал текстове чрез Google преводач. Направих си труда произволен текст, дълъг около страница да го прехвърля на различните езици от германската езикова група, за да видя приликите и разликите, доколко може да ги има. Оказа се, че имадоста общи неща в текстовете и си мисля, че нкои хора от една държава може по смисъл да схващат по малко от езика на другите. Забелязал съм в песните, че скандинавските народи изговарят най-правилно английския език и при пеенето почти не се забелязва акцент, какъвто има при италианци, гърци, французи например. 
                Езиците от германската езикова група се говорят на много места по света, може би като група езици на второ място след романската група. Английският език е станал почти международен и задължителен за учене в много държави, немския съо се изучава и се използва освен в Германия в Лихтещайн, Австрия, една трета от Швейцария, един от трите официални езици в Люксембург е, говори се в Северна Италия, провинция Южен Тирол, както и в бившите немски колонии в Африка, колкото и малко да са били те. Скандинавските държави са малко по население, но и техните езици се говорят в определеним общности извън държавите, като например шведския е официален и във Финландия, които си имат собствен език. Езиците са разпространени по целия свят.  Три големи и влиятелни държави по света говорят на езици от германската езикова група: САЩ, Великобритания и Германия.
Гласувай:
401. germantiger - преди да прочета събраното от теб
13.05.2019 22:59
да спомена

ВСИЧКИ СА ТРАКИ, ЕЛЕ СЛАВЯНИ, ЕРГО БЪЛГАРИ

ще рече няма германска езикова група, а само трако-българска

според щапи/щапаров германи ще рече гъркомани ще рече гърчеещи се българи

германия по ангеловия анализ значи гелемания - на бат геле манията
цитирай
2. barin - Здравей, Тигре. Веднага, след като ...
13.05.2019 23:01
Здравей, Тигре. Веднага, след като публикувах темата и я поставих в групите реших да ти пиша съобщение, но видях, че вече си отворил да я четеш.
цитирай
3. germantiger - след като прочетох да добавя
13.05.2019 23:09
имал съм досег с африкаанс, който се родее с холандския да го наречем така неточно

слушал съм го и съм говорил отчасти при роднините ми в РСА/реп. южна африка

там живеят много холандци и малко германци, айретен англичаните/потомците
цитирай
4. barin - За мен този език ми беше най-малко ...
13.05.2019 23:14
За мен този език ми беше най-малко познат и затова информацията, която написах за него е бегла. За Люксембург научих преди двадесетина години, че са направили езиковата разновидност на немския език официален език, защото според мен различията между люксембургски и немски са твърде малко.
Поздрави, Митак!
цитирай
5. germantiger - +
13.05.2019 23:17
целта е убийството на германското народно - това успешно се прави в "европа" след 1945 г.

така е измислен буквално люксембургски език

летценбургското херцогство векове наред е част от "фиктивния" първи райх чийото край е наполеон

до псв люксембург е и част от германската империя като втори райх ако добре помня

разбира се днес люксембург е вече умрял - над 1/3 от неговото население е чуждо, при децата процента вероятно е над 60% нелюксембургски
цитирай
6. germantiger - ++
13.05.2019 23:30
на германски езици се говори в някои части на зибенбюрген/седмоградието в румъния

на германски се говори от остатъци население било като смесените шльонсаци и отделни дребни немски общности

също такива минимално оцелели в словакия, чехия и по-голяма в унгария

СЛЕД ВСВ ДОБРИТЕ СЛАВЯНСКИ БОКЛУЦИ ПОНЕЖЕ СА МНОГО ДОБРИ ИЗБИВАТ И ИЗСЕЛВАТ БЛИЗО 15-17 МИЛИОНА ГЕРМАНСКО НАСЕЛЕНИЕ

ТАКА СЕ ПРОЧИСТВА И ПРАВИ ГЕНОЦИД НАД ГЕРМАНЦИ ОТ ПОБЕДИТЕЛИТЕ ПОЛЯЦИ, ЧЕХИ, СЪРБИ И НАЙ-ВЕЧЕ РУСНАЦИ

за сравнение хитлер не пресели и не опрочисти славяните нито лужицките сорби в германия, нито славяните другаде - дори направи на славяните хървати държавичка, на славяните словаци държавичка, на беларусите във вайсрутения итн итн

обаче добрите славянски лайна избиха и изселиха германско население каквото е нямало изселване и при великото преселение на народите според историците

хитлер е изселвал и "премествал" само поляци в генерал-губернаторството,но той се е ограничил зщаото е било много лош и зъл човек

понеже славяните като руснаци, поляци, чехи и сърби са много добри души са успяли да прочистят 15-17 милона германско население

и ако идеята е защото те са победили или отговорили на хитлер то...........

- отговора не е равен - те са изчистили пъти повече от гадния хитлер

- и второ след като са напраивли зло като него защо сега се праскат за добри и жертви

тъкмо обратното

.........

но това няма значение, въобще тази тема барин е грешка :)

трябва теми за вликите руснаци, някакви руски неща или тракийски

защото има едни велики траки и едни още по-велики руснаци или беше обратното?!
цитирай
7. lexparsy - Здравей Барин,
13.05.2019 23:32
Пак много академично и образователно разследване си направил, което аз си записах, защото когато исках да почета за обща култура, се обърках и отегчих от някои недоразумения, пак Уикипедийно объркващи ни. :-)
Буквално оня ден, аз пак плахо споделих на една Испанска филоложка моето несъгласие специално за Английския, че е от Германската група. И се учудих че бързо се съгласи :-)
Да, английския, който се говори по света масово (с нарицателните 1000 нужни думи) може да Е, но британския определено не е!
До 14 век и изобретяването на печатната машина за разпространение на езика в Англия са се говорили много диалекти. Но културата на интелигенцията е говорила по скоро с италиански и френски наречия.
Даже някой се изказа че английския се формира от Чосър и Бокачо, с Кентърбърийски разкази и Декамерон :-) А по късно Шекспир го затвърждава. Но този английски се е състоял най-вече от думи с романски произход. Както и Английския обозначен с (United Kingdom).
А всъщност думата „Роман“, тоест, разказването на „светски истории“ идва от романските езици. Защото Англо-Саксонците, завладели със сила тези земи, само са си водили записки и отчети, и са пеели балади и епоси в кръчмите :-)))

Лелеййй, сега germantiger сигурно ще ме намрази! :-) Но аз изказвам само мнение, и отказвам да съм спец като Вас :-))))

П. Сетих се че Веси (vesever) като професионален преводач, и от двата езика трябва да има правилно становище...

П.2. А и не ми се обсъжда обстойно, но наскоро някои изследователи твърдят че има множество и страни аналогии между наши старобългарски и тракийски думи и в английския, но и в германските езици из Европа, за някои от съвременните даже си мислим че са ни чуждици...
А иначе ние не си помним и знаем изопачената история от преди 100-150 години, камо ли да спорим за „бързо случилите се“ събития през 2 световна, също изопачена, камо ли с тогавашното „формиране“ на „езиците“..., че и руския даже, от къде е дошъл:-)))
Аз само си мисля и цитирам бееее... Недейте да ми се карате че и вие помежду си :-))))
цитирай
8. germantiger - ФИНАЛНО
13.05.2019 23:39
и както казах/писах

- първо няма германци и германия - това всичко са траки и тракия

- всъщност няма европа - европа е окрала историята и земята на тракия (или русия)

- понеже земята е плоска според една рускиня в блога - плоска шега е че има славянска езикова група

ИМА РУСКА ЕЗИКОВА ГРУПА ИЛИ ТРАКИЙСКА ЕЗИКОВА ГРУПА

...

ГЕРМАНЦИТЕ СА ОБЪРКАН НАРОД

на "немски" слънцето е от женски род - ди Зонне

на "немски"луната е от мъжки народ - дер Монд

объркани хора, а и не са православни
цитирай
9. germantiger - лекспарси е напълно прав
13.05.2019 23:45
едно време РОМАНИЗИРАНИТЕ ВИКИНГИ -НОРМАНИ НОРДМЕНИ

КАТО ПРЕВЗЕЛИ СЛЕД ХАСТИНГС БРИТАНИЯ...

наложили френския, рабзира се "модифициран" франкски

та норманите били викинги - германик народи

завзели саксите в британия, а саксите и те германик народ от немски племена англи, юти итн

...

след това аристокрацията говорила на романски "френски"

а народа като по0-многоброен на старогермански, сакски саксонски

ЗА ТОВА ДУМИТЕ ЗА ЛОВ ФРЕНСКИ

ОБАЧЕ ДУМИТЕ СА ВОДА, БОГ, БАЩА, МАЙКА, СЕСТРА, СИН - ГЕРМАНСКИ В АНГЛИЙСКИ

........

обаче това лекси не го знае ;)

няма и нужда да го знае, както вече казах всички сме траки

принципно и лекс е германец в смисъл на българо-трак,аз например съм тракер

......

ВЪОБЩЕ ВСИЧКИ НЕМЦИ СА БЪЛГАРО-СЛАВЯНО-ТРАКИ

ЕДИНСТВНО ХИТЛЕР НЕ Е ТРАКИЕЦ ЩОТО Е ГАД

въобще всички престъпници и кофти хора не са траки

иначе всички европейци са българи, както добре знаем и в това не може да има съмнение
цитирай
10. germantiger - и наистина последен флууд(ли се казваше) от мен
13.05.2019 23:51
да обобщим накрая

- ГЕРМАНЦИ НЯМА - ВСИЧКИ СА ТРАКИ

- ЕВРОПЕЙЦИ СЪЩО НЯМА - ВСИЧКИ СА СЛАВЯНИ

- ВЪОБЩЕ ХОРА НЯМА - ЧОВЕЦИ СА САМО РУСАНЦИТЕ

германска езикова група не съществува, понеже земята е плоска

космоса също е една илюзия защото в царичина има репички

ИЗВИНЯВАМ СЕ ЗА МОИТЕ КОМЕНТАРИ - понеже съм немец аз съм изпаднал германец

единствения проблем е някой да не ми изпада в ръчичките (имам МАЛКИ ръчонки)
цитирай
11. lexparsy - Извини ме germantiger
14.05.2019 00:01
Не ми идва нещо разбираем този стил на научно изразяване, със странни абстрактни алегорични препратки и логорейни монолози... Ограничен съм в този езиков стил просто :-)
И аз се изразявам малко неточно, но си чета някаква родова си памет далечна, заличавана дълго... а ти може би твоята, от по близкото време на спомените от германска такава.
Той Барин ще обясни като за мене вярвам :-)
А и много ми е интересно Барин, защо славяните и викат на германците „немци“? Аз чух интересни версии :-)))
цитирай
12. leonleonovpom2 - Здравей, Адаш!
14.05.2019 00:27
Хубав и подробен анализ си направил Има и диалекти, вместо" х "употребяват "ш"
Моята версия за немци ,не е свързана с това, че са неми
А ,че идва от латинското " немус", което означава горски хора Да, големите , известни гори в Германия,там са били селищата им
Но това е само едно мнение, една хипотеза!

Лека нощ!
цитирай
13. germantiger - +
14.05.2019 02:45
11. lexparsy - Извини ме germantiger
00:01
Не ми идва нещо разбираем този стил на научно изразяване, със странни абстрактни алегорични препратки и логорейни монолози... Ограничен съм в този езиков стил просто :-)

...

Разбира се, аз и ти отдавна знаем, че си ограничен, но това не бива да те тревожи :)

КАТО НЕ ЗНАЕШ НЕЩО - ПИТАЙ - НЕ Е СРАМНО

мен повече ме притесняват премногото мъжествени емотикони за усмихнатост при теб, но пък ти си веселяк човек, за сметка на ограничеността
цитирай
14. germantiger - ++
14.05.2019 02:50
лекси, историята не я мисли

важното е да не се разнежваш много - вярно че това е твоя стил

надявам се, не съм засегнал нежното ти Аз

лично аз поставям нежността ти над ограничеността и те ценя миличък
цитирай
15. shtaparov - Да не забравяме и друго: по времето ...
14.05.2019 03:21
Да не забравяме и друго: по времето на Атила не е имало германска езикова група,имало е Хунска и дедите на днешните германци са били част от нея!
цитирай
16. barin - Здравей. Лекс. За английския език- ...
14.05.2019 05:56
Здравей. Лекс. За английския език- причислява се към германската езикова група. Като се прави сравнение излиза, че има общи думи, които се четат различно. Ще обърна внимание на vesever да си каже мнението, защото аз английски знам на средно ниво, а като малък съм учил малко немски, защото бях в пробна паралелка по системата на професор Лозанов, където отрано се започваше с чужд език. При причисляване на езиците към определена група се гледа и граматиката. Тук английския и немския се различават, защото в немския има падежи и граматиката е много сложна. Що се отнася до изразяването на Тигъра- той пише така в знак на ирония към тези, които изкарват много народи сродни с българите.
Поздрави!
цитирай
17. barin - Здравей, Митак. Немският език се ...
14.05.2019 06:03
Здравей, Митак. Немският език се отличава, както писах в предния коментар освен по падежите и по родовете. При българският също има родове и има едно изключение от правилото- думата вечер е от женски род, а казваме "добър вечер", докато поляци и чехи казват"Добра вечер". Що се отнася до Wikipedia- има обърквания, но трудно се приемат. Аз имам право да редактирам, но ако не съм сигурен и не посоча източник не смея. Например трудно приеха информацията за писателя Иван Бързаков, която една негова роднина ме помоли да я напиша и и я предостави. Отначало я премахнаха, а се появи едва след месец в същия вид, съвсем незабележимо променена( аз не забелязах, но тя- да). Във Wikipedia например фризийските езици са три, а като съм гледал сравнителен текст ми се струва, че са местни диалекти на един език.
Поздрави!
цитирай
18. barin - Здравей, Адаш. Възможно е твоята ...
14.05.2019 06:06
Здравей, Адаш. Възможно е твоята хипотеза защо на германците казват немци да е вярна. Като малък съм се питал защо държавата е Германия, а езикът- немски и хората- немци. В чуждите езици също има подобни названия, идващи от различен корен на думите, като Нидерландия и холандци. Това вече е друго, защото в държавата Нидерландия има две области с име Холандия.
Поздрави!
цитирай
19. barin - Здравей, Щапаров. Германската ...
14.05.2019 06:09
Здравей, Щапаров. Германската езикова група мисля, че е обособена като отделна някъде след времето на Великото преселение на народите. Тя е част от Индоевропейската група, към която спадат повечето европейски езици.
Поздрави!
цитирай
20. leonleonovpom2 - Здравей, отново , Адаш!
14.05.2019 08:07
Езиковите групи са създадени и за улеснение
Иначе и трите имат общ произход
Имаме хиляди еднакви думи с тези на латиногрупата?
Та, не са абсолютни, , но преобладава лексиката на групата, към която принадлежат Но ,само преобладава!
Нидерландия не е етносно понятие, а географско! Ниска земя! И на Френски официалното и име е Пеи Бас-Ниска земя или по- точно- страна!! Името на Франция пък е сварзано с черти от характера на хората, населяващи я .....

Спомням си сега нещо интересно Като гледах тестовете за владеене на лексиката на английски, направи ми впечаятление нещо интересно Че има много думи, които се пишат ,както и на френски и са със същото значение Произношението е различно
На шега седнах зад компютъра и покрих минимума от знания, без чужда помощ Стана ми навик ,гимнастика на ума, да се проверявам, знам ли английски!? Нито веднъж не се провалих
Бях чудо за колегите? Без да владея езика ,демонстрирах ,че го знам
Причината е проста Около една трета от лексиката в английския е френска- например всички думи завършващи на Тион, -латинско, които французите четат -сион Като Революсион!
Темата е дълга, има обяснение, но показва връзката между групите
И най-фрапиращото Държавният девиз на Англия е на френски и тя е консервативна и няма да го промени-
Дьо е мон дроа!- Господ и моето право!

Хулав ден, Адаш!
цитирай
21. barin - Здраявей, Адаш. Така е за езиковите ...
14.05.2019 08:13
Здраявей, Адаш. Така е за езиковите групи. За съжаление имах един приятел, на който му се виждаше приликата между английския и френския да е голяма и дълго го убеждавах, че се дължи на многото френски думи в английския език, завършващи на -sion, -tion. Групите са създадени от лингвистите за улеснение. Така е и в химията- Периодичната таблица на Менделеев, при растенията и животните има разреди, класове, видове, сортове, групи.
Поздрави!
цитирай
22. germantiger - ремарка
14.05.2019 12:58
:-) - означава усмивка
а също че хумора ми има добро отношение
Съветвам и тебе

А докато не се научиш просто недей да водиш с ограничени хора като мене :-)))
Моля!

Изпратено: 03:22 От: lexparsy

......

винаги ме впечатляват мъже,които се молят на други мъже

как го правиш, как го постигаш ;)

Изпратено: 12:57 От: germantiger
цитирай
23. germantiger - :)
14.05.2019 13:02
15. shtaparov - Да не забравяме и друго: по времето ...
03:21
Да не забравяме и друго: по времето на Атила не е имало германска езикова група,имало е Хунска и дедите на днешните германци са били част от нея

НЕСЪМНЕНО

по същото време не е имало българска, а бълхарска вследствие бълхите по животните и скотовъдните народи
цитирай
24. germantiger - +
14.05.2019 13:08
що иде реч до англисйкия език...

- говорещите него са потиомци на германски племена основно - юти,англи и сакси

- завладелиоте англия нормани са германик народ

- на френски е говорила аристокрацията

- на саксонски или "старогермански/английски" многобройния народ

......

НАЙ-БЛИЗКИТЕ И ВАЖНИ ДУМИ ЗА ЧОВЕКА СА ОТ ГЕРМАНСКИ В АНГФЛИЙСКИ

БОГ

БАЩА

МАЙКА

СЕСТРА

ДЪЩЕРЯ

ВОДА

ДА

......

и така най-общо казано англичаните в мнозинството си са потомци на германски племена

уелсците са друго "нещо", келтите които са население на албиона преди германските племена също са друго

най-грубо написано

англия е саксонска

уелс е келтарски

шотландия северна и южна, планинска и подпланинска е смесена

ирландия е от айри/ири и викинги смесени по-късно

отделно на север по английските острови са само потомци на викинги
цитирай
25. germantiger - моля барин да ме извини - втори път няма да поствам кореспонденция
14.05.2019 13:54
но в случая човека няма да ме прочете на лс, надявам се тук да приеме моето извинение;)

......

АБЕ ТИ СИ ПО ДОСАДЕН ОТ ВСИЧКИ БЪЛХИ БЕ
ЗАРАДИ ТАКИВА КАТО ТЕБЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ КОНТАКТУВА В БЛОГА
И АЗ И ХИЛЯДИ ХОРА НЕ ПИШАТА

ЛИЧНИТЕ КОМЕНТАРИ СА ЗА ПРИЯТЕЛИ
ПОНИМАЕШ ЛИ БЕ МАЛОУМНИК!!!???????

НЕ МИ ПИШИ ПОВЕЧЕ!
ТРИЯ БЕЗ ДА ЧЕТА!!!!
И ТЕ ВКАРВАМ СПИСЪКА ЗА ТАКИВА!!!

Изпратено: 13:21 От: lexparsy

......

загубата на контрол не ти подхожда

ти си нежен, деликатен и раним

докоснал съм те, значи ;)

Изпратено: 13:52 От: germantiger
цитирай
26. germantiger - ++
14.05.2019 14:53
да напомня, ако паметта не е къса някому

името на франция идва от германскотоплеме франки започнало да създава онази държава през 481 г. с Хлодвиг - германско име, не римско, не латинско начело

има няколко версии за името франки, като най-фундаменталното за франк е свободен човек - ФРЕЙА, ФРИЙ, ФРАЙ фрий на английски, фрай на германски - петък фрайдей на английски, фрайтаг на германски - ден на Фрейа - ази латинка ли беше или скадибогиня ми убягва ;)

ДНЕС В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК И В СВЕРТОВНИТЕ ЕЗИЦИ

- ТЕРМИНИТЕ ПРИМЕРНО ЗА МЕДИЦИНА СА ГРЪЦКИ

- ЗА ПРАВО, ЧЕСТО РИМСКИ ИЛИ ЛАТИНСКИ

- ЗА МАСА ДРУГИ НАУКИ ТЕРМИНИТЕ СА ГРЪЦКИ ИЛИ ЛАТИНСКИ

това обаче не прави българите - гърци

както и това че днес милиарди говорят английски по света не ги прави англичани

ПАК ДА НАПОМНЯ нещо известно завсички

романското в маса езици е БЛАГОДАРЕНИЕ НА ИМПЕРИЯТА РИМСКА

езиковото друго обаче е носено от произхода на племената - хората, племето

с две думи

- романското в езиците е от империята

- германското в езиковата група е от спермата, племето,произхода

ПС
ПОНЕЖЕ ЛЕОН Е ФРЕНСКИ ВЪЗПИТАНИК - ОТКРИВА В АНГЛИЙСКИЯ ФРЕНСКИ

АЗ ПОНЕЖЕ ЗНАМ ГЕРМАНСКИ - ОТКРИВАМ ГЕРМАНСКИ ДЕН КАТА ДЕН В АНГЛИЙСКИЯ

И С ЛЕКОТА МОГА ДА ДАМ ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ ПРИМЕРИОТ "МАТРИМОНИУМА" НА ДРЕВНИЯ ЧОВЕК

ДУМИТЕ КАКТО КАЗАХ ЗА БОГ, ЗА МАЙКА, БАЩА, СЕСТРА, ДЪЩЕРЯ, ПОТВЪРЖДЕНИЕТО ДА ИТН ИТН ИТН

а англо-саксонците не ги наричат англо-френци нали или?
цитирай
27. germantiger - финално
14.05.2019 15:24
ЩАПАРОВ, само толкова ли от теб - МОЖЕШ ПОВЕЧЕ, вярвам в теб!

След малко отивам да тренирам, а после ще посещавам майка ми - през няколко дни го правя

с две думи - няма да ме има и ЩАПИ можеш да се развихриш
цитирай
28. barin - Благодаря, Тигре за коментарите. ...
14.05.2019 18:05
Благодаря, Тигре за коментарите. Няма нищо, че са в типичния за теб стил. Както написах и на съобщението до Лекс малко хора засега са ме засягали в коментари или поне не съм забелязвал други. Ако има нещо по адрес на някого писано от мен го информирам чрез съобщение, както се е случвало досега двадесетина пъти. Интересно е някой лингвист да се произнесе по случая за езиците.
Поздрави!
цитирай
29. laval - Здравей, Иване!
14.05.2019 18:39
Както знаеш, и аз съм писал по темата, а ти пък си го коментирал:
http://laval.blog/lichni-dnevnici/2017/09/21/nordicheskite-ezici.1568617
Поздрави,
Лазар
цитирай
30. barin - Здравей, Лазаре. Забравил съм за ...
14.05.2019 21:39
Здравей, Лазаре. Забравил съм за това, беше отдавна. Ще си го припомня.
Поздрави!
цитирай
31. elcho - За германтигър :
14.05.2019 22:53
Той не е Германец, а майка му е Германка. Семето му е Българско от Черно море. Я от някой спасител или от някой продавач на царевици по плажовете. Проверено е и е истина !!! А щи се отнася за Германите, те са в новата история и не представляват интерес за никоя нация. Той споменава за Наполеон, но не знае, че във родата му има фамилия БУЛГАРИНИ. А за Бавария не споменава нищо в коментарите си и се сещам защо. Там знае повече ! И да не се учудва за Траките, те са хвърляли семето си почти навсякъде, включително и в майка му. И нека се гордее с това. Един ден Светът ще научи за това. Кръвта е една и ние сме пионери във Вселенският разплод......
цитирай
32. germantiger - а не ве
15.05.2019 10:06
Наскоро беше проверено, че elcho се оригва на турско мадурено семе - 5 века практика пари още отзаде му :)

Аз разбира се съм германец по самосъзнание и произход, защото елчо няма как да знае, че майката прави човека и според древните германи именно култа към майката е фундаментален

Също така елчо не знае, но в момента научава, че баща ми е 1/4 грък, ще рече аз съм 1/8 грък, въпреки че не дишам гърците въобще

Хубаво е да осведомя елчо, че град ВАРНА ОТКЪДЕТО СЪМ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО Е НАД 90% СЪСТАВЕН ОТ ТУРЦИ, ГЪРЦИ И ЕВРЕИ - БЪЛГАРИ ВЪВ ВАРНА ПОЧТИ НЯМА - ТЕ СА ДОШЛЯЦИ така да се каже - знам, че е неприятно, но е истина.

Един ден света ако научи как някои тук гаврят историята ще вземе да им скочи на главите и да ги приключи великотраките от 21 век, автентичните исторически траки заслужават уважение и имат своето място в Античността, разбира се.

ПС
Лично аз от дете съм избрал да бъда германец поради влиянието на дядо ми ветеран от войната и най-вече поради неимоверно по-големките постижения на германците и Германия в историята, науката и изкуствата, освен това желанието да се откроиш и отличиш с някаква разлика е характерно за всеки подрастващ.
цитирай
33. germantiger - и да допълня за БЪЛГАРИЯ вкратце
15.05.2019 10:23
аз обичам българското и България, но това го знаят мои близки хора и приятели - блога го не знае

често пъти говоря просташки с българи в блога - правя го така, защото те го заслужават

на принципа съм с циганина по цигански, с българина по български, а с комуниста по комунистически ще рече зверски с него

- българите не осъдиха и не изправиха до стената своите комуняги

- българите не се покаяха и не изчистиха църквата си от руски агенти

- българина не иска да знае истината - тойиска да е само велик и мит

всичко гореизброено аз НЕНАИВЖДАМ в ОГРОМНА част от българите днес

още по-жестоко и още по-сурово мога да пиша и говоря за онзи боклук,който се нарича "германия", прсото не е ставало дума
цитирай
34. germantiger - финално
15.05.2019 10:28
ЩЕ ДАМ ПРИМЕРИ

- В БЛОГА ИМА БЪЛГАРИ С ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА - ДИДАНОВ И БАРИН НАПРИМЕР

- В БЛОГА ИМА БЪЛГАРИ, КОИТО ЗА МЕН СА С УМ И ЗНАНИЕ, НО ПОНЯКОГА ВЛИЗАЩИ В МИТОВЕ - ГЕТ И ЛЕОН ПРИМЕРНО

- В БЛОГА ИМА БЪЛГАРИ ИДИОТИ ЗА ИСТОРИЯ - ЕМБЛЕМАТИЧНИ СА БЕЗИСТЕНА И ЩАПАРОВ,КАТО ЩАПАРОВ РАЗБИРА СЕ ИМА ЗНАНИЕ И Е НИВА НАД ИДИОТА БЕЗИСТЕН

искрено се радвам на хора като диданов и барин

мога да се разбера с хора като гет и леон

ненавиждам гавра с историята ала безистена и щапаров понякога
цитирай
35. get - До 34. germantiger - финално ... Всеки един ФИНАЛ = на ново начало :)) ?
15.05.2019 12:38
germantiger написа:
ЩЕ ДАМ ПРИМЕРИ

- В БЛОГА ИМА БЪЛГАРИ С ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА - ДИДАНОВ И БАРИН НАПРИМЕР

- В БЛОГА ИМА БЪЛГАРИ, КОИТО ЗА МЕН СА С УМ И ЗНАНИЕ, НО ПОНЯКОГА ВЛИЗАЩИ В МИТОВЕ - ГЕТ И ЛЕОН ...
...
мога да се разбера с хора като гет и леон

ненавиждам гавра с историята ала безистена и щапаров понякога


Шльоцер и Тунман, ни пращаха в Памир! След това "германско-езичната" австрийска историческа династия Шафарик-Иречек ни ИЗМИСЛЯХА ЗА НАС БЪЛГАРИТЕ - УГЪРСКО-ФИНСКИ произход - клонящ към тюркския!
След това Иностранцев с верния му епигон Златарски ни изкараха - Тюрки, покрай "теорията" за Гунно-сюните? Като с това ОЩЕ НИ ИЗКАРВАХА И КЪСНИ УЗУРПАТОРИ НА "ИЗКОННИ" "византийско-гръчки" земи?

А сега да обърна ВНИМАНИЕ ЗА ДРЕВНИТЕ ГЕРМАНИ И НАЙ-ПАЧЕ ЕЗИКА ИМ?
Ако СЕ ЗАРОВИТЕ в речници и справочници за така наречения "стар висок-немски език", за който се твърди че е говорен някъде около ПЕТО СТОЛЕТИЕ от НАША ЕРА - то тогава?
Ще установите, че тази архаична лексика - В до ОСЕМДЕСЕТ ПРОЦЕНТА ОТ КОРЕНОВИТЕ ЛЕКСЕМИ - се ПРЕПОКРИВА С ПОДОБНИ, явяващи се СЛОВО-ОБРАЗУВАЩИ И ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК? - Но видите ли, това за ПУРИСТА-ГЕРМАНИСТ Димитър "германския тигър" е ОБИДА спрямо неговото самосъзнание ЗА УНИКАЛНОСТТА - на германския, език, народ и култура КОЯТО Е ЕДИНСТВЕНО И САМО "ГЕРМАНСКА" :))?

На това - приятелю Димитре - Как ще отговориш?
Как ще отговориш, на мен "стария гларус" на "германския фронт" ... който още тогава в младостта си установяваше, едни ТАКИВА ЕЗИКОВИ ПАРАЛЕЛИ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИ И ГЕРМАНСКИ ЕЗИК - Като "танте", "цице", "либе", "херце" ... и подобните им в български език: "тетка", "цица", "либе-любя", "сърце" ... и още ред подобни? За които твърдиш: Те са "ЕДИНСТВЕНО И САМО" - уникални за германския език думи?

А искаш ли ПРИМЕРИ - как се е създавала "германската история" от времена на "германското възраждане" и най-вече от кого(или/Какви хора яростни ултра-шовинисти ... ама повечето от тях, със съмнителен, като ГЕРМАНСКИ ПРОИЗХОД?

И в заключение - да те попитам ПУРИСТЕ ЗА ГЕРМАНЦИТЕ, КАТО НАРОД И ЕЗИК?
- Защо ЕВРОПЕЙСКИТЕ "евреи" са ЗАПРИКАЗВАЛИ ПЪРВОНАЧАЛНО, НА "ГЕРМАНСКИ" ЕЗИК? Докато например, наследниците на "хазарите"/"евреи" до ШЕСТНАДЕСЕТИ ВЕК СА ГОВОРЕЛИ на "СЛАВЯНСКИ" НАРЕЧИЯ ... според поне двама "еврейски" автори?

- Поздрав и се замисли в/у това КОЕТО КАКТО ГО ЗНАМ ТАКА И СПОДЕЛЯМ?
barin написа:
Идиш не се срещат лингвистични компоненти, които да произхождат от частите от Германия, граничещи с Франция. Нито една дума от целия списък със специфично франко-мозелски произход, съставен от Й. А. Балас (Beitrдge zur Kеnntnis der Trierischen Volkssprache, 1903, 28ff.), не си е проправила път в речника на идиш. Дори и по-централните региони на западна Германия, около Франкфурт, не са допринесли за езика идиш... Що се касае за произхода на идиш, западна Германия може да бъде отписана... Може ли общоприетият възглед, според който германските евреи някога са имигрирали от Франция през Рейн, да е погрешен? Грешките в историята често се коригират от лингвистични проучвания. Конвенционалният възглед за някогашна имиграция на евреи ашкенази от Франция принадлежи към категорията исторически грешки, които очакват корекция.


- Някой смислено и с познаване по въпроса - може ли да изкоментира този ПРЕ-ИНТЕРЕСЕН ФАКТ: Евреи имащи за майчин "германски" език?

Втори въпрос:
Как е по-правилно да ги наречем, хората ползващи "идиш": "евреи" или "юдеи"?
- Отговора на въпроса Съществува - но трябва четене и неемоциално, тоест обективен анализ/мислене?
цитирай
36. elcho - За германтигър
15.05.2019 13:45
Както пише че Варна са предимно турци и пришълци, то може и да греша тогава и да поправя че в майка му е впръскана турска сперма. Не че е лошо, но е срамно. А и немош си избира какъв да бъдеш, туй ще определя само семето. А за Варна толкова съм вътре в нещата, че чак да ми завидят варненлии. Та от хора които много добре познават германтигър /не му пиша името от уважение към сайта/, черпя информация за него и то такава че ако я споделя тук, ще повръщате на клавиатурите си. Даже ми се смеят във Варна че се интересувам от тоя ТРОЛ. А и не знам защо и Вие му обръщате внимание. Тоя не е бил наред с главата, психично е болен. Някой ако иска информация за него, да ми пише на лично. Не си губете времето с олигофрени, той е освидетелстван.
цитирай
37. barin - Здравей, elcho. Не отговорих на ...
15.05.2019 15:28
Здравей, elcho. Не отговорих на предния ти коментар, защото е насочен към germantiger. Отдавна не си посещавал моя профил. Може да видиш и някои други теми.
Поздрави!
цитирай
38. barin - Здравей, Тигре. Благодаря за пр...
15.05.2019 15:31
Здравей, Тигре. Благодаря за превилната оценка спрямо мен и Диданов. От много места съм получавал похвали за старанието и написаното. Обикновено не изменям на стила си и начините на изследване. Този път направих един експеримент: намерих произволен текст с дължина около страница и през преводач го пуснах на тези от изброените езици от германската езикова група, за които можеше. Оттам видях как се изписват думите, без да знам произношението какво е.
Поздрави!
Поздрави!
цитирай
39. elcho - Бях зает със....
15.05.2019 17:01
Спонсорства от моя страна и не ми остава много време, но теб те чета. Както и ДИДАНОВ и др. Благодаря ти за интересните изследвания, които правиш. Те са много ценни. И знай че те чета !!!!
цитирай
40. monarh1991 - Здравей, Иване
15.05.2019 17:05
Поздравления за поредния стойностен материал! Английският и немският са двата чужди езици, които съм изучавал, по-добре съм с втория, макар че и от английски съм превеждал и превеждам разни неща, слушам музика и гледам телевизия. Ирландският , ако не бъркам, е келтски, както и уелският, а в Шотландия са три езика - английски, шотландски германски (Scots leid), той също е от тази група -на германските езици, както и гелски -или шотландски келтски (Gàidhlig, произнася се близко до галик; на английски: Scottish Gaelic) . Гелите са келти и също като ирландците и уелсците са останали католици. Наистина норманите са германци - викинги. Както пише Тери Диъри в ,,Дръзките викинги" от поредицата ,,Страховитото в историята", викингите са победили в Англия, макар и по заобиколен начин - създават Нормандското херцогство в 911 г. и после ,,нормандецът" Вилхелм Завоевателят покорява Кралство Англия. А и в жилите на англичаните има немалък процент викингска кръв. Нидерландския не го знам, но имам роднини в Нидерландия и разбирам някои неща, доста думи са сходни. Норвежкият и датският, обаче, ми се виждат по-сложни за научаване. Поздрави!!!
цитирай
41. barin - Здравей, Симеоне. Изследванията ...
15.05.2019 17:53
Здравей, Симеоне. Изследванията така сочат. За норвежкия език зная от кръстницата си, която всяко лято работи в Норвегия, че е труден. За изучаване немският език също ми се виждаше труден, когато го учих преди много години. Норвежците и датчаните изглежда могат да се разбират помежду си, защото при сравяняването на текста чрез google преводач изглеждаха сходни. Преводачът не е точе по смисъл на езика, но може да се съди за това, което съм разглеждал и изследвал: фонетичните особенисти, структурата на думите, корените, сходствата. Ирландският език не е от тази езикова група.
Поздрави!
цитирай
42. germantiger - за елчо - той наистина е навътре в нещата - най-вече дълбко в майкЯ си
15.05.2019 22:38
вчера бях по българията и питах дали на балканджи йово са му отрязали пишката като не давал яна

споменаха ми, че турчин го бил вдянал на баба ти яна, докато дядо ти себил качил на майка ти

знам че имаш мерак да опиташ семето ми, но аз имам мерак на мама ти повече
цитирай
43. germantiger - +
15.05.2019 22:44
39. elcho - Бях зает със....
17:01
Спонсорства от моя страна и не ми остава много време

......

Чух че спонсорираш гей и лгбт движенията

за сметка на това аз съм се обърнал към български момичета и жени които дълбоко уважавам

вчера майка ти пак ми се обади
цитирай
44. germantiger - ++
15.05.2019 23:15
Гете, написал си камара лъжи и се колебая как да ти отговоря - с подобни лъжи за теб и тракийското или да ти отговоря сериозно посочвайки твоите лъжи към мен

- никъде и никога не съм твърдял,че някакви думи камо ли посочените от теб са уникални и само германски

напротив, за уникални се имате вие българите и това го чета ден ката ден за най-старите цивилизации, най-старите азбуки и най-старите налъми в блог.бг

- думите които си дал са малко, не знам дали са ти толкова слаби познаняита,но лично аз мога да ти дам стотици думи да ги нарека общи за немски и български

това обаче не прави германците българи, както вие често твърдите, нито прави пък българите - германци, както забележи аз НИКОГА не съм твърдял за ралзика от вас

- несъм чел шльоцер и тунман и не знам длаи са те пращали някъде, НО ЗНАМ ЧЕ ВИЕ БЪЛГАРИТЕ ПО РУСКО ВРЕМЕ СЕ ПРАЩАХТЕ В АЛТАЙ, ПАМИР, АФГАНИСТАН И ДНЕС СЕ ПРАЩАТЕ ИТН

явно за това има основания и доказателства, това нее измислено и не е паднало от небето, дали аргументите са достатъчни и безусловни вече е друг въпрос

- да те питам по руско ваше българско време което живях до 16-та си година вие къде пращахте германците с вашите български германофобски филми - мога да ти посча поне 2 сериала и 3 отделни филма

- къде вие пращахте германците с вашите вестници, учебници, тв предавания храчещи по германска история и гаврещи опочти всичко германско в историята - забрави ли го това врвеме или сипропуснал тези филми, книги, предавания ?!

- да те питам гет - германец пращал ли е българофобски нейде българите, както българи геманофобски пишеха и пишат още и днес за германия и геманците, да ти напомням ли аквко правят българи на 9 май итн
цитирай
45. elcho - За германтигър
16.05.2019 11:38
Сега видя ли нещастно копеле, колко си жалък. Защото нищо не можеш написа за мен, но аз за теб мога и то много ! Докоснах ли се до твоята същност и нещастна майчица, която е обикаляла по плажовете да проси сперма, без значение каква. Намерих двама, които са си я премятали твоята мама и ми споделиха че имало още четирима но вече са умрели. Твоята мама е била по известна от тебе, така казаха. Така че ти се скрий и си трай, както е казал народът : Голяма пишка лапни, голяма дума не казвай...
цитирай
46. germantiger - ооо, колко ще напиша за теб още и още - то сега те почвам
16.05.2019 17:50
ОТ ТЕБ

немам време за тебе бе , аз си имам бизнес и си пишем с шведите моите приятели. А ти гнидо долна с голямата путка където искаш да ми е пратиш на снимка си толкова нещастен , че твоят добър приятел чак ми се изсмя , че се занимавам с тебе, щото си бил изперкал.Незнаех, че си инвалид, щото той ми каза , че вече си се превърнал на такъв. Е....,ако е така...живей си гнидо и се радвай на.....,че съм добър към тебе,щото наистина незнаеш кой съм и какъв съм лайнар !!!-----а това, че си блокирал voland6 , а не мене, значи много те е страх от мене и искаш да разбереш следващия ми ход.......ама аз си траем, / тарикат мъж не писка /.
Изпратено: 19.11.2015 21:12 От: elcho

ОТ МЕН

Никого не съм блокирал и никога не блокирам - тази функция в блог.бг не съществува или ако знаех за нея щях да блокирам за 4 години в блога все някой

не ми се обяснявай

ти на шведите - шведката ли си

сегас ще пиша и на воландчо, да го питам къде си е блокирал пискюла/пишлето
Изпратено: 19.11.2015 22:13 От: germantiger

СЕГА РАЗБРА ЛИ, ЧЕ МЕ БЪРКАШ С НЯКОЙ И ЧЕ ОЩЕ В НАЧАЛОТО СТЕ НАКРИВО ТРИМА ЛИ СТЕ, ЕДИН ЛИ СТЕ ИЛИ 100 ВСЕ ТАЯ

усети ли си грешката Георги и давай инфо за този ф873 да го намеря този ми е градски и ми е на лесно байнова гугутке, не паля и не ходя с тайфата нейде, а този ще го питам кой е че и з атеб ще разкаже

давай за този ф някой си?
Изпратено: 19.11.2015 22:16 От: germantiger

айде
Ако някога решиш да говориш с мен сериозно!

- съзнаваш грешката си да ме бъркаш с някой друг

- съзнаваш идиотията си да ме виниш за онзи пулев мен вместо коментара на друг

Изпратено: 19.11.2015 23:32 От: germantiger

цитирай
47. germantiger - КОЛКО ОТ МЕН - И НИКАКЪВ ОТГОВОР ОТ ТЕБ дущицо сладка
16.05.2019 17:51
давай да се чуваме и да се събираме тромата ве лайнар страхлив

ти-Гепорги Стоименов

онзи ф някой си който ми е градски

и аз

и ще трябва някой да ми се извинява

не ми се обяснявай, а давай да вършим работа

и няма да ми пишеш едно лс на 3-4 мои - ще намериш сили, ще се стегнеш, давай не те чувам
Изпратено: 19.11.2015 19:48 От: germantiger

Ще минаваш често през блога ми, ще четеш тука и ще се извиняваш

казах - правиш си нов блог - пишеш ми твоя гсм и се чуваме

впрочем може да го имам скоро

и както писах

дай инфо за онзи ф... на лс
Изпратено: 19.11.2015 19:43 От: germantiger

днес и коментар с една дума решил да остави

къде беше няколко дни "бе"
Изпратено: 19.11.2015 19:36 От: germantiger

днес ебах българка и то чужда съпруга, впрочем не днес, а до сутринта и цял ден спах - надявах се на повече лс сега като станах - имам само едно, а пиша на трима ви (един вид на един,щото си един) стила, извинението и заплахите го показват

та чакам ви агитки гейдружинки, тримца, двамца, 100

ей бебо, зщао нямаш смелост да се чуем, поне това да се събереш, а ти цапаш гащичките

...

давай агитки, давай напитки напутки, каквтото ти дойде на ум

па аз ще ти дам агитките на вестници, твойта работа,щото ти си работещ бугарин нямаш моите възможности, теб ще те дам без работа на работодателя, а като ми дойдеш мойте не агитки и фантазии, а реални братички начело с мен ще те бият и ебът

аре ко чакаш бе бежо, няколко дни те разбрах колко струваш...

асен си, асен си че и си дърт мама ти жалкар, че и страхлив
Изпратено: 19.11.2015 19:24 От: germantiger
цитирай
48. germantiger - ТОВА ПОМНИЩШ ЛИ ГО ШУШМИГО ;) :)
16.05.2019 17:53
ох на бати захарното петле

КАКВО СТАНА С АГИТКАТА НА ПУЛЕВ с която ме плашеше - още ти чакам агитката

а аз се обадих на агитката на майка ти га я лазиме всеки ден

ти какъв бизнес имаш - КАТЕРИШ СЕ ВЪРХУ МАЙКА ТИ

;) що се сгъна тогава бре заешко сърце ?
цитирай
49. elcho - Сега разбра ли колко си нещастен германе ?!?!
16.05.2019 20:55
Събираш си писъмцата и си ги четеш тайничко в кенефа и си плачеш.... Живей си долна гнидо и се въргаляй в лайнцата си. А аз обещах на една дама, която ми писа на лично да те оставя на мира и ще го направя. Драскай си тука и си трай щото ако наистина се срещнеме дано тогава да си с кафявите гащи, оакана гнидо. Мога да вложа спонсорство и в тебе. Ок, пускам те на свобода..... и благодари на женицата, която ти е писала и на тебе.
цитирай
50. elcho - Германе, и откъде черпиш информация ?!
16.05.2019 21:00
От кензефа ли ?! И кой е Георги Стоименов, щото аз не се казвам така !!! Тъпанарино....
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: barin
Категория: История
Прочетен: 3494784
Постинги: 423
Коментари: 5977
Гласове: 66992
Календар
«  Декември, 2023  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031