Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
28.03.2018 22:01 - Епохите в старата история
Автор: barin Категория: История   
Прочетен: 7273 Коментари: 14 Гласове:
48


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
                     Земята се е зародила преди милиони години. Никой не може да каже точно колко. Животът на Земята е възникнал много отдавна, развил се е, като организмите са излязли от водата, усвоили са въздуха и сушата и са се усъвършенствали. Накрая се е появил човекът, като най-съвършения и притежаващ интелект. Единствен човекът може да мисли абстрактно. Той има изградени първична и вторична сигнални системи, за разлика от животните. В развитието на човечеството може да се обособят няколко периода.Преди да се появи човека има следните класифицирани в археологията периоди: 
         - архайска ера, включваща четири подпериода: еоархай, палеоархай, мезоархай и неоархай. Съответно годините приблизително са: 3800000-3600000 г.; 3600000-3200000 г.; 3200000-2800000 г.; 2800000-2500000 г. 
        - протерозойска ера, включваща три подпериода: палео, мезо и нео протерозой. Те са между следните години: 2500000-1800000; 1800000-1200000; 1200000- 630000 г. Всеки период и подпериод си има своите особености в развитието на животинския ирастителния свят. Едни организми са в разцвет, други изчезват, а има такива, които преживяват ледникови епохи и оцеляват до наши дни. За тях: 
Блогът на barin :: Реликти и ендемити в България
                - фанерозойска ера. Тя е позната като трите обхващани големи подпериода: палеозойска, мезозойска и неозойска ери. Фанерозой е събираателното название на трите по-нови епохи. 
                Палеозойска-Има няколко периода: 
Камбрий - Поява на трилобитите.-630000-5420000 г.

Ордовик - Първите гръбначни животни – рибите.542000-488000 г.

Силур - Появяват се първите зелени растения, хвощове, папрати и др.488000-443700 г.

Девон - Първите костни риби и земноводни.443700-416000 г.

Карбон - Разцвет на папратите. Растенията стават гигантски.416000-359200 г.

Перм - Някои животни излизат от водата на сушата. Гигантските растения започват да намаляват заради пренаселването. Появяват се трипластни животни и насекоми.359200-299000 г.
                  Мезозойска-с три перида: Триас( 299000-251000 г.), Юра(251000-199600 г.) и Креда(199600-145500 г.)
                  Неозойска: Палеоген( 145500-65500 г.), Неоген(65500- 23030 г.) и Кватернер(23030-2588 г.).
               
Забележка: цифрите са дадени в милиони години.
                 
След Кватернера започва следващата епоха от няколко периода.  
               Палеолитът е 
първият и най-продължителен исторически период, който съвпада с най-късната геоложка история. Хронологическият му обхват съвпада с плейстоцена и завършва до холоцена – от 2 500 000 до 10 000 пр. Хр. През палеолита се появява човекът и съобразно промените в живота му тази епоха се разделя на ранен (2 500 000–250 000 пр. Хр.), среден (250 000–40 000 пр. Хр.) и късен (40 000–10 000 пр. Хр.). Климатичните колебания, които променят периодично природната среда и условията за заселване и съществуване на човека, са факторите, определящи неговото поведение и насоките на развитието му. Като използва ресурсите на заобикалящия го свят, човекът изгражда своите механизми за приспособяване с цел оцеляване. Развитието на човека се характеризира с еволюция на мозъчната структура, с изграждане на човешкото съзнание за съществуването му – живот и смърт, с умения за изработване на сечива от кремък и кост и със създаване на сечива за направа на други сечива, с които той променя околната среда – качество, отличаващо го от някои животински видове, които също използват примитивни сечива. През късния палеолит се появява хомо сапиенс, заражда се изкуството – пещерна живопис (ЛаскоАлтамираЛа Мадлен), първи статуетки, символизиращи жената майка. В България в пещерата Козарника, Белоградчишко, е открита най-ранната палеолитна култура (1 500 000–300 000 пр. Хр.) за българските земи и една от най-ранните в Европа. Плейстоценът е времето, през което изчезват мастодонтите и се появяват мамутите. 
                 Епохите от праисторията са: Старокаменна, Каменна, Новокаменна, Каменно-медна, Бронзова и Желязна.
                
Най-старият период в историята на човечеството носи названието палеолит, или старокаменна епоха. То е съставено от гръцките думи палатос „стар” и ливос „камък”. Старокаменната епоха започва ориентировачно преди около 1 млн. – 800 хиляди години и завършва към 13 – 10 хиляди години пр. н. е. Това е най – дългият период в човешката история, в който археологическата периодизация и характеристика на човешката култура е тясно сварзана с геологичната, палеогеографската и палеоклиматичната периодизация и характеристика на земята. Историята на човечеството е неделима част от късната история на земната кора, на растителния и животинския свят по нея през четвъртичния геологически период (квартенера) или по – точно през плейстоцена („най – нов период” – плеотос „най – много” и „нов”) , който предшества непосредствено съвременния период, или холоцена (олос „напълно, съвсем”). 
             Среднокаменна епоха или Мезолит е прехода от 
палеолит към неолит между Х–VI хилядолетие пр. Хр. Използват се микролити в съставни оръдия на труда. Поставя се началото на одомашняването на животни с опитомяването на кучето; риболов. Изнамерени са лодката и веслото, лъкът и стрелата. 
               

                 Новокаменната епоха, наричана още неолитна, е съвсем нов етап от живота на човека и той се свързва преди всичко с уседналия начин на живот. По време на т. нар. “неолитна революция” човекът одомашнява някои зърнени растения и опитомява някои диви животни. Започва да води уседнал начин на живот. По този начин вместо да присвоява природните продукти, той започва сам да си произвежда храна. Опознаването от човека на земеделието и скотовъдството води своето начало още от Х-ІХ хил. пр. Хр. от Централна и Мала Азия. Обработката на земята там се основава на напояването и развитието й е свързано със строежа на множество канали. В днешните български земи обаче местата за отглеждането на примитивните зърнени храни - еднозърнеста и двузърнеста пшеница - не са имали нужда от напояване поради подходящи заливни места и по-влажен климат. Тези предимства бързо са осъзнати от малоазийските колонисти, появили се на територията на днешна България в края на VІІ хил. пр. Хр. Важна роля в живота на човека започва да играе и първият изкуствено добит материал - керамиката. Благодарение на нея древните хора получават възможност да съхраняват значителни количества храна и да обогатят менюто си с разнообразно приготвени ястия. В буквален превод „халколит“ означава „медно-каменен“ (от старогръцките думи „χαλκος“ („халкос“) – металът „мед“ – Cu, и „λιθος“ („литос“) – камък). Въпреки наличието на „камък“ в думата, халколитът не е част от каменната епоха, а е синоним на медната епоха – период, които се смята за преходен между неолита (новокаменната епоха) и бронзовата епоха. Терминът се използва основно за региона на Европа и Западна Азия. За да се избегне всякакво двусмислие, още около 1900 г. учените започват да налагат понятието „халколит“ вместо „енеолит“, но така или иначе и днес като синоними продължават да се използват понятията медна епоха, каменно-медна епоха, халколит и енеолит. Все пак е видно, че през XX век „западните“ учени предпочитат понятието „енеолит“ (например британските учени), а „източните“ – „халколит“, макар че напоследък се забелязват обратни тенденции. Да не говорим, че в един и същ научен труд (и дори в едно и също изречение!) някои автори свободно употребяват и двете понятия като взаимозаменяеми, и то очевидно само от естетични съображения – за избягване на повторения. Всъщност въпросът продължава да е сложен, особено когато включим резултатите от най-новите проучвания, които недвусмислено доказват, че медната и бронзовата епоха в Югоизточна Европа (Балканският полуостров) са настъпили доста по-рано от останалата част на континента.

            В България от Халколита са Варненският халколитен некропол, Дуранкулашкия некропол, култура Хаманджия. За тях:
 Блогът на barin :: Археологически комплекс Дуранкулак; 
 Блогът на barin :: Културата Хаманджия
поставя добива и обработката на златото наравно с медта, което тотално може да внесе объркване в научната периодизация. Дори се забелязва популяризиране на термина „ауролитен“ (златно-каменен).
                    Халколитенеолит или каменно-медната епоха – третият главен период от човешката култура след старокаменния и новокаменния. Продължава животът върху селищните могили от неолита, но възникват и укрепени селища върху височини. Развива се добива на мед и злато. Появява се йерархичната социална структура в обществото и започва процеса на социално и имуществено разделение. Вожда приема ролята и на жрец. 

             Ранен халколит: от началото на 5-то хил. пр. Хр. -  до средата на 5-то хил. пр. н. е.   (5000/4900 - 4500 г. пр. Хр)
            Среден халколит: от средата на 5-то хил. пр. Хр. до края на 5-то хил. пр. Хр.  (4500 – 4000 г. пр. Хр.)
           Късен халколит: от началото на 4-то хил. пр. Хр. -  до средата на 4-то хил. пр. н. е.   (4000 - 3600 г. пр. Хр.)
Научните мнения за периодизацията на халколита се променят във времето: Някои учени считат, че обхваща 4. – 3. хил. пр. Хр.; други, че обхваща само 5. хил. пр. Хр.; трети: 5. – 4. хил. пр. Хр.
                      
Новокаменната епоха, наричана още неолитна, е съвсем нов етап от живота на човека и той се свързва преди всичко с уседналия начин на живот. По време на т. нар. “неолитна революция” човекът одомашнява някои зърнени растения и опитомява някои диви животни. По този начин вместо да присвоява природните продукти, той започва сам да си произвежда храна. Опознаването от човека на земеделието и скотовъдството води своето начало още от Х-ІХ хил. пр. Хр. от Централна и Мала Азия. Обработката на земята там се основава на напояването и развитието й е свързано със строежа на множество канали. В днешните български земи обаче местата за отглеждането на примитивните зърнени храни - еднозърнеста и двузърнеста пшеница - не са имали нужда от напояване поради подходящи заливни места и по-влажен климат. Тези предимства бързо са осъзнати от малоазийските колонисти, появили се на територията на днешна България в края на VІІ хил. пр. Хр. Важна роля в живота на човека започва да играе и първият изкуствено добит материал - керамиката. Благодарение на нея древните хора получават възможност да съхраняват значителни количества храна и да обогатят менюто си с разнообразно приготвени ястия.     През епохата на неолита (новокаменна епоха, VII-VI хилядолетие пр.Хр.) източната част на Балканския полуостров се обитава от уседнало земеделско-скотовъдно население. Неолитната революция очертава границата между палеолитните общества на ловци и събирачи и по-високоразвитите общества на ранните земеделци и скотовъдци, овладели двата, оставащи и до наши дни основни способа за производство на храни. Тя се извършва най-рано в Близкия изток (ІХ-VІІІ хил. пр.Хр.). Епохата на неолита в Европейския континент настъпва най-рано на Балканския полуостров и вероятно е резултат от миграция на неолитно население от югоизток през Мала Азия и Черноморските проливи. От Балканите земеделието и скотовъдството бавно се разпространяват в Централна и Западна Европа. Характерен белег на неолитната епоха е и появата на керамиката. Изработват се разнообразни съдове за съхраняване на храни и напитки и за кулинарното им обработване (за пръв път става възможно варенето). Хората са си служили с разнообразни оръжия и инструменти от камък, кост, рог или дърво. Каменните оръдия от епохата на неолита за разлика от палеолитните са грижливо полирани. 
imageimage               
 
Находки от Варна- гроб 43 на горната снимка и от гроб 36 на долната
                 
 
                 
Бронзовата епоха обхваща времето от 3200 до 1100 г. пр. Хр. и се дели на три периода
- ранна
 (3200-2500 г. пр. Хр.), средна (2500-2100 г. пр. Хр.) и късна (1600-1100 г. пр. Хр.).
                Периодът между края на средната и началото на късната бронзова епоха остава неясен - все още не са открити находки, които да бъдат отнесени към това време. Приема се, че през бронзовата епоха протича етногенезисът на траките и тяхното обособяване от заобикалящите ги народи. Важно за изучаването на бронзовата епоха е, че във всички потънали селища - 13 известни досега - има находки от бронзовата епоха. Размерите на селищата от тази епоха също превишават тези от предходната епоха. Това води до извода, че новото население е не само с друг етнически състав, но е и по-многобройно. В района на Варненско не са намерени други селища от същото време, което пък води до извода, че новите заселници са пристигнали тук или по вода, или по крайбрежни пътища.   
                Желязната епоха е исторически период, който обхваща годините между 1300-700 пр. Хр. Характерно е използване на желязо за изработването на инструменти и оръжия. Нейните начални и крайни дати, както и археологическите характеристики, се различават в зависимост от географския регион.Желязната епоха обхваща не само края на праисторията, но и ранния исторически период, в който се появяват първите писмени източници, като авестийските гати и Ведите, най-старите части на Библията. Желязна епоха - в различните географски точки появата на желязото става по различно време. В сравнение с бронза, желязото не е толкова чупливо, има по-голяма гъвкавост. Датира от 10-13 в.пр.Пр. Част от бронзовите изделия се заменят с железни, най-вече оръжията. Има открити свидетелства за железодобив, както и първите железни рудници в Бургаско. Открити са крушовидни пещи за извличане на желязо, като желязната руда се е редувала с по 1 пласт въглища. Били са с два отвора. Един за разпалване и един за изтичане на желязото.
               Накрая да обобщя периодиката в историята и археологията:

Праистория

Старокаменна епоха (около 1 млн.- 800 000 г.  до около 13 -10 000 г. пр.Хр.)

Каменна епоха (10 000 г. - 4000 г. пр. Хр. - палеолит, мезолит и неолит)

Новокаменна епоха (6000 г. - 4000 г. пр. Хр.)

Каменно-медна епоха (5000 г. - 3000 г. пр. Хр.)

Бронзова епоха (3500 г. - 1300 г. пр. Хре.)

Желязна епоха (1300 г. - 700 г. пр. Хр.)

История

Древност (800 г. - 500 г. пр. Хр.)

Античност (700 г. пр. Хр. - 475 г.)

Средновековие (500 г. - 1453 г.)

Ранен период на ново време (1453-1492 г. - 1789)

Ново време (1800-1914)

Най-ново време (1919-1989)

Съвременност - от 1990 до сега
                Вижда се, че има застъпване в годините, но по различните места пом света историческите епохи настъпват по различно време. Обуславя се от липсата на контакти и различната степен на развитие. Тя е породена от различията в условията за живот и в степента на познания и изобретенията. 
Гласувай:
48
01. kvg55 - barin,
29.03.2018 11:17
Много интересен за мен материал. Учил съм ги в гимназията, но ги бях позабравил. Сега си ги припомних.
цитирай
2. barin - Здравей, kvg55. Помня, че ги учи...
29.03.2018 11:30
Здравей, kvg55. Помня, че ги учихме, но имената са по-сложни и трудно се запомнят от дете. Нека се чете темата.
Поздрави!
цитирай
3. rosiela - Полезно е да се върнем към тези теми, Барин,
29.03.2018 14:10
и да преосмислим съществуването си като едно усъвършенствувано " училище" тук, на Земята.
цитирай
4. 4u4olina - Знае се възрастта на земята -4 ми...
29.03.2018 17:16
Знае се възрастта на земята -4 милиарда и 540 милиона години.
цитирай
5. lexparsy - Моите искрени почитания за труда и изложението ти
29.03.2018 17:31
НО…
   Това ми прилича на част от образователната "доктрина", която манипулира историята и съзнанието по възможно най-сложен начин, че да "Разбираме"!
   Само спонтанно ще се опитам да кажа защо...
   - Съвсем абстрактно напомням че още нямаме ясна дефиниция за Време, че да датираме
   - „въглеродния“ анализ, използван за „датиране“ всъщност е много обширно понятие и демагогия… масово използвания дава приблизителни резултати до 50 хил. години…. ама не е сигурно че разпада е постоянен… и само гадаем като за "Котката на Шрьодингер" :-)))
   - „датирането“ чрез дълбочината на слоевете на разкопките е абсолютна демагогия, там все има неща дето трябва да са на милиони години… ама не…история на 300 г. вече е на десетки метри под земята, а друга на хиляди е пред очите ни невярващи построена от ‚мистични архаични примати“ за които имаме „научни“ теории…
   - самия Дарвин, е бил горд с Еволюционната си теория, но толкова се е срамувал от приписваната му „Произход на видовете“… защо? ако има информация, ще прочетем… (добре че е нямал време миличкия да изследва „еволюцията“ на Бактериалното камшиче :-)))
   - археологията, която говори за културния и генетичен произход и „еволюция“ на Човека, но противоречи на всички научни доктрини е безскрупулно и очевидно изтрита…
и т.н. да не продължавам…..
   Защото сме слепи да видим как само от съвременната история са изтрити стотици години а други са умело и неузнаваемо Мултиплицирани...
   От Кой?
цитирай
6. predatorkapredatorka - барин, многоо труд си вложил,
29.03.2018 17:57
но, аз не си падам по казионните,Официални дОктрини,
многоо неща се манипулират, публикуват с недомлъвки..
и „необясними“ произволни методи и начини..а, често и съвсем тенденциозно.
лично аз вярвам в т.н. Духовна Наука, но Познанието/Гносис/, но То се
пази мъдро и дълбоко скрито..
за да може, Ученикът да го потърси, да се потруди,и да открие сам ,
къде е Истината..
Всеки сам избира Пътя,по който да върви, и който му подхожда..
поздрави!
по-скоро съм съгласна с колегата лекс/по-горе
цитирай
7. barin - Благодаря, Роси. Нека се видят н...
29.03.2018 18:31
Благодаря, Роси. Нека се видят някои неща относно епохите. Тук съм изпадал в спорове с уредници на музеи, които твърдят, че в техния музей има нещо уникално, почти не срещано в други музеи или да го има само на няколко места.
Поздрави!
цитирай
8. barin - Здравей, 4u4olina. За определяне ...
29.03.2018 18:33
Здравей, 4u4olina. За определяне на възрастта на Земята радио-въглеродния метод е неприложим, но по фосилите и сравненията може да се определи. Може да са толкова годините, колкото пишеш.
Поздрави!
цитирай
9. barin - Здравей, lexparsy. За радио-въ...
29.03.2018 18:38
Здравей, lexparsy. За радио-въглеродния анализ имам отделна тема, но за толкова голям период не е ефективен. Понятието"време" може да се окажи, че е относително, защото в други светове и на други планети може да не съществува. Ние обаче го отчитаме, защото гледаме от "своята камбанария" и времето е от значение. Теорията на Дарвин за еволюцията аз не я приемам, защото ми се струва неясно как от маймуната по еволюционен път ще стане човек. За толкова години по-късно трябваше да еволюират човекоподобните маймуни в получовеци. По-скоро някои теории твърдят, че маймуните са деградирали хора, които са изпратени на Земята като маймуни. Това е валидно само за тези, които вярват в кармата и прераждането.
Поздрави!
цитирай
10. barin - Здравей, Предаторке. Благодаря за ...
29.03.2018 18:40
Здравей, Предаторке. Благодаря за коментара. Може би има още върху какво да се замисля, когато пиша за епохите и развитието на Земята. Обхватът на периода е много голям. Въпреки кармичния закон мисля, че всеки може голяма част от това, което му е предопределено да промени.
Поздрави!
цитирай
11. lexparsy - . . . Въпреки кармичния закон мисля, ...
29.03.2018 18:52
barin написа:
...
Въпреки кармичния закон мисля, че всеки може голяма част от това, което му е предопределено да промени.
Поздрави!

Благодая за споделянето на този възглед, който е в основата на Еволюцията на човека...а не примиреността към "Съдбата" ни, която така умело ни се вменява...
цитирай
12. get - . . . 1. Може би има още върху какво да ...
30.03.2018 16:39
barin написа:

...
1.
Може би има още върху какво да се замисля, когато пиша за епохите и развитието на Земята. ...
2.
Въпреки кармичния закон мисля, че всеки може голяма част от това, което му е предопределено да промени.
Поздрави!

1. Коментар -
За да си отговориш на 1-я въпрос, препоръчвам ти да прочетеш Петър Детев занимаващ се с палео-археологията НЕ САМО НА НАША ... а и на територия на съпределни земи.
В тази връзка първата "култура" - маришката, с пример Караново ... същата кореспондира с едни други(веорятно изкуствено разделяни ?) - като в едната от тях попада "златния некропол" от "култура Варна" ... ?
Същата твърде много специалисти я свързват с подобни находки от много по-голяма област на която се разпростира археологическата култура "Коджадермен – Гумелница – Караново VI" ?
- Ето ареала на който се простира същата:
https://commons.wikimedia/wiki/File:Gumelnitsa-Karanovo.gif ... някои изследователи са склонни да я свързват с подобни - от територията на Западна Мала азия. - Тук ще спра ...!

2. Коментар - относно кармата ... имаме отговора в песента на Висоцки?

"Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Иисуса, кто - в Маркса,
Кто ни во что не верит - даже в черта, назло всем,-
Хорошую религию придумали индусы:
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.

Стремилась ввысь душа твоя -
Родишься вновь с мечтою,
НО ЕСЛИ ЖИЛ ТЫ КАК СВИНЬЯ -
ОСТАНЕШЬСЯ СВИНЬЕЮ.
...................
Живи себе нормальненько -
Есть повод веселиться:
Ведь, может быть, в начальника
Душа твоя вселится.

Пускай живешь ты дворником - родишься вновь прорабом,
А после из прораба до министра дорастешь,-
Но, ЕСЛИ ТУП, КАК ДЕРЕВО - родишься баобабом
И БУДЕШЬ БАОБАБОМ ТЫЩУ ЛЕТ, пока помрешь."

- Извод - да не сме тъпи - като БАОБАБИ - всичко друго е поправимо ... по "теория"(та!) на кармата!
цитирай
13. barin - Здравей, Гете. Ще прочета обеза...
30.03.2018 16:53
Здравей, Гете. Ще прочета обезателно посочения от теб автор.Не съм чел нищо от Петър Детев, но го зная като име. Благодаря за подкрепата към темата и ще си попълня пропуските. Има върху какво да се замисля. Палеоархеологията е интересна област, която като се изследва може да даде отговор на много въпроси относно развитието на Земята в най-ранната фаза.
Поздрави!
цитирай
14. get - - Най-често срещаните "мъжки" хаплогрупи в България ... които могат допълнително да хвърлят светлина ?
30.03.2018 17:25
barin написа:
Здравей, Гете. Ще прочета обезателно посочения от теб автор.Не съм чел нищо от Петър Детев, но го зная като име. Благодаря за подкрепата към темата и ще си попълня пропуските. Има върху какво да се замисля. Палеоархеологията е интересна област, която като се изследва може да даде отговор на много въпроси относно развитието на Земята в най-ранната фаза.
Поздрави!


Българският ДНК Проект
Пряката мъжка линия (Y-хромозомния анализ):
1) Най-голям процент българи има от хаплогрупа I - от 20 до 26%, от които приблизително 18 % са от подгрупа I2а2 Dinaric, 5% са от подгрупа I1, 1.5% са от I2b1, 0.5% I2b2 и 0.5% са от подгрупа I2c;
- Бележка: Группа I2 возникла, возможно, на Балканах (или даже в Анатолии, где в 2011 году были обнаружены древнейшие побочные ответвления этой клады) и распространилась по Южной, Центральной и Восточной Европе.
2) хаплогрупа Е се нарежда на второ място- от 19 до 21,5%, от които приблизително 20% са от подгрупа Е1b1b1а2 (М78- V13, алфа кластер) и 1,5% са от Е1b1b1c* (М123*);
- Бележка: гаплогрупа E первоначально возникла в Азии(предна Азия, тоест "Левант" - където първоначално възниква ЗЕМЕДЕЛИЕТО при т.н. "Натурфийска култура" и позднее была перенесена в Африку волной обратной миграции из Леванта.
3) хаплогрупа J е третата по разпространение група сред българите- от 11 до 15 %, с подгрупи J1 (М267)- 3%, J2 (М172)- 11% от които 5% са от подгрупа J2b*(М102*), наричана още по старата нoменклатура J2е1, 4,3% са от J2a* (М410*) и останалите са от J2а1b* (М67*) и J2а1b1 (М92);
Бележка: J възниква преди около 45 хил. г. в Близкия изток или Кавказ, но в Европа се появява много по-късно - преди около 8 хил. г.,
4) хаплогрупа R с подгрупи R1а1- от 12 до 17,5 % и R1b1a2- около 12-13 %; Произход (вероятен) Мала азия или Кавказ

ЗАБЕЛЕЖКА: Имаме още три срещани "мъжки хапролгрупи" но предвид малозначителния им процент за сега няма да коментирам?

- По отношение на "хаплогрупа Е" - има твърде издържана Теория при П. детев - към него време Средиземно море е било (вътрешно) - така че, Балкани и Левант са били свързани - като материално-културен и човешко-генен ареал?

- Но най-важното НАЛИЧНИТЕ ХАПЛОГРУПИ ПРИ НАС БЪЛРАРИТЕ - Говори за произход ог Юго-източна Европа(още от древност - поне 10 000 години, от момента) ... тоест от Тук = от Западна мала азия и Балкани!! Същото влиза в конфликт в МИГРАНТСКИТЕ "славянски" и "прабългарски" теории - трайно закрепени в учебниците ни по история ??!

- Успех! ... в диренето :)))
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: barin
Категория: История
Прочетен: 1939907
Постинги: 359
Коментари: 4664
Гласове: 46370
Календар
«  Март, 2021  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031