Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
23.06.2016 22:34 - Римските легиони
Автор: barin Категория: История   
Прочетен: 5636 Коментари: 13 Гласове:
14

Последна промяна: 23.06.2016 22:36

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

            
Римската империя е многонационална държава, съществувала през голям исторически период от време. Създадена е през 753 г. пр. Хр. и след разделянето Западната Римска империя съществува над 1200 г.до 476 г. сл.Хр. Източната Римска империя, наречена от историците по-късно Византия оцелява още около хилядолетие до 1453 г. Тази държава се гради методично и постепенно,  като се завладяват нови територии, които се населяват и се романизират. Докъдето е стигала Римската империя има строителни дейности. В темата"Римските императори от II в." съм разгледал политиката на най-тачените императори: Траян, Адриан, Марк Авртелий, Антонин Пий и други. През този  период римските управницим проумяват, че не може вечно да се воюва и да се търси разширение. Стига се до едно място и след това се изграждат отбранителни съоръжения, пътна инфрастуктура, хипокауст( подово отопление), терми,  акведукти. През цялото време Римската империя често воюва и има добре обучена и въоръжена армия. Територия не се печели без армия и военни действия. Римската войска е била винаги добре подредена.Като деца сме се възхищавали от стройните редици на римските легиони.Сега каточета новите исторически изследвания се възхищавам и на тези, които са ги побеждавали, защото трудно се побеждава такава обучена и приготвена армия. Сред победителите са: българи, готи, траки, хуни, парти, даки. Не съм поставил българите случайно на първо място. Античните автори са казвали, че Рим е цивилизацията. Още стоят останките от римскипътища из цяла България(тема"Римските  пътища на територията на България"). 
          
След 331 г.пр.Хр. сенатът се превръща в основен властови орган е възприета практиката легионът да бъде разделен на две части, като всяка е командвана от консул, избиран от сената. С увеличаване на военната експанзия броят на легионите се увеличава. Командването на легиона е прехвърлено на трибуни, назначавани последователно от консули, диктатори, а накрая и от римските граждани. Всеки легион се ръководи от шест трибуна, избирани от съсловията на сенаторите, от съсловията на конниците, военни ветерани с 10 годишен опит или бойци, участвали в пет военни кампании.

              По време на Римската Република е променена в значителна степен и цялостната структура на легиона. Постепенно броят е увеличен до 5300 души, които включва 3000 тежковъоръжени пехотинци (принципи, хастати и триари), 1200 лековъоръжени - велити и 300 конници. Като водещо за назначаването във всяка категория е отново имуществения ценз.
Легионът е разделен на 30 манипули, състоящи се от по 120 войници всяка. Конницата е разделена на по 10 турми и отново заема флангови позиции. С приемането на манипуларния строй тежката пехота формира три линии, всяка състояща се от по 10 манипули. Между линиите е оставяно празно място, равно на пространството, което заема една манипула.
            Конницата е най-почитаната военна част, като в нея се набират предимно млади мъже. Въоръжението им се състои от кръгък щит, шлем, броня, меч и специално пригодено копие. Като цяло в Римския легион броя на конницата е значително по-малоброен от пехотата, но това е свързано със спомагателната й роля. Съществуват предположения, че не е изключение да се набират и леки конни формирования. Интересна е практиката при нужда тези войници да бъдат трансформирани в част от пехотата, което отново потвърждава важността й за римляните.
              Велитите са леката пехота, като тя се състои от бедни мъже без потекло. Основната им роля е да внесат смут в редиците на врага и да прикрият прегрупирането на тежката пехота. Затова са въоръжени със специални копия, пригодени за хвърляне. Те са разположени извън строя и атакуват без да имат точно определено формирование. Тежковъоръжената пехота изграждала основата на римския легион. В нея влизат граждани, които могат да си позволят въоръжение, състоящо се от железен шлем, броня, щит, меч (гладиус) и удобно за мятане копие(
плиум). 
       
Хастатите са основно млади войници, с неголям опит. Причините за поставянето им на предна линия са няколко. На първо място само в битка младите войници ще натрупат безценен опит и на следващо се избягва опасността Рим да изгуби добре подготвените си ветерани. Чрез този ред се избягва и опасността хастатите да дезертират във важен момент от битката, тъй като задните редове ги окуражават и при нужда ги подкрепят.
Втора линия се състои от 1200 принципи. Те са значително по-подготвени от хастатите, с повече боен опит и често с по-добро въоръжение. Тяхната роля е да подкрепят първия ред ако започне да се огъва.
Последният ред формират 600 триари. Това са военни ветерани, които се използвани само при нужда. Тяхната роля е на своебразен резерв. За разлика от хастатите и принципите, които са въоръжени с плиум, те са въоръжени с дълго копие, което им позволява да формират фаланги и по този начин при нужда може да осигурят фланговете при опасност от вражеска конница.
          Гай Марий през периода на късната република започва реформа във военната система. Така числеността на центуриите е увеличен на 80 човека, като шест центурии образуват кохорта (за разлика от манипулата, която се състои от две центурии). А всяка центурия се дели на десет поделения от осем човека, които делят палатка, муле и казан за хранене. Но най-важната промяна е превръщането на армията в изцяло професионална, което позволява на Рим да поддържа огромен по численост военен ресурс за тогавашния античен свят. Това изиграва и роля в политически план, тъй като войниците вече са лоялни на генералите си, а не толкова на сената. След битката при Верцела Марий обявява, че всички италиански войници са и римски граждани. С това е премахнато разделението на римски и съюзнически легиони, като всички легиони стават римски, често наричани и Мариеви легиони. Извършена е и промяна в структурата на армията - тежката пехотата се състои само от принципи, въоръжени с джавелини (т.нар. плиа), меч (т.нар. гладиус), ризница, шлем и правоъгълен щит (скутум).
           Въведени са и спомагателни отряди, наречени ауксилия,  които включват военни инженери, войници, обслужващи обсадната техника, както и военни отряди от съюзници и местни милиции. Първоначално тези помощни войски са набирани от всяка провинция, въоръжени са със собствено оръжие и командвани от своите вождове, но постепенно въоръжението им се доближава до това на легионерите и минават под командването на римски офицери - префекти. Като формирования образуват пехотни кохорти, кавалерийски отряди (алае) и смесени кохорти, състоящи се от 2/3 пехотинци и 1/3 конници.Напредването в йерархията става по бойни заслуги. Възприета е практиката всеки легионер да носи своето въоръжение плюс хранителни дажби за 15 дни. Така при нужда войниците могат да се отделят от обоза за по-продължителен период от време. Числеността на Мариевите легиони в пълен боен състав е 5120 души, като не се включва обслужващия персонал, слугите и робите, които са неизменна част. С ауксилията броят на войниците в легиона може да достигне и до 6000 души. Но в повечето случаи броят на легионерите реално никога не достига такива числа (примерно по време на кампанията на Юлий Цезар в Галия легионите му рядко надхвърлят 3500 души).
Ранната империя (30 пр.н.е.-284 г.)
            По време на гражданската война, която слага край на републиката, броят на легионите нараства лавинообразно. Основната причина за това е, че генералите имат нужда от армии, за да се преборят с конкурентите за властта. Това заедно с възможността самостоятелно да определят номера на легиона често води и до дублиране. След приключване на войната по икономически съображения Октавиан Август редуцира броя на легионите до 28 (след битката в  Тевтобургската гора до 25). Негово дело е и регулирането на легионерската заплата, увеличаване броя на ауксилията, създаването на Преторианската гвардия и професионален военен флот. Наследниците му до голяма степен следват тази политика без значителни промени. Броят на легионите се запазва до около 30, като при нужда се използвала ауксилията. Така ранния имперски легион често наброява 11000-12000 души - 5000 легионери и 5000-6000 ауксилия, което се доближава до размера на съвременната военна дивизия.
            Империята след 284 г.
            През периода след 284 г. броят на легионите растял за сметка на числеността им. Честа практика е да наброяват около 1000 души. РТеформите се извършват от Диоклециан. По негово време елитните формирования (legiones palatinae) не надхвърлят 1000 души общо пехота и конница. По
време на Константин II в Римската армия се възприема практиката на малки като численост легиони, но много на брой. Като допълнение към палатините са създадени и легиони, наречени comitatenses (мобилни военни подразделения, които нямат гарнизонни функции), pseudocomitatenses (спомагателни войски на тежковъоръжените comitatenses), auxilia palatina и limitanei (гарнизонни войски, чиято основна цел е да спрат или поне забавят настъплението на врага докато comitatenses пристигнат).  Според някои римски източници всяка центурия разполагала с балиста, а всяка кохорта с катапулт (onager), което означава, че един легион има на разположение 59 балисти и 10 катапулта. Тази антична артилерия се използва освен при обсада, така и при защита на обсадени римски укрепления, не е рядкост и използването й в полеви битки. В основни линии тази система се запазва до края на Западната Римска империя и до седми век в Източната Римска империя (Византия), когато е прието делението на теми.  Заплатата в римските легиони е била определана на 225 денара, но нараства до 500 денара през III в. сл.Хр. 

image   ред на римски легион
                   Състав на легиона и неговите подразделения:
            Най-общо може да се каже, че легионът се е състоял от десет кохорти, а всяка кохорта- от 500 войници. Кохартата се подразделяла на три манипули.от по 140-170 човека. Манипулата съдържала двацентурия от по 70-80 човека и техник
а. В римската армия можело да бъдат набирани и доброволци, а не само граждани както било в началото на империята. През имперската епоха ролята на армията в политическия живот на Рим постоянно нараствала.
           Решенията на войската придобили законна сила. Изборът на императора бил санкциониран от трите основни сили в империята: народната воля, Сената и Армията. Постепенно Сенатът загубвал своята власт, за сметка на военните. Към края на ІІ в. сл. Хр. римската армия вече не представлявала онази еднородна, дисциплинирана и бляскава военна сила, каквато я познаваме от времето на Републиката и ранната имперска епоха. Тя вече не била истинска народна армия. Постепенно в нейните редици се вливали представители на покорените народи, войници били набирани отвсякъде. Траките се славели като добри наемници в римските легиони. Офицерския състав също не бил изцяло от римски граждани. Кризата в държавата обхванал и армията. Трети век бил белязан изцяло от типа „военна монархия”. През III в. войската сваляла и качвала императорите на трона. Това бил векът на така наречените „войнишки императори”. Всяка от армиите, разположени в различнитге провинции, започнала да издига своя командир за император. Започнали тежки години на междуособици, борба за централния престол, варварски нашествия, въстания, интриги, коварни убийства и тежки политически кризи. Римската империя започнала бавно да върви към своя залез. Кризата продължила до възкачването на император Диоклециан през 284 г. Сл. Хр. , който направил опит да стабилизира империята. Римската армия постигнала последните си бляскави победи при императорите Диоклециан и Константин Велики. Византийската войска е била организирана по много по-различен начин. 
            Списък на римските легиони:         


 

- LEG I ADIUTRIX - Нерон през 68  г. Символи: Козирог, Пегас.
- LEG I MINERVIA формиран от Домициан през 83  г. за войната с даките. Посветен на Минерва. Символи: Минерва, овен.
- LEG I GERMANICA формиран през 48 г. от Цезар . Символ: Бик.
- LEG I ITALICA формиран от Нерон през 66 г. , Символи: Глиган, бик.
- LEG I PARTHICA формиран през 197 г. от Септимий Север за война с партите. Символ: Кентавър.

- LEG II ITALICA PIA формиран от Марк Аврелий през 165 г. Символи: Капитолийската вълчица, козирог.
-  
LEG II ADIUTRIX формиран от Веспасиан през 70 г.   Символи: Глиган, Пегас.
- LEG II AUGUSTA формиран от Август 43 г. пр.Хр. . Символ Козирог, Пегас.
- LEG II Parthica формиран от Септимий Север през 197 г. Символ: Кентавър. (Alba near Rome) Участвал в походите срещу партите при  Каракала и Юлиан.
-
LEG III AUGUSTA формиран през 43 г. пр. Хр. от Август. Символ: Пегас.
- LEG III CYRENAICA формиран през 36 г. пр.Хр. от Марк Антоний.

- LEG II TRAIANA FORTIS формиран през 105 г. от Марк Улпий Траян за войната с даките. Символ: Херкулес.
- LEG III GALLICA формиран от Цезар през 49 г. пр.Хр. Символи: Бик, телец.
- LEG III PARTHICA формиран от Септимий Север през 197 г.
- LEG IV MACEDONICA формиран от Брут през 48 г. пр.Хр.. Символи: Бик, Козирог.
- LEG IV Scythica формиран от Марк Антоний през 42 г. пр.Хр.C за война срещу партите. Символ: Козирог.
-LEG V ALAUDAE формиран от Цезар през 52 г.пр.Хр.. Символ: Жерав, слон. (Vetera, Germania Inferior = Xanten, Germany),  след бунта на батавите през 70 г. е бил разформиран от Веспасиан или  унищожен през 86 г. в Дакия.
- LEG VI FERRATA формиран от Цезар през 52 г.пр.Хр.. Символи: Бик, Капитолийска вълчица. Изчезнал при управлението на император Филип Арабина /средата на 3 век/.

- LEG V MACEDONICA формиран през 43 г. пр. Хр. от Август. Символ: Бик. 
-
LEG VII CLAUDIA формиран от Цезар през 58 г. пр.Хр.. Първоначално носел името Paterna или Macedonica. Символ: Бик.
- LEG VII GEMINA Felix формиран от Галба през 68 г. След 70 г. в се обединява с разформирания LEG I GERMANICA.
- LEG VIII AUGUSTA формиран от Цезар през 59 г. бпр. Хр.C. Символ: Бик.

- LEG VI VALERIA VICTRIX формиран от Август през 40/41 BC. Символ: Бик. (Northern Spain and after 119 AD - Eburacum = York, Britannia). Другото му име е Hispaniensis. LEG IX HISPANA формиран от Цезар през 58 BC. Символ: Бик.
- LEG X GEMINA формиран от Цезар през 59 г. пр.Хр. под името Legio X Equestris. При сливането на двата легиона остава това име.
- LEG X FRETENSIS формиран от Август през 41 г. пр. Хр.. Символи: Бик, глиган, галера.
-LEG XI CLAUDIA формиран от Цезар през 58 г. пр.Хр.. Символ: Нептун.
- LEG XIII GEMINA формиран от Цезар през 57 г. пр. Хр. . След битката при  Акциум реорганизиран от Август посредством сливането на два легиона. Символ: Лъв.
- LEG XIIII GEMINA MARTIA VICTRIX формиран от Август през 41 г. пр.Хр.Също образуван от сливането на два легиона. Символ: Козирог.
-
LEG XV APOLLINARIS формиран от Август през 6 г.пр. Хр.. Символ: Аполон. (Carnuntum, Pannonia, later Satala, Cappadocia, Turkey)

-LEG XII FULMINATA формиран от Цезар през 58 г. пр. Хр.. Символ: Мълния. През 66 г. бил разгромен в Юдея и намалял, но не бил разформиран
-
LEG XV PRIMIGENIA формиран през 39 г. от Калигула. Символ: Фортуна
- LEG XVI GALLICA формиран през 41 или 40 г. пр. Хр. от Август Символ: Лъв.
- LEG XVII, LEG XVIII и LEG XIX формирани през 40 или 41 г.пр.Хр. . Унищожени през 9 г. сл. Хр. в Тевтобургската гора  в Германия.
- LEG XX Valeria Victrix формиран от Август през 31 г. пр. Хр.. Символ: Глиган.
- LEG XXI Rapax формиран от Август през 31 г. пр. Хр. . Символ: Козирог.  Прехвърлен на Дунав за войната с даките и сарматите, този легион бил унищожен от последните по времето на Домициан през 92 г. в битката.
- LEG XXII Deiotariana формиран през 25 г.пр.Хр. от Дейотар в Галатия. Първоначално бил в помощните войски, но след унищожението на 17, 18 и 19 легион му бил даден статут на легион под номер 22.
- LEG XXII PRIMIGENIA формиран oт Kалигула през 39 г. Символ Козирог.
- LEG XXX ULPIA VICTRIX формиран от Траян през 105 г.  за войната срещу даките. Символи: Юпитер, Нептун.

           
Символът на римския легион се е поставял на знамето и се изписвал на редове. В йерархичната структура командващ легионът е бил трибунът, като във всеки легион е имало шест трибуни.
Назначавани били директно от императора или от губернатора на съответната провинция. Те командвали отделни отряди в рамките на легиона. Това били най-често млади аристократи, отнасящи се към високото съсловие. Най-старшият сред тях по звание се казвал tribunus laticlavius и в йерархията на легиона стоял на второ място след легата, който бил представителна личност. Обикновено билсин на сенатор или друга влиятелна политичвска фигура.
            Кариерата на петте други трибуна /tribuni angusticlavii/ се подчинявала на други правила. Били с военен опит. Те се занимавали с административна дейност и следили за изпълнението на повседневната дейност на войниците. От средата на втори век се разпространила практиката тези трибуни да бъдат назначавани за префекти на помощните пехотни и смесени кохорти.
 Центурият се е командвал от центурион, а той си имал помощник, наречен оптио, който се занимавал с обучението на войниците. Командирът на първата центурия се явявал командир на манипулата. Приблизително по описания начин изглеждала римската армия, която господствала чрез принципа"Разделяй и владей"повече от две хилядолетия( като Византия е пряк наследник на Римската империя).   
Гласувай:
14
0


Вълнообразно


1. shtaparov - Хубава статия, интересни истор...
24.06.2016 14:09
Хубава статия,интересни исторически данни- днешния Българския символ (лъвът) присъствал на знамето на само един римски легион.
цитирай
2. barin - Забелязах, че сред символите има ...
24.06.2016 16:58
Забелязах, че сред символите има много орли и козирози. От времето, когато бях колекционер на монети съм виждал знамена с пленници, богинята Нике- на победата и надписи, където са изобразени римски легиони. Благодаря ти, shtaparov, за подкрепата! Продължавай да публикуваш интересни материали, както досега.
цитирай
3. shtaparov - Орелът го слагали като символ на ...
25.06.2016 21:44
Орелът го слагали като символ на Зевс а козирогът- като символ на Сатурн: не случайно някогашните кукери като жреци на Дионис се маскирали с кози глави и рога.
цитирай
4. emi1ts - Благодаря
25.06.2016 23:10
за интересната информация,свързана с Римската империя.Лично аз съм чела повече художествена литература ,която създава някаква представа за нравите,начина на живот и ценностите на хората от тази епоха.Хубави дни!
цитирай
5. barin - Благодаря на Щапаров и Еми за под...
26.06.2016 06:38
Благодаря на Щапаров и Еми за подкрепата и поясненията към моя материал. Желая ви всичко добро!
цитирай
6. didanov - поздрави за статията
27.06.2016 01:18
сбито, конкретно и ясно за 1200г. история, поздрави
цитирай
7. barin - Благодаря, didanov. И аз ще прег...
27.06.2016 09:22
Благодаря, didanov. И аз ще прегледам твоите материали вечерта.
цитирай
8. batogo - !!!:))) Поздравления за постинга!
29.06.2016 09:01
Благодаря ти за тази подробна информация, с която обогати познанията ми.
цитирай
9. indiram - Здравей, Барин!
02.07.2016 21:50
Много интересен материал!
И много информация има и за друго, освен за Римските легиони... Примерно:
- числата (години, брой, ...) са за по-задълбочено изследване
- рисунката, може би, е послание - преброих 35 глави, а фигурата - 3-ма отпред (дали да се гледа като ред 1-ви), следвани от строй - 4 колони от по 8 (или 8 реда от по 4, равно на 32)
- символите - сигурно са били избирани по звездите (съзвездия и планети, общо Астрономия) и персонажи от Митологията (пак горе-долу, същото)
- имената на легионите - важни за разучаване, предполагам, ще открият тайни
- ...
Благодаря ти, Барин!
Поздрави!
цитирай
10. barin - Здравей, indiram, идеята ми хру...
02.07.2016 22:17
Здравей, indiram, идеята ми хрумна, когато гледах"Орел на Дунава" и видях знаме, като това на римски легион. Успях да намеря информация от книгите си.
цитирай
11. indiram - Здравей, Барин!
04.07.2016 00:04
Добре правиш! Добро е каквото правиш! Барин!
Докато помня, издирвам една снимка на пръстен - виж в блога ми - С питане и до Цариград се ходи...
Иначе, освен конен народ, Българският народ е и ... орли...
Че у Франция има летище Орли - ще намерим защо
Че по гербове и нашивки войнишки има орли - пак ще намерим защо
Че при индианците има Орел - пак... ама е нужно да преодолеем каквото... задръсване... и да бъдем свободни и силни...

Въпросът е (макар и не под онази ти статия) - Орел над Дунав или Дунавски орел?! Щото Дунавия е Свещена река!

Поздрави!
цитирай
12. litatru - Поздравление!
17.07.2016 21:36
Потрудил си се яко.
Поздрави!
Литатру
цитирай
13. barin - Благодаря, Литатру. Обикновено се ...
17.07.2016 21:44
Благодаря, Литатру. Обикновено се старая добре да изпипам темите, които предоставям, но понякога има и по-слаби.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: barin
Категория: История
Прочетен: 1719493
Постинги: 346
Коментари: 4333
Гласове: 42244
Календар
«  Октомври, 2020  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031