Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
12.01.2016 21:17 - Месопотамия-люлка на цивилизациите
Автор: barin Категория: История   
Прочетен: 8425 Коментари: 6 Гласове:
4

Последна промяна: 12.01.2016 21:22

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
         
            Земите заключени между двете големи реки Тигър и Ефрат, известни като Месопотамия/междуречие на гръцки/, са люлка на три големи цивилизации – Шумер, Асирия и Вавилон и още няколко, създадени оттях. Месопотамия е част от "Плодородния полумесец". Под наименованието"Плодороден полумесец" се разбират земите от Месопотамия през Сирия и обетованата земя до делтата на р.Нил и малко навътре-северното поречие.

карта 1-Плодородния полумесец


        В Месопотамия са възникнали едни от най – древните цивилизации, оказала влияние върху човешката история. Обвити в ореола на тайнственост и загадъчност, в продължение на векове, са се споменавали имената на няколко нейни знаменити столици: Ур – известен като родина на Авраам; Ниневия /днешния град Нимруд/ - като престолен град на асирийската империя, обречен на гибел от пророците; Вавилон – града на разврата, със своята кула, издигната по нареждане на тирана Нимрод, и със своите висящи градини, които някои преписват на царица Семирамида. 
        Библията дава на изначалния рай названието „едем” – термин, който не е нищо друго, освен стара шумерска дума, означаваща „обработена земя, градина”. 
image карта 2-Месопотамия
             В северната част се развива Акадската цивилизация, а в южната – Шумерската.
  На границата на ІV и ІІІ-то хилядолетие преди н.е., в най – южните части на Месопотамия, се развива шумерската писменост. Шумерският език е уникален и не може да бъде причислен към никоя от известните езикови групи. Шумерите създават една отпървите писмености в света.Те са първи в многоотношения, но напоследък излизат исторически сведения, че българите са ги изпреварли по отношението на металообработването, рудодобивът, изработката на златни съкровища и накити. С този факт можем само да се гордеем.
        Около началото на ІІІ-то хилядолетие, а може и по – рано, в северните части на Месопотамия са живели източносемитски скотовъдни племена. Техен език бил акадския. Той имал няколко диалекта. В северните части/това е средната част на р. Тигър/ е бил разпространен асирийския диалект, а в по – южните, вавилонския диалект.

        
Много векове семити и шумери живели заедно, но към края на ІІІ-то хилядолетие преди н.е., семитските народи превземат цяла Месопотамия и шумерския език бил претопен. В началото на ІІІ-то хилядолетие пр.Хр. се появили градовете – държави: Ур, Ларса, Лагаш, Ума, Шуропак, Исин, Нипур и Киш, на чиято основа възникнало Шумерското царство. За шумерския град Лагаш съм писал във Wikipedia. И до сега е загадка, от къде са дошли шумерите по тези земи. В легендите им се споменават високи планини и остров всред морето – тяхната древна родина, която те считали за прародина на всички народи. Коренното различие от другите, бил езикът им, на който говорели.
           Месопотамската цивилизация е една от най – древните, ако не и най – древната в света. Именно в Шумер, в края на ІV-то хилядолетие пр.Хр., човешкото общество, излиза от първобитния стадий и встъпва в епохата на древността, откъдето започва по – нататъшната история на човечеството. Прехода от първобитност към древност, „от варварство към цивилизация” означава поставянето на културата на принципно нова основа и раждането на нов тип съзнание. Както първото, така и второто, са свързани в тясна връзка с урбанизацията, сложната социална диференциация, създаването на държавно и „гражданско общество”, с появата на нови видове дейности, особено в сферата на управлението и обучението, с нов характер на отношенията между хората в обществото. Съществуването на някаква граница, отделяща първобитната култура от древната, отдавна се усещала от изследователите, но опити да се определи вътрешната същност на разликите между тези различни култури, са предприети едва в

последно време

.

фигура 1- шумерски скрипт( артефакт)
                В Месопотамия новия тип хора – носители на такава култура, най – добре от всички са представени от фигурите на шумерския чиновник – бюрократ и учения – писател. Хора, управляващи храмови или царски стопанства, планирането на огромни строителни работи или военни походи, лица заети да прогнозират бъдещето, трупането на полезни сведения, усъвършенстването на системата за писане и обучението на бъдещите администратори и „учени”, автоматически се откъсват от ограничения набор от шаблони и образци на поведение. От самото естество на своите дейности, те били поставени вече в други условия, често се оказвали в ситуации, невъзможни преди, и за тяхното решение били нужни нови форми и прийоми на мислене.
       По протежение на целия древен период, първобитната култура се съхранила и съществувала успоредно с древната. От IV хилядолетие преди Христа шумерите ображотват златото.Шумерите не приличат на никоя съседна цивилизация, както и езикът им не спада към никоя група. Произходът им предизвиква спорове в научните среди. Те са на по-високо ниво на развитие от останалите народи в Месопотамия. 
            Важна
роля в установяването и укрепването на новата култура на древното общество е изиграла писмеността, с появата на която стават възможни нови форми на съхранение и предаване на информация на  „теоретически”/т.е. чисто интелектуални/ дейности.
           Най – характерното и най – важното за нас от това, което създава древно месопотамската цивилизация, е шумерската клинопис. При думата „Египет”  ние веднага си представяме пирамиди, сфинксове, руини на величествени храмове. В Месопотамия нищо подобно не се е съхранило – грандиозни канали и даже цели градове са се разсипали в безформени хълмове. За миналото говорят само писмените паметници, безчислени клинообразни надписи върху глинени и каменни плочки и барелефи. Около половин милион клинописни текстове се съхраняват сега в музеите по света, и всяка година археолозите откриват стотици и хиляди нови документи. Глинената плочка, изпълнена с клинописни знаци, би могла да служи като символ на Двуречието, както пирамидите на Египет.

фигура 2-Вавилонската кула
             Месопотамската писменост, в своята най – древна форма, се появява на границата на  ІV и ІІІ-то хилядолетие преди н.е. Очевидно тя се е развила на основата на „отчетните чипове”, които изместила и заменила. От ІХ – ІV-то хилядолетие пр.н.е., обитателите на близкоизточните поселища от Западна Сирия до Централен Иран, са използвали за отчет на различните продукти и товари триизмерни символи – малки глинени топчета, конуси и т.н. В ІV-то хилядолетие пр.Хр. набор от такива”чипове”, регистриращи актове на предаване на един или друг продукт, започнали да заключват в глинени кутийки с размерите на юмрук. От външната страна на „плика” винаги отпечатвали всички „чипове”, заключени вътре, за да могат да водят точен отчет, да не се налага да помнят и да не разбиват запечатаните обложки. Постепенно необходимостта от самите „чипове” отпаднала. Достатъчни били само техните отпечатъци. По – късно отпечатъците били заменени от надраскани с пръчица знаци - рисунки. Такава теория за произхода на древномесопотамското писмо, обяснява избора на глина, в качеството и на материал за писане и специфичната и овална форма.
          Предполага се, че в ранната пиктографска писменост е имало повече от 500 знаци – рисунки. Всеки знак е означавал дума или няколко думи. Усъвършенстването на древномесопотамската система на писане, вървяло по линия на унификация на знаците, съкращаване на техния брой /в нововавилонския период те останали едва малко повече от 300/, схематизация и опростяване на начертаното, в резултат на което се появили клинописите, състоящи се от комбинации на отпечатъци на триизмерни пръчки. За писменостите имам отделна тема" Писменостите по света", където може да придобиете повече информация.
      Едновременно с това, вървяла и фонетизацията на писмеността, като знаците започнали да се употребяват не само в първоначалното им словесно значение, но и отделно от него, като срички. Това позволило да се предават точни граматически форми, да се изписват собствените имена и т.н. Клинописа станал вярна писменост, зафиксираща живата реч. Развитието на клинописната система, способна да предава всички смислови оттенъци на речта, става към средата на ІІІ-то хилядолетие пр.н.е. Сферата на използването и се увеличава, като се стига и до появата на първия двуезичен речник. Шумерската клинопис получава широко разпространение. Възможно е на нейна основа да е възникнала финикийската писменост. Тя на свой ред става основа на гръцката и съответно на други по – късни азбуки.

image фигура 3- шумерски клинопис
          Клинописът, в този смисъл, в голяма степен определя културния облик на предноазиатския регион в древността. Древномесопотамската Шумеро-акадска литература е изучена нелошо – съхранено е примерно четвърт от „основното”, което се  изучавало и преписвало в древните училища – академии. Глинените плочки прекрасно се съхраняват в земята и това е основание да се смята, че с времето ще бъде възстановен целия корпус от литературни и „научни” текстове. В училищата – академии съществували библиотеки с много отрасли на знанието. Имало и частни сбирки от „глинени книги”. В големите храмове и дворци, освен стопанско – административни архиви, имало големи библиотеки. Най – известната от тях е библиотеката на асирийския цар Ашурбанипал в Ниневия, открита през 1853 г., при разкопки на хълма край село Куюнджик, на левия бряг на р. Тигър. Колекцията на Ашурбанипал била не само най – голямата за своето време, но и едва ли не, първата в света истинска, систематически подбрана и подредена библиотека. Царят лично следил за нейното попълване; по негова заповед, писарите от цялата страна правели копия на древни или редки плочици, пазени в храмове или частни сбирки, или доставяли в Ниневия оригиналите. Някои от съчиненията присъстващи в тази библиотека били в 5-6 екземпляра. Книгите били подредени по отрасли в знанията. Тук били събрани текстове с „историческо” съдържание, съдебни сборници, химни, молитвеници, заклинания, епически поеми, „научни” текстове включващи медицински рецепти, астрологически предсказания, шумеро – акадски речник и т.н.
          Като най – популярното шумеро – вавилонско произведение е „Епос за Гилгамеш”. В него се разказва за желанието на човека за безсмъртие и се поставя въпроса за смисъла на човешкото съществуване. Намерен е цял цикъл на шумерската поема за Гилгамеш и няколко, доста по – късни акадски версии към епоса.
          
В трудни за него моменти, Гилгамеш се допитвал до мъдреца Утнапищим. Заради безмерната си почит към боговете, Утнапищим бил предупреден за големия потоп. Построил огромен кораб, на който качил всички земни твари и семейството си. Легендата поразително прилича на тази за Ной( за нея писах в по-предната тема). Заради праведния си живот бил награден с безсмъртие. Двуречието се явява примамливо място за живеене за много по-късни цивилизации. Затова в този район са се водили много тежки войни.
             След края на шумерското царство, поредица от събития довели до западане на Акадското царство и управлението преминало в ръцете на династията Ур. Тези владетели постепенно възстановили разпадащата се държава и създали силното Шумеро – Акадско царство, съществувало от края на 22-ри до началото на 20-ти в. пр. Хр. В края на този период, вследствие набезите на аморейци и еламити, Акадската държава се разпада и изчезва от историческата сцена. 

.
фигура 4 - цар Хамурапи

         През 2024 г. пр.н.е., държавата Ур е завладяна и унищожена. Победител е вавилонския цар Хамурапи. Той остава известен най-вече със своите закони.
        След продължителни войни, от 1792 до 1750 г. пр.Хр. Хамурапи създава Вавилонското царство/т.нар. Старо Вавилонско царство/. Покорява цяла Месопотамия и създава централизирана държава. По негово поръчение е разработен и издаден сборник от закони, така наречения „Законник на Хамурапи”. Там се изясняват редица въпроси, свързани с класовия характер на обществото, с развитието на земеделието, занаятите и търговията, със съсловното деление на свободното население, робството и неговия характер.
        След смъртта на Хамурапи, започва период на вътрешни междуособици  и нашествие на чужди племена. Това довежда до упадъка на Вавилонската държава. Около 1530 г.пр.Хр., хетският цар Муршил І напада Вавилон. Градът е опустошен и разграбен.

         Към края на XV – XII в. пр. Хр. във Вавилон господстват каситите. Макар, че приемат езика и културата на Вавилон, налагат властта си и водят непрекъснати войни с растящата мощ на Асирия и Елам. Към края на XI в. пр. Хр. Асирия окончателно взема надмощие.

image

карта 3- Асирия(  в тъмнозеления цвят) при най-голямото си териториално разширение
       През 859 – 824 г. пр. Хр. Салманасър ІІІ, поставя под своя зависимост Израел, Тир, Сидон и покорява Вавилон.  Тигладпаласар ІІІ, издигнат на трона от армията, през 745 – 727 г.пр. Хр , създава могъща Асирийска империя. Превзема цял Вавилон, Сирия и Дамаск. Води победоносни войни срещу Урарту, силна държава на територията на Армения, и заплашва с обсада столицата и Тушпа/на брега на езерото Ван/. Масово преселва покорените народи за да предотврати бунтове.
           722 – 705 г. пр. Хр. е връх в мощта на Асирия. Управлявана от Саргон ІІ, тя завладява Израел, Самария и хетската държава северно от Сирия, покорява Урарту и превзема столицата и Тушпа. Саргон ІІ успява да усмири постоянните бунтове във Вавилон.
         От 705 до 681 г.пр. Хр. , наследникът на Саргон ІІ, Синахериб разрушава Вавилон/689 г.пр.н.е./ и избива жителите му.  Построена е нова столица на Асирия – Ниневия (последната Асирийска столица).  Асархадон наследява трона от Синахереб. Той потушава бунта в Садон и покорява Финикия. През периода 673 – 670 г.пр.Хр. успява да превземе Долен Египет, който до 663 г. пр.Хр. остава под господството на Асирия. Смазва въстанието в Урарту, воюва със скитските и мидийски племена. По негово време е построен дворец в Ниневия и е възстановен разрушения Вавилон.
image

снимка 1- развалини на град Нипур
          
По времето на Ашурбанипал(669-626 г.пр. Хр.) асирийската култура и архитектура достигат своя разцвет. От стигналите до нас релефи от асиро-вавилонските дворци, можем да придобием представа, как са изглеждали жителите на Междуречието, какви дрехи са носили, обичали ли са да слушат музика. Изобразените музикални сцени са косвени свидетелства, че музиката е заемала важно място в живота на тези народи.  Ашурбанипал води много завоевателни войни. В резултат, броя на робите се увеличава и това измества труда на свободните занаятчии. Народът обеднява, недоволството расте.
            През 625 – 605 г. пр. Хр. Набопаласар, основоположникът на новата халдейска династия, заедно с царя на Мидия, чиито племена населяват Северозападен Иран, напада Асирия и в 612 г.пр.н.е. превзема столицата и Ниневия. Отхвърля асирийското иго и възстановява Вавилонската държава.
         От 605 до 562 г. пр. Хр. Навуходоносор ІІ води битка край Кархемъш и побеждава съюзилият се с Асирия египетски фараон Нехо ІІ. Територията на държавата се поделя между Мидия и Вавилон. Възниква така наречената „ Нововавилонска държава”.  При  Навуходоносор ІІ, Нововавилонската държава става могъща сила. Той превзема Палестина(през 586 г. пр. Хр.) , завладява и разрушава Ерусалим и отвежда населението му във Вавилон. Това е началото на т.нар. вавилонско иго над евреите. През 538 г. пр. Хр., персийският цар Кир ІІ Велики, побеждава край Опис последния вавилонски владетел Балтазар.Гласувай:
4
01. nikikm - Месопотамия...
12.01.2016 22:29
Като се замислиш,откъде накъде гръцки,всичко гръцко,а тракийците българи къде са.
Месопотамия..-месо-между..потам..потоци,т.е. между потоци,между реки,междуречие!Къде е гръцкото тук!? Шумерите..руните им,..сато нашите,но нашите с хиляда,хиляда и петстотин години по-стари! Критско микенската цивилизация-онагере!
Не четох материала,че като видя неистина по отношение на българския народ,"паля от четвърт, лошо не казвам и няма как,просто по отношение на заглавието.Ние сме родоначалниците и е грях да предпоставяме оплоденото от нас,като родител!Това ми е мисълта и все някой ден ще изплува истината!
цитирай
2. barin - Българите
12.01.2016 22:36
Споменах само на едно място,че българите са много по-напред от шумерите в много неща "Те са първи в много отношения, но напоследък излизат исторически сведения, че българите са ги изпреварили по отношението на металообработването, рудодобивът, изработката на златни съкровища и накити. С този факт можем само да се гордеем."
цитирай
3. nikikm - Когато,
12.01.2016 23:36
говорим за цивилизацията на света,към момента има само един отговор-българска!Македонците изобщо не са глупаци за подиграване,но претенциите им минават точно през българското,иначе са само част.Трябва да се избавим от комплексите си и да разберем наистина ,че сме БОЖИ НАРОД! НЕ евреите,аНИЕ! За това евреите ни преследват по целия свят,защото го владеят и кой слуга иска да припомни величието на бившия си господар!България е била и е над всичко!
Дай Боже и да пребъде!
цитирай
4. indiram - Здравей, Барин!
13.01.2016 01:43
Ако "Месопотамия/междуречие на гръцки/", какво е МезоАмерика?
Говориш за "царица Семирамида. ", а аз се питам коя е Савската царица?
Интересни имена: "Ур, Ларса, Лагаш, Ума, Шуропак, Исин, Нипур и Киш, на чиято основа възникнало Шумерското царство. " - ще видим.
"имало големи библиотеки. Най – известната от тях е библиотеката на асирийския цар Ашурбанипал в Ниневия," -имаше филм, за библиотека, в Азия...
"През 2024 г. пр.н.е., държавата Ур е завладяна и унищожена. Победител е вавилонския цар Хамурапи." - интересно.
"Около 1530 г.пр.Хр., хетският цар Муршил І напада Вавилон. Градът е опустошен и разграбен." - Колко етажа са били построени на Вавилонската кула (преди да се събори)... Странно, че написах първо КАКилонската кула, о се поправих...
"От стигналите до нас релефи от асиро-вавилонските дворци, можем да придобием представа, как са изглеждали жителите на Междуречието, какви дрехи са носили, обичали ли са да слушат музика." - много ми е любопитно какви дрехи са носили и какви песни са пяли (пеели).
...
Как намери сили и време да систематизираш (много писания) и во кратце да ни предадеш древна история?!
Поздрави!

(За малко да объркам Междуречието с Междуметие-то)
"Земите заключени между двете големи реки Тигър и Ефрат, известни като Месопотамия/междуречие на гръцки/, са люлка на три големи цивилизации – Шумер, Асирия и Вавилон и още няколко, създадени оттях."
- има и река Тибър - различна от река Тигър!
А, от река Тигър може би идват и много други истории... И, дали, животното Тигър, в древноБГ-календар...
цитирай
5. barin - Българите и цивилизациите
13.01.2016 21:12
Не си мислете, че погазвам с лека ръка българските достижения. Досега в почти всички публикации пиша за българите. Сега реших да напиша за цивилизациите, възникнали в Месопотамия. Там е имало българи. Името на река Тигър прилича на животното тигър от българския календар. Китайците много по-късно го вземат от нас и променят имената на някои зодии. Евреите се мислят за богоизбрани и най-умни, както е било много отдавна. Последните две класации, които съм чел сочат, че евреите са зад българите. Незнайно защо единия път поставят първи холандците, а в по-новата класация- австрийците. На евреите това не им харесвам, че непрекъснат се изтъкват, че са над другите. Предполагам, че избиват комплекси, че около 1900 г. не са имали държава и не са приели Исус Христос. Благодаря на nikikm и indiram за коментарите.
цитирай
6. kvg55 - Поздрави!
16.01.2016 18:07
Наистина Месопотамия е люлка на древни цивилизации. Но какво направиха създадените и покровителствани от САЩ варвари от Ислямска държава с древните паметници.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: barin
Категория: История
Прочетен: 2120793
Постинги: 368
Коментари: 4933
Гласове: 49526
Календар
«  Юни, 2021  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930