Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
15.11.2021 21:53 - SWOT и TOWS анализите
Автор: barin Категория: Бизнес   
Прочетен: 2782 Коментари: 8 Гласове:
35

Последна промяна: 15.11.2021 22:04

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
                  За първи път абревиатурата SWOT е използвана в Харвард през 1963 година на конференция по проблемите на бизнес политиките от професор Кенет Андрюс.

             През 1965 година четири професора от Харвардския университет – Leraned, Christensen, Andrews и Guth предлагат технология за използване на SWOT модели за разработване на стратегии за поведение на фирмите. Била предложена схемата LCAG (по началните букви на фамилиите на авторите), която е основана на последователност от стъпки, водещи към избор на стратегия. SWOT анализът бил предложен за разработването на стратегия за поведение на фирмата. SWOT анализът се използва в маркетинга и икономиката.  При предприемане не стъпки за реализиране на бизнес идеите трябва да се направи схема, анализ, обосновка и определяне на възможните рискове. После се предприемат мерки и действия които да доведат до минимизиране на очакваните загуби. За това помагат SWOT и TOWS анализите, разработени в Харвардския университет, един от най-престижните в света. е. Основната задача е да се разработи бизнес стратегия за развитие на предприятие или обекта, като се гарантира, че всички основни фактори, движещите сили за успешен растеж, са взети под внимание. Също така се разглеждат възможностите в рамките на компанията и външните фактори. SWOT анализът е подходящ за разработване на стратегия за ново предприятие, фирма, услуга, продукт.

image
              Диаграмата, която се използва обикновено за онагледяване при изучаване на SWOT анализа 
            SWOT матрицата генерира алтернативни стратегии, а не избира или определя коя е най-добрата от тях. Най-общо казано в полетата има няколко насоки:

- поле 1 – стратегии на използване и засилване на S и O
- поле 2 – използваме О, за да минимилизираме W
- поле 3 – използваме S, за да избегнем заплахите от средата
- поле 4 – намаляваме W и се опитваме да избегнем Т /при сливане с друга организация, намаляване обема на производство 
           Често алгоритъмът се използва и за самоанализ (интроспекция) на личния, професионален растеж. Използва се и за конкурентно разузнаване в дадена ниша. Например, анализът помага да се сегментират наличните оферти на пазара според степента на тяхното търсене от целевата аудитория. За всеки бизнес е важно наистина да види лостовете, които може да контролира – вътрешните ресурси на компанията, както и да разбере факторите, които са извън зоната му на влияние – външни заплахи.
image
                 Простото разбиране на тези точки вече спестява бюджет и време. Съкращението на SWOT анализа идва от следните думи на английски език: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats – умението да преценим силните и слабите си страни, възможностите и заплахите
             Силни страни: Това са нещата, които един бранд прави добре или по начин, който го различава от конкурентите. Мисли се за предимствата пред останалите. Това може да е достъпа до определен ресурс, уникална екипна работа, добре структурирана вътрешна организация или екип от креативни хора. По време на анализа смяната на гледната точка също е ключова.  Необходимо е да се погледне и от страната на конкурентите – кое биха видели като сила в нашия бранд, която те нямат. Кои са факторите, които изкарват нашия бранд и компания пред останалите?
            Слаби страни
Важно е да сме честни. SWOT анализът е полезен само ако информацията, която извлича, е правилна. По-добре е да бъдем реалисти в началото, отколкото да се сблъскаме с истината и последствията ѝ, когато е късно. Слабите страни също се търсят вътре в организацията. Там търсим фактори, които може да подобрим, както и практики и действия, които е по-добре да избягваме. Добре е да се постави в обувките на конкурентите, които също разчитат на грешките ни. Трябва да помислим как другите са по-добри от нас и какво точно ни липсва?
              ВъзможностиВсички отворени пътища, които ще доведат бранда до нещо позитивно. Това са външни обстоятелства, които не зависят от вътрешната организация и трябва да бъдат активно търсени и забелязвани. Умението да се възползваме от тези възможности е ключово при излизането пред конкурентите. Първо търсим най-очевидните възможности. Не е нужна шестица от тотото. Дори малките предимства ще са полезни за бранда, който градим. Какви интересни тенденции  се наблюдават и как можете да се възползваме от тях?  Какви промени се правят на държавно ниво, какви са демографските данни?. Винаги може да се сблъскаме с нещо интересно.
             Заплахи: Външните обстоятелства, които могат да навредят на бранда. Това може да са внезапни промени на пазара (като пандемия), проблеми при продукция, липса на кадри и др. Важно е тези заплахи да бъдат предвидени и действията по предотвратяването им да са планирани предварително. Тук трябва да се помисли за препятствията, които ще срещнем, за да популяризираме бранда си. Фактор може да се окажат промените в технологиите или действията на конкурентите.  По тази причина е добре да се учим от тях без да забравяме, че и те може да грешат. Всяко наше действие трябва да има ясна обосновка, не да е копие на действията на някой друг.
                 За SWOT анализа учих по време на обучението ми във Военна Академия"Г. Раковски" в София от 2009 до 2011 г. Беше по една от хуманитарните науки и видях доста трудности, докато реша теста. Накрая се бях изпотил, но минах с добър резултат. Трябваше да се замислям по-дълбоко. 
              
image

                    Накратко за четирите компонента, които образуват SWOT анализа                                   За да е изчерпателен SWOT анализът е необходимо да се изготвят списъци с възможностите и заплахите и списъци съдържащи силните и слабите страни на организацията.Списъкът с възможностите и заплахите се извеждат от анализите на елементите на външната и вътрешната среда.Те помагат на организацията да открие пазарната възможност, както и евентуалните заплахи, произтичащи от средата. При изготвяне на SWOT анализа се прави пълна оценка на обстановката, факторите, възможните рискове и успехи, които може да се случат. В изчислението му има много математика и теория на вероятностите.
 
            Анализът на TOWS е почти подобен на SWOT анализа, но при анализа на TOWS първоначално се анализират заплахите и възможностите и накрая се анализират слабостите и силните страни. Анализът на TOWS може да доведе до продуктивни управленски дискусии за нещата, които се случват във външната среда, вместо да се обмислят вътрешните силни и слаби страни на компанията. Въпреки че на пръв поглед изглежда, че няма да е голяма разликата между SWOT и  TOWS, не е така. SWOT и TOWS изглеждат като просто разбъркване на букви, освен това има разлика между SWOT и TOWS по отношение на последователността на анализа. В настоящата конкурентна бизнес среда е огромно предизвикателство за мениджърите да вземат решения от името на организацията. TOWS е съкращение от заплахи, възможности, слабости и силни страни. Следователно, за да вземат ключови стратегически решения, те са загрижени за различни инструменти и техники като SWOT и TOWS анализ. И двете техники могат да бъдат полезни при анализа на макро и микро среда на компанията.  image
                 Схемата, която намерих е на руски език за съжаление. Вижда се какво представлява TOWS анализа. Използва се в проекти за нови начинания.изнеса, при оценка на очакваната печалба. Стратегии при TOWS анализа:
           Лишаване от право (продажба): свиваща стратегия, при която организации се освобождават от някои бизнеси и активи доброволно или насилствено. Тя е резултат на решение за временно или напълно напускане на пазара. Крайната цел е търсене на оптималния размер на организацията. Тя може да бъде осъществена чрез продажба на част от активите (оборудване, земя, патенти, запаси, дъщерни фирми), съкращаване на дейността (закриване на части от нея, които са в “спад”, закриване на стари предприятия, съкращаване на работниците и услуги за клиентите и др.). Понякога организациите в кризисни състояния продават не заради лоши резултати от дейността, а за получаване на свежи капитали за ново производство или технологии.              Ликвидация – стратегия, включваща частична или пълна продажба на активите на организацията. Ако и средата и конкурентната позиция на фирмата са слаби и няма никакви възможности за промяна, се избира стратегията. В този случай темповете на снижаване на търсенето са огромни, а възможности за подобрения няма. Понякога някой бизнес е ненужен и дори нежелан (обикновено свързано с поява на иновационни продукти). В този случай не е нужно “наливане” на капитал, защото това увеличава загубите.
             “Събиране на реколтата” – възприема се при упадък на пазара в дългосрочен период от време. Организацията трябва да реализира максимум краткосрочна полза преди продукта да е елеминиран. Минимизират се до краен предел реинвестициите и се максимизират краткосрочните пазарни потоци с цел подготовка за излизане на предлаганите продукти, за да може да се събере “реколтата”.
             Съкращаване (преструктуриране) – дивизионална стратегия, която включва селективно елиминиране на някои разходи и редукция на активите. Реализира се чрез директно съкращаване на персонала, продуктите, пазарите и др. Инвестициите в ново оборудване са минимални или никакви. Възможно е повишаване на цената на продуктите, съкращаване на разходите за транспорт и др. Всички усилия са насочени към удължаване живота на съществуващото оборудване, за да може то да се използва по-дълго без да се влагат инвестициите.
             Пленничество – При нея една малка организация става пленник на друга по-голяма, която взема всички управленски решения вместо нея по отношение на броя на персонала, номенклатурата на продукцията, пазарите, рекламата и други. В замяна на това се задължава да изкупува цялата продукция на малката организация.
           Банкрут (регистриране на фалит) – тя е една често срещана стратегия, дори в страните с развита пазарна икономика. С този акт фирмата престава да съществува като юридическо лице, с което отпадат задълженията й към кредитори, доставчици, контрагенти, персонал и други, поради финансова несъстоятелност, която трябва да се докаже пред съдебната институция. Обикновено организациите се регистрират след това под друго име.
              За TOWS анализа споменаха накратко в академията. Аз ги учих, защото бях по специалност" Основи и управление на административните и правните процеси и дейности" и имахме много предмети към катедра"Хуманитарни науки".
                   При TOWS имаме четири критерия, подредени по-различно:
             
Силни страни-възможности: Разработете планове, които използват силните страни на компанията, за да се възползва от възможностите. Няколко идеи могат да бъдат диверсификация на нови пазари, подобряване на качеството на продуктите и намаляване на разходите на най-продаваните продукти.

           Слабости-възможности: След идентифициране на слабостите се съсредоточете върху начините за тяхното разрешаване, за да се възползвате от възможностите. Това може да изисква намиране на нови и по-евтини доставчици, разработване на по-агресивни маркетингови кампании и преглед на оперативните процеси за намаляване на разходите.

            Силни страни - Заплахи: Използвайте силните страни на компанията за противодействие на външни заплахи. Ако компанията има силен отдел за научноизследователска и развойна дейност, например, започнете нови проекти за разработване на продукти, за да навлезете на различни пазари.

            Слаби страни-заплахи: Намерете начини за минимизиране на слабостите и противодействие на заплахите. Това може да включва затваряне на продукти с лоши продажби, прекратяване на слабо работещите служители и разработване на по-агресивни техники за продажба.
             Разлики при прилагане на SWOT и TOWS"
            -  При анализа на TOWS първоначалният фокус е върху заплахите и възможностите, които могат да доведат до продуктивни мениджърски дискусии за нещата, които се случват във външната среда, а не да се обмислят силните и слабите страни на компанията.
            -  В SWOT първо започва анализът; това означава, че силните и слабите страни на компанията се анализират първо, за да се използват силните страни за улавяне на възможностите и идентифициране на слабостта за преодоляването им. 
              Съвети за използване и прилагане на SWOT анализа":       
           1. Ясно разграничете вътрешното от външното

Външните факти са тези, които обясняват пазара, на който оперирате, както и неговата среда. Те могат да бъдат класифицирани или като възможности, или като заплахи. Вътрешните факти се отнасят към марката, областта на стратегическата активност или гамата от продукти и услуги. Например популяризирането на дадена марка е вътрешен факт, въпреки че се възприема от (външния) пазар.  

         2. Заложете на фактите, а не на интуицията

Ако в swot анализа има прекалено много думи като „почти“, „изглежда“ и общи понятия или предположения като „пазарът ще нараства“, „сегментът има потенциал за ...“, вероятно боравите с идеи и интуиция, а не с факти. 

          3. Изяснете и дешифрирайте данните

Добро начало е да формулирате ясни и измерими твърдения. Не е достатъчно да кажете само „Пазарният дал нараства с 10%“ – за коя година, с каква динамика, на кой пазар и т.н. или „Процентът на популярност на марката се увеличава с 3 пункта“ – за какъв период, сред кой сегмент, каква е била изходната стойност, динамика и т.н. 

           4. Поставете приоритет на фактите в SWOT анализа

Добре е да се откроят фактите, които оказват ключово влияние върху предстоящите решения. Тези факти следва да подчертават най-вече новите тенденции, които могат да повлияят върху решенията. Даването на приоритет най-често се постига чрез номериране – от най-значимите към по-незначимите. 

              5. Бъдете ясни и кратки в представянето

В идеалния вариант SWOT анализът трябва да се побере на една страница, слайд или екран. Важно е да можете да получите цялостната картина, т.е. да се даде възможност е един поглед да се обхване цялата ситуация. 

               6. Поставете анализа в контекста на генералните цели

SWOT анализът е по-уместен, когато фактите се анализират по начин, който обслужва общите цели. Добре е да се отчетат и стратегическите цели, целите на дъщерните дружества или отделните структурни единици.

               7. Добавете препоръки

Чрез SWOT анализа може да потвърдите, отречете или препоръчате най-добрите пътища за постигане на поставените цели. Дефинирайте обхвата

                8. Ясно посочете обхвата - в коя зона на стратегическа дейност, на кой пазар, каква продуктова гама или марка анализирате. 

                 9. Идентифицирайте заплахите, възможностите, силните страни или слабостите

Добре е да започнете с анализа на външните факти и да ги разпознаете като заплаха или възможност за постигане на планираните цели. После продължете с вътрешните факти и ги разпределете в силни или слаби страни, разбира се, в контекста на общата цел. Понякога един факт може да бъде от една страна заплаха, от друга страна възможност или пък силна страна, а може би и слабост. Необходимо е да има ясна аргументация – защо този факт е поставен в точно тази графа. 

                 10. Подкрепете анализа с доказателства и препратки

За да „тежи“ анализът, е добре да посочите и източниците на факти заедно с препратки към тях. Така ще докажете, че вашият анализ се базира на данни от реалността. Ще покажете внимание към детайла и ще онагледите колко време ви е отнело събирането на факти. Най-вече ще докажете, че на този анализ и препоръките в него може да се разчита и в крайна сметка да се постигнат реалистични резултати.

                  Темата, която написах е коренно различна от предишните, но човек трябва да разширява кръгозора си и познанието. Материалите са от написаното по време на обучението и взети от няколко места в икономически сайтове и разработки.

 Гласувай:
351. notfun - олелелеле..:))))
16.11.2021 09:02
.....никой, луд,няма да тръгне, да оспорва Графоманията..
точноо тук..

дай ми друга..задачка..:)
цитирай
2. blagovesteliseev - Много полезно
16.11.2021 10:09
За суот съм чувал, но за TOWS не бях. Изглежда ми доста подобен, но ми е странно, че изобщо не е популяран?
цитирай
3. barin - Здравей, Юлия. Написах го набързо, ...
16.11.2021 10:59
Здравей, Юлия. Написах го набързо, като видях записките си от академията. Предположих, че ще е интересно за много хора.
Поздрави!
цитирай
4. barin - Здравей, Благо. Подобен е TOWS но ...
16.11.2021 12:57
Здравей, Благо. Подобен е TOWS но по-малко се използва в практиката.
Поздрави!
цитирай
5. nebonebo - Интересна
16.11.2021 15:56
информация. Благодаря за труда и интересните публикации, Барин!
Бъди жив и здрав! :)
цитирай
6. kvg55 - barin,
16.11.2021 16:46
Интуицията в бизнеса има своето значение. И емоционалната интелигентност.
цитирай
7. barin - Благодаря, Дени. Реших да разно...
16.11.2021 17:43
Благодаря, Дени. Реших да разнообразя тематиката и изглежда се получи.
Поздрави!
цитирай
8. barin - Здравей, Краси. В бизнеса е разл...
16.11.2021 17:44
Здравей, Краси. В бизнеса е различно и някои наглед дребни незначителни неща оказват влияние.
Поздрави!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: barin
Категория: История
Прочетен: 3200380
Постинги: 423
Коментари: 5975
Гласове: 66370
Календар
«  Май, 2023  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031